KL: Hjernesagen retter urimelig kritik mod kommunal genoptræning

DEBAT: Hjernesagens direktør tager fejl, når hun påstår, at kommunerne ikke ved noget om kvaliteten af genoptræningsområdet. Det skriver formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Thomas Adelskov (S).

Af Thomas Adelskov,
Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg

”Man ved intet om genoptræningskvaliteten,” skriver direktør for Hjernesagen Lise Beha Erichsen i et indlæg på Altinget den 20. februar 2014. Bag udsagnet ligger et ønske om at gøre indsatsen på genoptræningsområdet endnu bedre, end den er i dag. Det er et ønske, KL deler. Som ansvarlige myndigheder på området er det kommunernes pligt hele tiden at bidrage til at udvikle kvalitet og effektivitet på området – det skal der ikke herske tvivl om.

Lise Beha Erichsen krydser grænsen for rimelighed
Lise Beha Erichsens medlemmer er borgere med erhvervet hjerneskade, og det er ikke nogen hemmelighed, at Lise Beha Erichsen ønsker bedre vilkår for dem. Det er fair nok – det er Hjernesagens rolle. Der er ca. 20.000 tilfælde af erhvervede hjerneskader om året og små 10.000 medlemmer af Hjernesagen. Men Lise Beha Erichsen krydser grænsen for, hvad der er rimeligt, når hun med afsæt i historier fra sine medlemmer slutter, at vi intet ved om kvaliteten for genoptræningsindsatsen for 165.000 danskere årligt.

Hun postulerer, at fordi der ikke findes en national opsamling af kvalitetsdata, ved vi ikke noget om kvaliteten af genoptræningen. Det er ikke korrekt.

KL benytter både dansk og international forskning
Selvom området er nyt, findes der både dansk og international forskning om effekten af træning – og den viden er omsat til instrukser og vejledninger rundt om i de danske kommuner. Til gavn for såvel borgere med hjerneskader som for borgere med alle mulige andre genoptræningsbehov. Vi ved for eksempel, at træning har gavnlig effekt på smerter for patienter med artrose. Vi ved, at træning i mange tilfælde kan udskyde eller helt hindre, at borgere med diskosprolaps skal opereres. Vi har veldokumenterede testredskaber, som anvendes, når borgernes træningsbehov skal fastlægges. Og der findes nationale kliniske retningslinjer for det fysioterapeutiske område, som er ved at blive implementeret i kommunerne. Senest er der lavet nationale kliniske retningslinjer for KOL-rehabilitering – baseret på bedste evidens. Derfor er det naturligt at glæde sig over, at den kommunale genoptræning er i vækst, og at borgerne får genoptræning som aldrig før.

Ideen med at arbejde evidensbaseret er netop, at man slipper for at indsamle effektdata igen og igen. Det er en hensigtsmæssig måde at arbejde på. Og det er i øvrigt også den måde, man arbejder på i størstedelen af det regionale sundhedsvæsen samt praksissektoren. Tænk, hvis man, hver gang en borger tager en pille, skulle måle effekten. Det ville være en dårlig udnyttelse af ressourcerne.

Derudover udføres træningen af veluddannede fysio- og ergoterapeuter, som helt fra deres uddannelse har tilegnet sig evidensbaseret viden. Det er ikke udtryk for respekt for disse medarbejdere, når man over en kam siger, at deres arbejde ikke har effekt.

Der er plads til mere forskning 
Men jeg er sikker på, vi kan blive enige med Lise Beha Erichsen om, at der til trods for den gode udvikling stadig er plads til mere forskning på området. Forskningen har i alt for mange år favoriseret de lægefaglige miljøer. Givetvis fordi forskningstraditionen er størst dér. Men det er tid til et skifte. Vi har efterhånden bygget gode miljøer op omkring Marselisborgcentret, omkring Syddansk Universitet v. professor Ewa Roos og omkring Københavns Universitet v. professor Henning Langberg. Kommunerne skal naturligvis stille data til rådighed for disse forskningsmiljøer – ellers bliver udviklingen umulig.

Så lad os udvikle de forskningsmiljøer, der findes, så vi i fremtiden kan tilbyde borgerne en endnu bedre træning, end de får i dag.

Forrige artikel Sundhed.dk: Forsikringsselskaber har ikke adgang til patientdata Sundhed.dk: Forsikringsselskaber har ikke adgang til patientdata Næste artikel Det kræver mod at prioritere rigtigt
 • Anmeld

  Lise Beha Erichsen

  Svar til Thomas Adelskov fra Hjernesagen

  Kære Thomas Adelskov
  Må jeg i al stilfærdighed nævne, at Hjernesagens debatindlæg udspringer af omtalen af KL’s undersøgelse, der viser ”at aldrig har så mange patienter fået genoptræning, efter at de er blevet udskrevet fra hospital”. Det ER jo en god nyhed, men et antal siger jo stadig ikke noget om kvalitet og effekt. Mit udgangspunkt er naturligvis hjerneskadeområdet, og her mangler der bl.a. viden . Hvorvidt der mangler viden for andre patientgrupper, ved jeg ikke, men jeg konstaterer, at sundhedsøkonom og professor Jacob Kjellberg i Altinget den 18. februar d.å. er citeret for at sige, at der mangler data, der kan sige noget om effekten af genoptræningen, og hvordan patienten klarer sig bagefter.
  Og lad mig så for god ordens skyld fastslå, at Hjernesagen på ingen måde mangler respekt for fysio- og ergoterapeuternes daglige arbejde med patienterne. Tværtimod.
  Og lad mig til slut blot nævne, at kliniske retningslinjer jo er netop er retningslinjer uden pligt til, at de bruges. Det der mangler nu er vel som anført af formanden for Danske Fysioterapeuter i Altinget i december måned ”en national strategi for implementering og en plan for dataopsamling i kliniske databaser”.
  Bedste hilsner
  Lise Beha Erichsen

 • Anmeld

  GRETHE

  KOMMUNAL GENOPTRÆNING

  DET ER DESVÆRRE RIGTIGT AT DE NYE KOMMUNER HVERKLEN HAR FAGLIGHED ELLER NOK MED SAMMENLIGNLIGE HJERNESKADER TIL AT DE KAN LØFTE OPGAVERNE MED OS MED HJERNESKDER PÅ SAMME KVALIFICEREDE MÅDE SOM AMTERNE GJORDE, SI´R JEGG DER VAR SÅ HELDIG AT FÅ MIN SKADE LIGE I OVERGANGSTIDEN OG HVOR KOMMUNEN KØBTE YDELSEN HOS HJERNESKADECENTERET I ODENSE, EFTER SELV AT HA´ FORSØGT UDEN AT VIDE NOGET SOM HELST OM MIN FORM FOR SKADE, HVILKET DE STADIG DESVÆÆRE IKKE GØR, VI ER EN DEL MED HJERNESKADER DER BARE ØNSKER OS LIGESTILLING MED ANDRE HANDICAP F.EKS PÅ TRANSPORTOMRÅDET, HVOR DE MED ET FYSISK HANDICAP FÅR HJÆLP TIL BIL OSV OS MED HJERNESKADER KAN SEJLE VORES EGEN SÆ, SÅ VI ER EN DEL DER DRØMMER OM AT KOMMUNERNE BLIR NEDLAGT OG REGIONERNE OVERTAGER, SŨ BLIR VI NOK SÅ MANGE SÅ MAN KAN GI´ KVALIFICERET HJÆLP OG LIGESTILLE OS MED FYSISK HANDICAPPEDE ! MANGE HÅBEFULDE HJERNEHILSNER GRETHE