KORA: Akutteams kan aflaste sygehuse og læger

EVALUERING: En evaluering foretaget af KORA tyder på gode erfaringer med Sønderborg Kommunes akutteam, hvor sygeplejersker rykker ud og behandler i borgernes egne hjem. Mens det endnu er uvist, om akutteamet forebygger indlæggelser, viser evalueringen et fald i hospitalernes liggetider.

Kan akutteams af sygeplejersker aflaste sygehuse og praktiserende læger? Ja, lyder den korte version af svaret fra KORA, der har undersøgt et projekt med et akutteam.

I 2012 oprettede Sønderborg Kommune som forsøg et akutteam. Et akutteam, der består af sygeplejersker, som tager ud til de borgere, der har brug for eksempelvis indsprøjtninger med antibiotika mod en slem lungebetændelse eller får et ildebefindende på grund af væskemangel.

Denne forsøgsordning er nu blevet evalueret af KORA, og resultaterne er ganske gode. Akutteamet kan umiddelbart aflaste sundhedsvæsenet, idet teamet kan håndtere opgaver, som ellers normalt skal varetages af en læge. Og samtidig er både borgerne og medarbejdere fra henholdsvis akutteamet og det øvrige sundhedsvæsen positive over for ordningen.

Login