Kritik af nye anbefalinger på akutområdet: En klar forringelse

BEKYMRING: Uacceptabelt, problematisk og helt utilfredsstillende. Høringssvar til Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger viser udbredt bekymring for hjerteområdet.

Udsigten til, at akutte hjertepatienter i fremtiden vil kunne indlægges på akutafdelingen eller på en medicinsk afdeling, der ikke har specialkendskab til hjertesygdomme, vækker udbredt bekymring hos en række aktører.

Det står klart, efter høringsfristen for Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet udløb mandag.

I høringssvar fra blandt andet Hjerteforeningen, Dansk Cardiologisk Selskab, Danske Patienter og Region Syddanmark problematiseres det, at akutsygehuse med anbefalingerne vil kunne nøjes med at have kardiologer i beredskabsvagt i aften- og nattetimerne.

"Hvis dette implementeres, kan det få afgørende betydning for såvel patient- som medarbejdersikkerhed. Ligeledes vil det skabe forsinkelse i flow og relevant behandling af hjertepatienter, der indlægges akut med anden tilstand/lidelse. Endelig vil der kunne opstå stor ulighed i de tilbud, patienterne i Danmark modtager," skriver Region Syddanmark i et bilag til deres høringssvar.

Også Danske Patienter udtrykker i deres høringssvar bekymring for hjerteområdet. Blandt andet hæfter patientorganisationen sig ved, at mulighederne for at foretage akutte ultralydsundersøgelser vil forringes med anbefalingerne:

"Det gælder for eksempel ekkokardiografi, hvilket bekymrer os, da dette er en helt central undersøgelse i forhold til en hurtig diagnose på hjerteområdet, som udgør en stor del af de patienter, der modtages i akutmodtagelsen," skriver Danske Patienter.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til akutområdet blev sendt i høring i november. Anbefalingerne skulle oprindelig have været færdige allerede i 2018, men netop organiseringen på sygehusområdet trak tænder ud, fortalte daværende centerchef Janet Samuel dengang.

Telefonisk rådgivning ikke godt nok
Hjerteforeningen er stærkt kritisk over for de nye anbefalinger, som de blandt andet skriver i et opråb i Altinget.

De slår i deres høringssvar fast, at det er "helt utilfredsstillende", at anbefalingerne lægger op til, at adgang til telefonisk rådgivning af kardiologer er tilstrækkeligt”, og konkluderer, at "Sundhedsstyrelsens udkast til anbefalinger for den akutte sundhedsindsats er en klar forringelse af de akutte hjertepatienternes mulighed for den nødvendige hurtige udredning og behandling".

Også Dansk Cardiologisk Selskab kritiserer anbefalingerne. De understreger vigtigheden af at have et kardiologisk fremmødeberedskab på alle akuthospitaler og undrer sig over, at anbefalingerne lægger op til at ændre specialeplanerne:

"Hvis man vil fastholde, at specialeplanerne skal i spil, mener DCS, at man må udskyde rapporten, da der er tale om meget væsentlige forhold, som uomtvisteligt vil være kilde til en længere diskussion mellem fagfolk, regioner og Sundhedsstyrelsen," skriver kardiologerne i deres høringssvar.

Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab har endvidere sendt et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) for at henlede hans opmærksomhed på sagen. Her skriver aktørerne, at de ad flere omgange har forelagt deres bekymring for Sundhedsstyrelsen, uden at det har ændret ordlyden i anbefalingerne.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at de ikke kommenterer kritikken, før de relevante fagfolk har haft tid til at gennemgå de indkomne høringssvar.

Forrige artikel JP-journalister vinder Cavlingprisen for journalistik om kræftbehandling JP-journalister vinder Cavlingprisen for journalistik om kræftbehandling Næste artikel Heunicke vil ikke garantere sundhedsaftale i 2020 Heunicke vil ikke garantere sundhedsaftale i 2020