Lægeforeningen: Alle plejehjem skal have tilknyttet en læge

DEBAT: Faste plejehjemslæger har været en mulighed siden 2016, og et pilotprojekt har vist, at lægerne løfter behandlingskvaliteten. Gør ordningen permanent, mener Lægeforeningen.

Af Andreas Rudkjøbing
Formand, Lægeforeningen

Intet menneske er en ø, og det gælder selvfølgelig også plejehjemslæger.

Vi har brug for alle kollegaer i sundhedsvæsenet, så vi kan give patienterne den bedst mulige behandling.

På plejehjemmene har det vist sig, at faste plejehjemslæger ikke kun giver større tryghed for patienterne, men er med til at give bedre og mere effektiv behandling.

Når vi samarbejder, så frigør det mere tid til, at lægen kan se flere patienter, og det er der brug for i den kommende tid, hvor der bliver patienter og især flere ældre patienter med komplicerede sygdomsbilleder.

På plejehjemmene betyder det, at det faste personale kan forberede lægens besøg ved at for eksempel måle blodtryk, puls og iltmætning. Det er god udnyttelse af kompetencer og ressourcer.

Plejehjemslæger løfter behandlingskvaliteten
Faste plejehjemslæger har været en mulighed siden 2016, og et pilotprojekt har vist, at plejehjemslæger giver behandlingskvaliteten et gevaldigt løft.

De reducerer indlæggelser med 28 procent, genindlæggelser med 27 procent og korttidsindlæggelser med 14 procent samt nedbringer unødvendigt medicinforbrug markant.

Men det er naturligvis ikke plejehjemslægerne, der alene har skabt de resultater.

De er ikke mindst skabt af godt samarbejde mellem sundhedsfaglige kollegaer og giver god grund til at kigge nærmere på, hvordan vi endnu flere steder kan skabe et tæt samarbejde og drage fordele heraf.

Afgørende med kommunikation
På plejehjemmene kender det faste personale beboerne og deres sygdomsbillede.

En fast plejehjemslæge skaber tillid mellem læge og personalet på plejehjemmet, og det giver den bedste kvalitet i behandlingen for plejehjemsbeboeren, da personalet vedvarende, tæt og trygt kan kommunikere med lægen.

Vi skal videre ad den vej. Der er behov for, at alle plejehjem får en læge tilknyttet, og det giver et afkast for patienten, hvis kommunerne investerer i at opbygge relationer, læger og plejehjemspersonale imellem, så lægen trygt kan uddelegere opgaver til sundhedspersonalet på plejehjemmet.

Det er langtfra alle kommuner, der har fået taget hul på ordningen med plejehjemslæger, men står det til Lægeforeningen, bliver ordningen gjort permanent, når satspuljemidlerne udløber ved årsskiftet.

Kræver tid og ressourcer
Alle steder i sundhedsvæsenet er der et stort behov for fleksibel løsning af opgaverne, og det er vigtigt, at de forskellige fagligheder kommer bedre i spil.

I den nuværende lovgivning er der ikke tilstrækkelig mulighed for at lave rammedelegationer, der netop giver den nødvendige smidighed.

Det gode samarbejde med og omkring plejehjemslægen er ét eksempel. Jeg er helt klar over, at arbejdet med at sikre, at alles kompetencer bruges bedst, ikke har lige så gode betingelser overalt i sundhedsvæsenet.

Det kræver tid og ressourcer at sikre, at man som sundhedsperson får det nødvendige kendskab til sine kolleger, deres faglighed og kompetencer.

Det bliver ikke en dans på roser, men det er den måde at samarbejde på, som fungerer bedst, og som imødekommer de krav, der er i dag til at kunne udvikle sin faglighed hos dygtige medarbejdere inden for alle fag.

Det er det rigtige værktøj, men det kræver de rette omstændigheder for at kunne fungere optimalt.

Forrige artikel Novavi: Gør som i kampen mod kræft og prioriter midler til alkoholafhængighed Novavi: Gør som i kampen mod kræft og prioriter midler til alkoholafhængighed Næste artikel Senioranalytiker: Regioners syn på Qaly-model får konsekvenser for patienter Senioranalytiker: Regioners syn på Qaly-model får konsekvenser for patienter