Lægeforeningen: Der er ingen ”snuptagsløsninger” til at sikre fuld lægedækning i almen praksis

DEBAT: Det er forkert, når Torben Mogensen og Leif Vestergaard påstår, at læger ikke aner, hvad der foregår i almen praksis. Langt de fleste har erfaringer med almen praksis fra deres uddannelse, skriver Jesper Brink Svendsen fra Lægeforeningen.

Af Jesper Brink Svendsen
Formand for Lægeforeningens Uddannelsesudvalg

I seneste nummer af Politisk Stuegang mener Torben Mogensen og Leif Vestergaard, at det er en god idé at sende alle hospitalslæger på et uddannelsesophold i almen praksis.

Deres argumenter er, at det er vigtigt, at alle læger kender til det nære sundhedsvæsen, og at mange læger i dag ”ikke aner, hvad der foregår i almen praksis, for de har aldrig været der”.

Det første argument er helt rigtigt. Det sidste er forkert.

De fleste har erfaring med almen praksis
Det har i mange år været sådan, at cirka 80 procent af alle læger har et halvt års ophold i almen praksis som led i deres basisuddannelse (KBU).

Efter Lægedækningsudvalgets arbejde var færdigt i 2017, blev der taget politisk beslutning om, at samtlige læger fremover skal et halvt år i almen praksis i KBU.

Det er derfor forkert at påstå, at læger ikke aner, hvad der foregår. Langt de fleste har egne og tætte erfaringer med almen praksis fra deres uddannelse.

Det andet argument om, at det nære sundhedsvæsen bliver endnu vigtigere fremover, er helt rigtigt.

Vi kan som læger se, hvordan flere ældre borgere, kronikere og patienter, der fejler flere sygdomme på én gang, stiller andre krav til sundhedsvæsenet.

Det er krav, der betyder, at der fortsat er behov for, at lægerne er dybt specialiserede. Men samtidig er det vigtigt, at flere læger har den bredde, man blandt andet har som speciallæge i almen medicin.

Derfor er det helt afgørende, at der etableres flere hoveduddannelsesforløb i almen medicin, så vi kan afhjælpe speciallægemanglen på længere sigt.

Tvang er ikke løsningen
Grundlaget for diskussionen i Politisk Stuegang var det socialdemokratiske forslag om at tvinge yngre læger til at arbejde et halvt år i almen praksis efter deres KBU-forløb, for på den måde at sikre bedre lægedækning her og nu.

Men vejen frem er ikke tvang. Det er en utænkelig tilgang alle andre steder på arbejdsmarkedet, og det sætter også almen praksis i et forkert lys.

Det er vigtigt, at unge læger vælger at blive praktiserende læger, fordi det er et spændende speciale - ikke fordi de bliver tvunget til det.

Det er derfor et forslag, der kan risikere at få den modsatte effekt, nemlig at der uddannes færre praktiserende læger.

Der er ingen ”snuptagsløsninger” til at sikre fuld lægedækning i almen praksis. Men man kan komme langt med at oprette markant flere hoveduddannelsesforløb i almen medicin.

Det vil allerede på den korte bane føre til langt flere læger i almen praksis som et led i deres intro- og hoveduddannelsesforløb. 

Forrige artikel Brugernes Akademi: Udsatte har også ret til et nærværende sundhedsvæsen Brugernes Akademi: Udsatte har også ret til et nærværende sundhedsvæsen Næste artikel Professor: Politikerne må på banen for at ændre den sociale ulighed i sundhed Professor: Politikerne må på banen for at ændre den sociale ulighed i sundhed
Læger har planer om kæmpe fusion

Læger har planer om kæmpe fusion

LÆGER: Yngre Læger og Overlægeforeningen arbejder på en fusion. En sammenlægning kan få stor betydning for magtfordelingen mellem Lægeforeningens undergrupperinger, men begge foreningers formænd understreger, at der fortsat er brug for en stærk lægeforening.