Læger og eksperter opfordrer til debat om Novo-milliarder

DIABETES: Formanden for Lægeforeningen og to sundhedsøkonomer efterspørger mere granskning og debat inden danmarkshistoriens største fondsdonation kastes ind i sundhedsvæsnet fra Novo Nordisk Fonden. Sundhedsministeren deler ikke bekymringerne.

Det er et stort problem, at regionerne uden nogen større offentlig debat med private fondsmidler er i gang med at lave skelsættende ændringer af diabetesbehandlingen i Danmark. Sådan lyder advarslen fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Han understreger, at han ser det som yderst positivt, at de enkelte regioner med store donationer fra Novo Nordisk Fonden står til at få mulighed for at forbedre forskningen, forebyggelsen og behandlingen på diabetesområdet. En sygdom, som ventes at ramme langt flere danskere fremover.

”Men derfor bør man ikke aflyse de fornuftige mekanismer og processer, vi normalt har, når vi planlægger og prioriterer i sundhedsvæsnet,” siger Andreas Rudkjøbing.

Er ikke blevet hørt
Hans advarsel kommer efter, at Region Hovedstaden i maj blev enige med Novo Nordisk Fonden om betingelserne for, at regionen kan modtage danmarkshistoriens største fondsdonation på 2,9 milliarder til Nordeuropas største diabetescenter inden for behandling, forebyggelse og forskning.

De fire andre regioner er samtidig i dialog med Novo Nordisk Fonden om donationer til diabetescentre i mindre skala. Især i løbet af sommeren har en række overlæger og eksperter problematiseret, at der lægges op til at centralisere dele af diabetesbehandlingen og forskningen.

Men når man ser tilbage på andre store ændringer i sundhedsvæsnet, mener man i Lægeforeningen, at der  er meget lidt debat og inddragelse i forhold til de kommende diabetescentre.

”Både i forhold til aftalen i Region Hovedstaden og de kommende centre i de andre regioner har der været meget lidt offentlig inddragelse eller debat. Især når man tager i betragtning, at beslutningerne vil få stor betydning for patienter, personale og indretningen af det øvrige sygehusvæsen,” siger Andreas Rudkjøbing.

Han har også noteret sig, at Lægeforeningen ikke er blevet hørt om det igangværende arbejde, hvilket Lægeforeningen ellers ofte bliver i forbindelse med lovgivning eller større ændringer på sundhedsområdet.

Kjellberg: Man kan godt undre sig
Professor i sundhedsøkonomi på SDU, Kjeld Møller Pedersen, og hans kollega hos Kora, Jakob Kjellberg, mener heller ikke, at der har været en grundig debat og let offentlig tilgængelig granskning og udredning af fordele og ulemper ved at centralisere dele af diabetesområdet. Andreas Rudkjøbing og de to professorer ser alle en kontrast til specialeplanen.

”Man kan godt undre sig over, at der ikke har været mere udvalgsarbejde og fremlagt mere omfattende begrundelser for de centraliseringer, der lægges op til med et diabetescenter i hver region. Tilsvarende kan jeg også godt forstå, at nogen undrer sig over, at man i Region Hovedstaden så hurtigt har fået en aftale i stand,” siger Jakob Kjellberg. Han peger på, at selv helt små delelementer specialeplanen kunne udløse stor omtale og debat – også på Christiansborg.

Andreas Rudkjøbing mener, at det er meget svært at gennemskue, hvilken økonomisk betydning projektet i Region Hovedstaden vil få for regionens hospitaler.  Han synes også, at det stadig er meget uklart, hvad satsningen i alle regioner vil betyde for de samlede udgifter til diabetes.

”Hvis vi ender med, at Region Hovedstaden og senere de andre regioner er nødt til at øge deres driftsbevillinger markant på diabetesområdet, så kan det være udmærket. Det er naturligt, at man nogle gange vælger at prioritere ét område frem for et andet. Men man burde bare i offentligheden og på det politiske niveau tage diskussionen om fordele og ulemper ved prioriteringen inden,” siger Andreas Rudkjøbing.

Kjeld Møller: Skal man sige ja?
Kjeld Møller Pedersen mener, at politikerne helt bør overveje, om man skal modtage pengene fra Novo Nordisk Fonden. Blandt andet på grund af at han anser det for realistisk, at donationen fra Novo Nordisk Fonden kan øge de offentlige driftsbevillinger til området.

”I så fald vil man jo uden nogen større debat eller overordnet overvejelse have taget en beslutning, der vil favorisere en patientgruppe mere end andre. Jeg siger ikke, at vi allerede i dag har verdens bedste diabetesbehandling i Danmark, men den er bestemt ikke dårlig,” siger Kjeld Møller Pedersen. Han mener, at der kan peges på en stribe andre områder, hvor der objektivt set er mere behov for stigende driftsbevillinger.

En række sygehusoverlæger har blandt andet i Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken advaret om centraliseringen af diabetesbehandlingen kan give dårligere behandling af ressourcesvage, der kan tænkes at fravælge kontrolbesøg, fordi der bliver længere til de specialiserede diabetescentre. Den bekymring har Andreas Rudkjøbing også.

”Øget afstand kan give større ulighed i behandlingen. Og i behandlingen af kronikere går tendensen mod tværfaglighed og ikke særskilte centre for de enkelte sygdomme. Jeg siger ikke, at det helt sikkert er et problem, men vi har ikke set grundige overvejelser om fordele og ulemper,” siger Andreas Rudkjøbing og slutter:

”Måske der også overordnet skal tages en diskussion af, hvordan det offentlige skal håndtere tilbud om store donationer til det offentlige sundhedsvæsen. Ikke fordi at private donationer er en dårlig ting, men så vi sikrer os, at pengene gør mest muligt gavn og ikke skaber langsigtede skjulte prioteringer”.

Freil: Det er godt for diabetikerne
Hos paraplyorganisationen Danske Patienter har man ikke samme kritiske lys på processen omkring de kommende diabetescentre.

” Isoleret set er det positivt for diabetespatienter, at der tilføres midler til diabetesområdet. Hvorvidt processen har været for lukket, har vi ikke en holdning til, da vi ikke har fulgt området tæt. Men det er altid vigtigt med en offentlig debat, når der tilføres private midler til sundhedsvæsenet, så man kan sikre, at vi bevarer en offentlig styring og regulering af sundhedsvæsenet,” siger Morten Freil direktør i Danske Patienter, hvor Diabetesforeningen er én ud af 19 medlemsforeninger.

Løhde afviser bekymringer 
Heller ikke sundhedsminister Sophie Løhde (V) deler kritikernes vurderinger af, at planlægningen af Danmarks historiens største fondsdonation er blevet hastet igennem uden den store debat og offentlige tilgængelige udredning.  

”Der er debat om de nye diabetescentre, og flere af regionerne er i fuld gang med at tage stilling til, hvordan de fremadrettet vil organisere diabetesområdet. Det er godt, og der er også behov for en grundig debat på det her vigtige område. For jeg er enig med Lægeforeningen i, at det er sundt at debattere, hvordan vores sundhedsvæsen skal udvikle sig og skrues sammen til gavn for patienterne,” skriver Sophie Løhde i et skriftligt svar til Altinget.
I forhold til Andreas Rudkjøbings efterspørgsel efter en generel politisk stillingtagen til, hvad man stiller op med store fondsdonationer på det offentlige sundhedsområde, skriver Sophie Løhde, at man i Danmark har en lang tradition for offentligt-privat samarbejde.

”Det skal selvfølgelig ikke være private fonde eller virksomheder, der skal bestemme, hvordan vores sundhedsvæsen skal organiseres. Men vi har i Danmark en god tradition for, at den offentlige og private sektor samarbejder, og den tradition skal vi holde fast i – også på sundhedsområdet,” skriver Sophie Løhde.

Hun skriver samtidig, at det derfor skal være politikerne og myndighederne, der laver de overordnede beslutninger om sundhedsvæsnets indretning og tilbud.

”Vi skal holde fast i, at det er politikerne på Christiansborg og i regionerne og kommunerne og sundhedsmyndighederne, som udstikker rammerne for sundhedsvæsnet og træffer væsentlige beslutninger om vores sundhedsvæsen. Det gælder eksempelvis beslutninger om serviceniveauet, og hvor i landet, der skal udføres højt specialiseret behandling,” skriver Sophie Løhde. I sit svar skriver hun også, at hun mener, at man bør være taknemmelig for at en privat fond ønsker at donere et stort pengebeløb til det offentlige sundhedsvæsen.

Forrige artikel DF vil prioritere tandlægeområdet DF vil prioritere tandlægeområdet Næste artikel S kræver indsigt i milliard-gave fra Novo S kræver indsigt i milliard-gave fra Novo
Sundhedsministeriets departementschef går på pension

Sundhedsministeriets departementschef går på pension

NAVNE: Regeringen siger farvel til endnu en nøglespiller i kampen mod corona-virus. Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, går på pension. ”Det har intet med corona eller mink at gøre,” siger han til Altinget.