Læger og patienter skyder på nye regler for akuthuse

STRUKTUR: Lægeforeningen og Danske Patienter er stærkt kritiske over for Sundhedsstyrelsens udkast til retningslinjer for akut-huse til svækkede ældre og kronikere. Patienterne risikerer discount-behandling, vurderer de to organisationer. 

I stedet for at gavne risikerer man, at de kommunale akutfunktioner bliver en discountløsning for ældre, medicinske patienter og andre svækkede borgere. Så hård er vurderingen fra Lægeforeningen og Danske Patienter af Sundhedsstyrelsens udkast til, hvordan de kommunale akutfunktioner skal drives.

Formand for lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, ser både lægefaglige problemer og helt overordnede mangler i styrelsens krav og anbefalinger til de kommunale akutfunktioner. Akutfunktioner er kommunale enheder beregnet til patienter, der er for raske til at være på et sygehus og for syge til at være hjemme eller på et almindeligt plejehjem.

”Hele udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens arbejde har jo været at sikre, at akutfunktionerne bliver mere ensartede. Både i forhold til kvaliteten og hvilke patienter, der skal være målgruppen. Men det lægger styrelsen i for høj grad op til, at kommunerne selv kan afgøre,” siger Andreas Rudkjøbing og fortsætter:

Login