Dansk Hæmatologisk Selskab: Opret lægefagligt speciale i palliativ medicin

DEBAT: Regionerne frygter, at et speciale i palliativ medicin vil være silodannende. Men det vil styrke behandlingen af uhelbredeligt syge, mener Dansk Hæmatologisk Selskab.

Af Dansk Hæmatologisk Selskabs palliative udvalg
Se dokumentationsboksen for indlæggets forfattere

Vi har igennem mere end ti år vidst, at palliation ikke udelukkende skal tilbydes, når den aktive kræftbehandling afsluttes, men skal integreres tidligt i behandlingsforløbet.

At tilbyde en tidlig og integreret palliativ indsats er vist at øge livskvalitet, dæmpe angst og depression (også hos de pårørende) og i nogen studier endda at bedre overlevelsen.

Denne viden til trods er tidlig og integreret palliation stadig ikke implementeret i Danmark, og der findes ikke svar på, hvordan en sådan kulturændring skal gennemføres.

Bryd tabu og sæt tidligt ind
En ting, som vi kan konkludere efter ti år, er, at det ikke sker af sig selv.

Derfor er det glædeligt, at Danske Regioner nu med deres positionspapir om palliation sætter pejlemærker for udviklingen af den palliative indsats.

Som læger, der behandler alvorlige kræftsygdomme, kan vi kun bekræfte, at en kulturændring er påkrævet. Vi erklærer os helt enige i pejlemærkerne, som omfatter at gøre op med ulighed i tilbuddet af palliativ behandling, give bedre rammer for at dø i eget hjem, sætte tidligt ind med palliation og understøtte patientinddragelse i valg i livets sidste tid og bryde tabu om døden.

Indenfor behandling af blodsygdomme (hæmatologien) oplever vi et stort behov for at løfte kvaliteten af behandling i livets sidste tid, herunder at undgå udsigtsløs behandling, sikre lindring og pårørende omsorg.

Derfor oprettede Dansk Hæmatologisk Selskab i 2019 et palliativt udvalg, som siden stiftelsen har haft fokus på at integrere den palliative tilgang til patienterne og løfte kvaliteten af behandlinger i vores regi (den basale palliation). Vi har arbejdet med flere af de nævnte pejlemærker.

Vores erfaring er, at opgaven kun kan løses i samarbejde med den specialiserede palliation. Danske Regioner peger selv på, at et samarbejde med den specialiserede palliation er den eneste farbare vej.

Ikke fordi alle patienter skal have et behandlingstilbud i den specialiserede palliation, men fordi specialisterne er nødvendige som undervisere, sparringspartnere og supervisorer.

For mange dør på venteliste
Rigsrevisionen påpeger, at ressourcerne i den specialiserede palliation allerede er for få. For mange patienter dør på ventelister.

Der uddannes otte fagområdespecialister i Danmark hvert andet år, så hvordan skal det være muligt for den specialiserede palliation at løfte både det stigende antal patienter med specialiserede behov, samtidig med at de forventes at løfte en enorm opgave med undervisning, supervision og vejledning af det basale område?

Palliationen har i Danmark været forgangsspeciale for den holistiske tilgang til patienter, patientinddragelse og pårørende omsorg. Palliationen er det område, som arbejder mest tværfagligt. Palliationen sikrer vores mest sårbare patienter fysisk, psykisk, eksistentiel og åndelig omsorg, som intet andet sted i sundhedsvæsenet.

Den specialiserede palliation arbejder på tværs af medicinske specialer deltager i konferencer, underviser, superviserer. Indsatsen er i allerhøjeste grad tværsektoriel netop for at sikre, at patienter kan være mest muligt i eget hjem også få lov at dø hjemme.

Kræver et speciale
Alle er enige om at uden et højt fagligt niveau i den specialiserede palliative indsats, kan vi ikke nå regionernes pejlemærker – men regionerne vil ikke lave et speciale i palliativ medicin.

Et speciale ville garantere rekruttering og faglig udvikling. Regionerne frygter, at et speciale i palliativ medicin vil være silodannende. Der er ikke tvivl om, at den specialiserede palliation har løftet vores fokus på det hele menneske, på tværfaglighed og nedbrydning af siloer.

Den kulturforandring, som efterspørges, med mere fokus på lindring og livskvalitet drives i høj grad af den specialiserede palliation og er helt afhængig af et stærkt specialiseret palliativt niveau, som kan være kulturbærende på hospitaler, i primærsektoren og på det kommunale niveau.

Skal der handling bag Danske Regioners ord, og vil vi løfte den basale palliation i Danmark, er det nødvendigt med et speciale i palliativ medicin.

Forrige artikel Ny hospitalsdirektør: Jeg er dybt imponeret over, hvad vi får til at lykkes hver dag Ny hospitalsdirektør: Jeg er dybt imponeret over, hvad vi får til at lykkes hver dag Næste artikel Lægedirektør: En sund kultur bør være toplederens førsteprioritet Lægedirektør: En sund kultur bør være toplederens førsteprioritet