Medicoindustrien: Vi venter stadig på et bemyndiget organ til medicinsk udstyr

DEBAT: Sundhedsministeriet skal stå for etableringen af et dansk bemyndiget organ, men det virker til at være glemt. Uden organet kommer mange produkter ikke på markedet, mener medicodirektør.

Af Peter Huntley
Direktør, Medicoindustrien

Life science-industrien, som udgøres af lægemiddelbranchen og medico-/medtechbranchen er et stort aktiv for Danmark. 

Der tjenes mange penge til statskassen, der sker meget forskning, og beskæftigelsen er stor.

Samtidig bidrager sektoren betragteligt til udviklingen af det danske sundhedsvæsen.

På den baggrund var det naturligt, at den forrige regering lancerede en vækstplan for life science for at styrke denne værdifulde motor yderligere. 

Der var mange gode forslag til initiativer, der kan bidrage til at sektoren yderligere kan udvikles. 

Afgørende for branchen
Det er samtidig værd at bemærke, at life science-sektoren ikke er en sektor, som løbende kræver offentlige tilskud og investeringer for at klare sig. 

Det helt centrale initiativ for medicobranchen var dog, at myndighederne tog skridt til at etablere et bemyndiget organ, som kan godkende medicinsk udstyr. Uden en kapacitet til at godkende nye produkter, kan medicobranchen ikke levere produkter til diagnose og behandling af patienter. 

Svag kapacitet til at godkende produkter skaber store forsinkelser i produktlanceringen, og med markante fordyrelser til følge. Nye, innovative produktideer vil måske slet ikke blive introduceret på markedet. Det rammer patienterne i sidste ende.

Forståeligt nok var etablering af et dansk bemyndiget organ derfor en mærkesag for den danske medicobranche. Etableringen af et dansk bemyndiget organ kan anses som det vel nok vigtigste vækstplans-initiativ for branchen.

Produkter kommer ikke på markedet
Medicinsk udstyr og medicinsk teknologi er en stor industri i Danmark, som bidrager med mere end syv milliarder årligt i statskassen. 

Danmark er ligeledes den næststørste mediconation i EU målt i forhold til befolkningsstørrelse, men pudsigt nok er Danmark samtidig et af de meget få EU-lande, som ikke har eget bemyndiget organ.

Hvad er der så sket siden vækstplanens lancering. En lang række initiativer er udmøntet, men det for os vigtigste – et nyt dansk bemyndiget organ – er glemt.

Det er paradoksalt, at vi som samfund skyder statslige midler efter lovende start-ups, men at vi på grund af manglen på bemyndigede organer ikke kan få deres produkter på markedet, hvor patienterne og borgerne vil have gavn af dem.

Find den forsvundne sag frem
At det for branchen vigtigste initiativ er blevet glemt understreges af, at Altinget har omtalt sundhedsministerens vigtigste kommende mærkesager. 

Der var mange spændende opgaver på den liste, men etableringen af et dansk bemyndiget organ, som ministeriet faktisk er resortansvarlig for, var ikke nævnt med et ord. Hvor er den mærkesag blevet af?

Det er ærgerligt, at branchen og myndighederne efter snart tre års forberedelsesarbejde kan konstatere, at ingen offentlig myndighed reelt har taget ansvar for at sikre, at godkendelse af medicinsk udstyr til patientdiagnose og behandling kan ske fra et dansk bemyndiget organ. 

På vegne af medicobranchen opfordrer vi sundhedsministeren til at finde den forsvundne sag frem – både for patienterne og samfundsøkonomiens skyld.

Forrige artikel Fonde til politikerne: Brug vores viden, når I skal forhandle forskningsmidler Fonde til politikerne: Brug vores viden, når I skal forhandle forskningsmidler Næste artikel Forskerklummen: Opgaveflytning fra praktiserende læger til praksispersonale har potentiale Forskerklummen: Opgaveflytning fra praktiserende læger til praksispersonale har potentiale
Ny debat: Hvad er den bedste model for et behandlingsråd? 

Ny debat: Hvad er den bedste model for et behandlingsråd? 

TEMADEBAT: Fagfolk har længe efterspurgt et behandlingsråd, og regionerne sendte før jul deres bud på en model i høring. I en ny debat kommer deltagerne med deres holdning til, hvad der skal fokus på i et nyt råd. Se panelet her: