Ny rapport: Hurtig udredning hos psykiater giver signifikant økonomisk gevinst

PSYKIATRI: Færre akutte indlæggelser i psykiatrien, tilfredshed fra patienter og læger og økonomisk gevinst. Det er ifølge ny evaluering fra Vive de positive effekter af et projekt, hvor praktiserende læger i Odense fik mulighed for at henvise til hurtig udredning hos en privatpraktiserende psykiater. 

Patienterne er glade, de praktiserende læger er glade, og sundhedsvæsenet sparer penge. 

Det viser en helt ny evaluering af et projekt med hurtig psykiatrisk udredning.

Projektet har eksisteret siden 2014 i form af en såkaldt paragraf 66-aftale om en forsøgsordning i Odense. Her har praktiserende læger fået mulighed for at henvise patienter med let til moderat stress, angst og depression til en hurtig udredningssamtale hos privatpraktiserende psykiater.

Login