Ny rapport: Patienter med blodprop udskrives til usammenhængende forløb i kommunerne

SAMMENHÆNG: Kommunerne er dårligt rustede til at sikre rehabilitering efter en blodprop eller hjerneblødning. Det viser en evaluering af et projekt, hvor ni kommuner og Herlev og Gentofte Hospital skulle samarbejde om patienter ramt af apopleksi.

Hospitalerne udskriver borgere, der ikke er behandlet færdigt, mener medarbejdere i kommunerne. På hjerteafdelingerne oplever de ansatte til gengæld, at kommunerne ikke er klar til at tage imod patienter, der udskrives efter blodprop eller hjerneblødning. Slet ikke, hvis udskrivelsen sker fredag, lørdag eller søndag.

Det kan man læse ud af en ny Vive-evaluering af et projekt om samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi. Projektet er gennemført i ni kommuner sammen med Herlev og Gentofte Hospital og havde til formål at udvikle samarbejdet mellem hospitalet og de ni kommuner i hospitalets primære optageområde.

At apopleksiramte udskrives til et sammenhængende forløb er vigtigt, fordi de ofte har nyopståede alvorlige funktionsnedsættelser – for eksempel problemer med bevægelighed, tale eller risiko for at fejlsynke mad og drikke.

Login