Nyt studie: Uden rygning ville 142.000 færre få kræft

TOBAK: Hvis ingen danskere røg, ville Danmark om 30 år være sparet for over 142.000 kræfttilfælde. Det viser et nyt studie fra European Journal of Cancer. Hvis antallet af dagligrygere kommer ned på fem procent i 2030, vil det forhindre 85.000 kræfttilfælde.

142.000 færre kræfttilfælde hen over de næste 30 år. Det vil være konsekvensen, hvis alle stopper med at ryge i Danmark.

Det viser et nyt studie, hvor forskere har forsøgt at regne sig frem til, hvor mange kræfttilfælde man kan forhindre i forskellige scenarier, hvor færre danskere ryger. Studiet er publiceret i European Journal of Cancer og er finansieret med støtte fra Kræftens Bekæmpelse og Nordic Cancer Union.

I dag er 16 procent af den danske befolkning dagligrygere. Og hvis tallet forbliver det samme over de næste 30 år, vil det altså udløse omkring 142.000 flere kræfttilfælde, end hvis ingen røg overhovedet.

Login

 • Anmeld

  Klaus Kjellerup · journalist & sangskriver

  Der er ingen evidens for, at mindre rygning fører til mindre kræft

  Den globale pharma-finansierede anti-tobakslobby fortsætter medie-propagandaen imod tobakken. Det er nu helt åbenlyst, at hensigten er at presse autoriteterne til at indføre forbud mod brug af tobaksplanten - ligesom det i sin tid lykkedes at få indført forbud mod en anden plante - cannabis.

  Det hævdes igen og igen, at der vil opstå færre sygdomstilfælde, hvis ingen ryger - men der er ingen evidens for den påstand. Tværtimod viser resultaterne fra samtlige kontrollerede random trials, at rygestop hverken fører til færre alvorlige sygdomme over tid, eller til et længere liv.

  I disse trials har man undersøgt tusindvis af forsøgspersoner, der er opdelt i to grupper ved lodtrækning efter det kontrollerede studies princip: Den ene gruppe hjælpes til at starte en “sund” livsstil, herunder rygestop - mens den anden halvdel fortsætter sin hidtidige “usunde” livsstil. Herefter sammenligner man de to gruppers helbredsresultater over tid - f.eks. i 5, 10 eller 25 år.

  Der er gennemført snesevis af disse trials - de kendteste er WHO collaborative trial (60.881 deltagere, seks år), Gøteborg trial (30.022 deltagere, 12 år) og MRFIT (12.866 deltagere, syv år). De repræsenterer den dyreste og mest omfattende serie af biologiske eksperimenter i historien. De blev søsat første gang i 1960'erne for at bevise én gang for alle, at sund livsstil - herunder rygestop - ville føre til færre sygdomme og øget levetid.

  Resultaterne har imidlertid været skuffende for sundhedsbranchen - men de har været klokkeklare: At skifte til en sund livsstil, inkl. rygestop, førte hverken til færre sygdomme eller øget levetid. Resultaterne i samtlige trials har været et stort rundt nul: Sygdom og død indtraf ligeså hurtigt i de “sunde” testgrupper som i de “usunde” kontrolgrupper.

  Den seneste trial, Inter99, er dansk og blev offentliggjort i 2014. Her brugte læger og sundhedspersonale fem år på at få 6.091 danskere til at skifte livsstil, og det gik fint: Deltagerne i den “sunde” gruppe stoppede eller reducerede rygning markant, de spiste sundere, drak mindre og lavede mere motion, mens kontrolgruppen fortsatte sin “usunde” livsstil.

  Men ak - efter 10 år forelå resultatet af disse livsstilsændringer: Ingen effekt. Hverken på hjertesygdom, slagtilfælde eller dødelighed. Og forfatterne bemærker, at det heller aldrig er lykkedes at reducere kræft i disse trials.

  Der findes med andre ord ingen evidens for, at det vil føre til mindre kræft eller færre dødsfald, hvis alle stopper rygning eller begynder at leve “sundt”. Der er faktisk stærk evidens for det modsatte: At det vil have nul effekt.

  Og så er det egentlig fuldkommen ligemeget, at kræftindustrien påstår noget andet, så længe deres modeller og beregninger ikke hviler på tal fra kontrollerede studier, men udelukkende på løse, ukontrollerede obsevationsstudier af forholdet mellem rygeres og ikke-rygeres sygdomme. Dette er dårlig science.

  Det eneste anti-tobakslobbyens studier kan vise er, at rygere dør gennemsnitligt tidligere end gennemsnittet af ikke-rygere. De kan til gengæld ikke bevise, at rygning er årsagen til kortere liv. Dette underbygges af yderligere tre sæt kendsgerninger:

  A) De udviklede lande hvori der ryges mest hører til dem, hvori befolkningen lever længst, f.eks. Grækenland, Spanien, Østrig, Japan, Italien og Frankrig.

  B) Det er aldrig lykkedes at inducere ondartet kræft i forsøgsdyr med tobaksrøg. Man har ihærdigt forsøgt siden 1960'erne at få forsøgsdyrene til at bekræfte resultaterne fra observationsstudierne af rygeres og ikke-rygeres sygomme, men det er ikke lykkedes. De dyr, der i kontrollerede studier udsættes for tobaksrøg - selv i massive mængder - får ikke flere maligne tumorer end de dyr, der udsættes for luft. Et af de største problemer for forskerne på dette område har været, at de dyr der udsættes for tobaksrøg, ofte lever længere end dem, der udsættes for luft.

  C) Kvinders rygning i Danmark er faldet fra 45% i 1970 til 15% i dag, næsten 50 år senere. Alligevel er kvinders lungekræft fire-doblet i perioden - fra 10 tilfælde ud af 100.000 i 1970 til næsten 40 tilfælde ud af 100.000 i dag. Og tallet stiger stadig.

  Det er derfor langt mere sandsynligt, at kvinders lungekræft vil fortsætte op i de kommende år, hvis flere kvinder stopper rygning, som de har gjort hidtil. Der er åbenlyst andre, langt vigtigere årsager til lungekræft end tobaksrygning.

 • Anmeld

  Klaus Kjellerup · journalist & sangskriver

  Henvisninger til min kommentar

  Jeg har slået min kommentar her op på Google docs, hvor man kan se henvisningerne / dokumentationen for kommentarens påstande:

  https://docs.google.com/document/d/1GX_9Mc0CUF1x8PSYmWSEvlkdfTbnCU9KkF5DvYSi4h8/edit#