Overlæge: Stop besparelse på akut psykiatri

DEBAT: Region Hovedstaden vil skære halvdelen af budgettet for Det Psykatriske Akutberedskab. Det vil få alvorlige og skæbnesvangre konsekvenser for målgruppen, skriver overlæge Hans Henrik Ockelmann, bestyrelsesmedlem af Dansk Psykiatrisk Selskab.

Af Hans Henrik Ockelmann
Overlæge og bestyrelsesmedlem i Dansk Psykiatrisk Selskab og udrykningslæge

Det er i dag et klart mål, at den ambulante psykiatri skal erstatte langvarige hospitalsindlæggelser. Samtidig ser vi, at de psykiatriske bosteder lider under den manglende kapacitet i akutpsykiatrien.

Det forekommer derfor helt uigennemtænkt, at Region Hovedstaden nu vil beskære Det Psykiatriske Akutberedskabs budget til det halve, så tjenesten fremover kun er tilgængelig i weekenden.

I akutpsykiatrien har vi ofte påpeget, at kapaciteten i denne del af psykiatrien er utilstrækkelig. Det betyder, at alvorligt psykisk syge borgere undertiden ikke modtager en tilstrækkelig behandling i tide.

Vi har også peget på, at det er helt afgørende, at der er tilstrækkeligt med sengepladser. Hvilket desværre ikke har forhindret, at antallet af senge er skåret kraftigt ned.

Brug for specialister - også i hverdagene
I Region Hovedstaden har man forsøgt at mildne følgerne af de stadig færre senge gennem en ”præhospital” indsats, hvor alvorlige akutte psykiatriske problemer håndteres af en erfaren psykiater; det vil sige en læge, som både kan tackle de komplekse problemstillinger og bygge bro til andre dele af sundhedssektoren, så man derigennem kan undgå indlæggelser.

Det Psykiatriske Akutberedskab (tidligere Psykiatrisk Udrykningstjeneste) har før været under økonomisk pres, men nu lægges der op til, at over halvdelen af budgettet skal spares væk: Fremover skal tjenesten kun være åben i weekenden. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er der lukket. Der må man ringe til 1813.

Regionen begrunder sin nedskæring med, at akutte psykiatriske problemstillinger kan varetages lige så godt og sikkert af for eksempel anæstesiologer, almenmedicinere og politiet. Der er ikke brug for særlige specialister.

Den vurdering, mener vi, er forkert. Og det er vi ret sikre på, at patienter, pårørende og personalet på landets bosteder vil være enige med os i. Akutpsykiatri kræver særlige kompetencer og erfaringer.

Somatik og psykiatri langt fra ligestillet
De problemstillinger, som psykiaterne i akutberedskabet håndterer hver aften og nat, er komplekse. De omfatter diagnostiske, terapeutiske, forhandlingsmæssige og tværfaglige tiltag. Et højt psykiatrifagligt niveau er dermed afgørende for, at man kan undgå eller minimere brugen af tvang og finde andre forsvarlige løsninger end indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

Det er i dag et klart politisk mål, at den ambulante indsats så vidt muligt skal erstatte lange indlæggelser. Samtidig er der fokus på den manglende sikkerhed på vore psykiatriske bosteder. På den baggrund forekommer besparelsen helt uigennemtænkt.

Vi er overbeviste om, at besparelser af den størrelse, som netop er udmeldt, vil få alvorlige og skæbnesvangre konsekvenser for målgruppen – de svageste og mest lidende i vores samfund. Men det viser også, at somatik og psykiatri så langt fra er ligestillede, trods regeringens og Folketingets udtrykte ønske.

Snarere end at udsulte et velfungerende tilbud burde man se på, hvordan erfaringerne fra Det Psykiatriske Akutberedskab kunne udbredes til alle storbyområder i hele Danmark.

Forrige artikel Apotekerforening: Færre udsving i medicintilskud Apotekerforening: Færre udsving i medicintilskud Næste artikel Kora: Brug patienternes egne data Kora: Brug patienternes egne data
 • Anmeld

  Kirsten Callesen · Psykolog, Psykologisk Ressource Center

  Politikere - lyt nu til fagfolk med klinisk erfaring og praksis

  Det er afgørende for alle os, som arbejder med sårbare mennesker, der i hverdagen nogle gange har brug for akut hjælp, at man kan kontakte en psykiater og få hjælp her og nu. Det psykiatriske akutberedskab får tilbuddene til at magte at gøre det, der skal til, når man ved, at der kan trækkes på en psykiater, uden om henvisning, ventelister og for at hindre de store menneskelige ulykker.

 • Anmeld

  Gitte Ahle · Speciallæge i psykiatri

  En nation kendes på den måde den varetager sine svageste.

  Det er skandaløst, at man vil skære yderligere i Det Psykiatriske Akutberedskab. Særligt set i lyset at de øvrige nedskæringer i psykiatrien. Det er de sygeste patienter, som rammes gang på gang. Jeg kan kun erklære mig fuldstændig enig med Hans Henrik Ockelmann.
  Behandlingen af de sindssyge er ude på et skråplan og har været det i mange år. Det er trist at være vidne til - og det er som at slå i en dyne - ikke engang som specialister på området, har vi kunnet råbe politikerne op.

 • Anmeld

  Claus W. Thomsen · Pensionist

  Hvad blev der af de 2,2 mia til Psykiatrien???

  Når man læser ovenstående om besparelser på det akutte psykiatri-beredskab kan jeg godt forstå at sundhedsministeren undrer sig over regionernes prioritering og iøvrigt deres formåen i det hele taget.