Overlæger: Pas på den patientansvarlige læge

DEBAT: Patientansvarlige læger er afgørende for, at danske patienter får det bedst mulige behandlingsforløb. Derfor skal vi have ordningen godt implementeret i hele landet, skriver Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

Af Lisbeth Lintz
Formand for Overlægeforeningen

Den patientansvarlige læge (PAL) er nok en af de mest betydningsfulde initiativer i sundhedsvæsenet siden indførelsen af kræftpakker og andre pakkeforløb.

Målet med den patientansvarlige læge er at sikre behandlingsforløb, som giver mening og tryghed for hver enkelt patient. 

For nylig viste en undersøgelse, at det går rigtig godt med at få ordningen indført. Men vi må ikke læne os tilbage af den grund. 

Der lurer svære forhindringer forude, som kan føre til, at ordningen ikke bliver andet end pæne ord på et papir. Det kan ingen være tjent med, mindst af alt patienterne.

Vi skal sikre, at der altid er en erfaren læge, som har snor i patientens forløb og overblik over, hvad der skal ske. Det er opgaven i al sin enkelhed.

Selvom opgaven lyder ligetil, betyder det ikke, at det er nemt at få PAL implementeret der, hvor det betyder noget i den kliniske hverdag på vores sygehuse og hospitaler.

Hospitalerne er fortsat under et massivt økonomisk pres, og dertil kommer de mange patienter med behov for indlæggelse lige nu, som fører til overbelægning mange steder i landet. 

Vi kan godt frygte, at man mange steder vil opleve at møde muren, når den patientansvarlige læge skal indføres. Det pres vil føre til, at lederne vil have øjnene rettet stift mod bundlinjen.

I den situation er det svært at prioritere den nødvendige investering, der sammen med ledelseskraft og -fokus er afgørende for effektivt at kunne indføre den patientansvarlige læge.

Alle kræftpatienter skal have en ansvarlig læge
For nylig viste en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, at vi er godt på vej. 6000 kræftpatienter blev spurgt, og to ud af tre har allerede nu en patientansvarlig læge.

Det er blandt andet et resultat af, at et stort antal afdelinger har været i gang med projekter, allerede inden ordningen blev vedtaget af Folketinget.

Men vi kan ikke leve med, at hver tredje kræftpatient ikke har en patientansvarlig læge. Dertil kommer, at vi skal have bredt modellen ud til alle andre patienter, der har lige så stort et behov for, at der er styr på deres behandlingsforløb.

Det er en kæmpestor opgave, som kræver, at ledelserne i regionerne og på hospitalerne træder i karakter og sætter opgaven øverst på deres dagsorden.

Lederne er helt afgørende, når der skal ændres så radikalt på arbejdsgangene, som den patientansvarlige læge kræver.

Mange steder i landet kæmper man desuden med stor mangel på overlæger og andre speciallæger, som er nøglepersonerne i ordningen. Her er det afgørende, at vi lærer af de afdelinger og sygehuse, hvor man har indført modellen, uden det har ført til øget tidsforbrug. 

Men der er også brug for, at de nationale myndigheder og regionerne spiller med.

Styringseftersyn skal medvirke paradigmeskift
Lige nu arbejder innovationsminister Sophie Løhde (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) med et såkaldt styringseftersyn på sundhedsområdet.

Målet er ifølge regeringen, at ”styringen af vores sundhedsvæsen skal ske på en måde, så vi sikrer, at patienterne får en effektiv behandling af høj kvalitet". Det budskab er vi i Overlægeforeningen 100 procent enige i.

Det er netop derfor, at vi understreger behovet for en patientansvarlig læge.

Sagen er jo, at der lige nu ikke findes andre tiltag, som bedre imødekommer patienternes ønske om større tryghed, sammenhæng i behandlingsforløbene og inddragelse af de pårørende.

Hvis jeg skal bruge store ord, så er den patientansvarlige læge udtryk for et helt nødvendigt og længe efterspurgt paradigmeskift i sundhedsvæsenet.

Et paradigmeskift, hvor vi forlader systemets forældede produktivitetskrav med konstant fokusering på større og større produktion, og hvor vi i stedet sætter den enkelte patients behov højest.

Så lad os bruge kræfterne sammen til at få den patientansvarlige læge i gang overalt på sygehuse og hospitaler med fokus på at investere de nødvendige ressourcer og den nødvendige ledelseskraft i opgaven.  

Forrige artikel Bedre Psykiatri: Sundhedsaftalerne skal hjælpe de pårørende Bedre Psykiatri: Sundhedsaftalerne skal hjælpe de pårørende Næste artikel Diabetesdirektør: Derfor kræver sundhedsaftaler brugerinddragelse Diabetesdirektør: Derfor kræver sundhedsaftaler brugerinddragelse