Patienter kræver inddragelse i tilsynsrevision

PATIENTSIKKERHED: Det er godt, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kommer lægekritik af Styrelsen for Patientsikkerhed i møde med nye initiativer, men tilsynet må ikke blive lempet for meget igen. Sådan lyder det fra Danske Patienter, der nu vil inddrages i opfølgningen på initiativerne.

Det er på høje tid, at Danske Patienter bliver inddraget i processen med at justere myndighedernes tilsyn med lægerne. Og pas nu på, at tilsynet ikke igen bliver for svagt.

Sådan lyder et par af hovedbudskaberne fra Danske Patienter som reaktion på sundhedsminister Ellen Trane Nørbys otte tiltag, der skal dæmme op for især lægernes kritik af, at myndighedernes tilsyn med lægerne har taget overhånd.

Login