PLO: Placer hovedparten af de nye uddannelsesforløb tæt på store byer

DEBAT: Regeringen vil hvert år have uddannet 50 flere speciallæger i almen medicin. Hvis alle igen skal have egen praktiserende læge, skal de nye uddannelsesforløb være tæt på store byer, mener PLO.

Af Christian Freitag og Gunver Lillevang
Formand for PLO og formand for PLO's Rekrutteringsudvalg

Den nye regering har som en af sine første handlinger sikret, at der fra 2020 årligt kan uddannes 50 flere speciallæger i almen medicin. 

Hvis dette løft videreføres i de efterfølgende år, kan vi om fem til ti år stå i den lykkelige situation, at alle borgere i Danmark igen har deres egen praktiserende læge.

For at vi kan nå dertil, er det helt afgørende, at de nye uddannelsesforløb bliver besat af unge læger, der gerne vil være praktiserende læger. Derfor skal de ansvarlige i regionerne tænke sig godt om, når de geografisk placerer de nye uddannelsesforløb.

Vi anbefaler, at størstedelen af de nye forløb oprettes i og omkring – eller i pendlerafstand fra – de større byer. Al erfaring viser, at vi i modsat fald risikerer, at en betydelig del af de nye uddannelsesstillinger slet ikke bliver besat, og så vil det ikke hjælpe meget på lægemanglen.

Samtidig anbefaler vi, at man fastholder fordelingen af de allerede eksisterende uddannelsesstillinger, hvor man gennem mange år har placeret ekstra mange forløb længst væk fra de større byer. På den måde opnår man i højere grad en samlet fordeling, der afspejler befolkningstallet.

Mange uddannelsesstillinger er ikke svaret
Vi er i PLO stærkt optaget af at sikre, at der er praktiserende læger nok i alle dele af landet. 

Vi forstår fuldt ud det umiddelbart logiske ræsonnement, at når lægemanglen generelt er størst, jo længere man bevæger sig væk fra de store byer, så må vi have uddannet flest af fremtidens praktiserende læger i disse egne af landet.

Spørgsmålet er bare, om dette ræsonnement giver flere praktiserende læger i de områder?

Man har i årevis forsøgt at løse manglen på praktiserende læger i landets yderområder ved blot at placere ekstra mange uddannelsesstillinger dér, og det har været medvirkende til, at der er blevet uddannet for få almenmedicinere, fordi en række uddannelsesforløb ikke er blevet besat. 

Det har forværret manglen på praktiserende læger. Det er derfor, at vi advarer mod, at man blot forskubber balancen yderligere i retning af udkantsområderne uden at tage andre tiltag i brug.

Det er derfor, at vi skal bruge en tilgang, der ikke kun skaffer stillinger, men også læger.

Lav særligt attraktive ordninger
Det gælder for alle lægespecialer, at stillingerne i udkanten længst væk fra de store byer er dem, som er sværest at besætte. 

Det kan man ærgre sig over, men det er nu engang et faktum. Derfor vil vi i PLO meget gerne medvirke til særlige ordninger, der gør det ekstra attraktivt for de unge læger at vælge et uddannelsesforløb væk fra de store byer – eksempelvis med ekstra løntillæg, ekstra kursusdage, ekstra gode supervisionsforhold, betalte konferencer eller andet. 

Der er mange tiltag, der kan gøres her, primært i regi af regionerne.

Noget helt andet er, at man også nødvendigvis må tage højde for, hvor i landet der findes uudnyttet uddannelseskapacitet i forhold til at sikre en god speciallægeuddannelse.

Når man skal uddanne flere speciallæger i almen medicin, er man afhængig af at have tutorlæger. Det vil sige erfarne praktiserende læger, der påtager sig et uddannelsesansvar.

Der er kun en ganske lille uudnyttet uddannelseskapacitet i almen praksis langt væk fra de større byer, hvor lægemanglen er størst, og hvor man i forvejen har placeret relativt flest uddannelsesstillinger. Til gengæld er der ledig tutorkapacitet tættere på og i de større byer.

To samtidige løsninger
Af ovenstående grunde anbefaler PLO, at fordelingen af uddannelsespladserne sådan nogenlunde følger fordelingen af, hvor danskerne er bosat. 

Til gengæld er det helt afgørende, at vi ikke ender med 40 ubesatte stillinger i Kalundborg, på Lolland-Falster og i Vest- og Nordjylland.

Vi skal altså lave to samtidige løsninger: For det første skal vi arbejde på, at alle de nye stillinger bliver besat, så vi kan se en ende på lægemanglen. For det andet skal vi tage særlige initiativer i brug, så vi ikke ender med, at lægerne kun søger stillingerne omkring de store byer.

Hvis vi ikke løser begge problemer nu, så skaber vi nye problemer for os selv.

Alle er klar over, at lægemanglen er skævt fordelt mellem regionerne. Det er derfor, at vi har appelleret til, at vi laver nogle nationale løsninger. Det er for eksempel ikke fair, at det alene er overladt til Region Nordjylland og Region Sjælland at løse deres lægemangel.

Det er et nationalt anliggende for både Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og PLO at løse lægemanglen. Vi påtager os gerne vores del.

Forrige artikel Lægeforeningen: Få styr på offentlig forskning og skru ambitionerne op Lægeforeningen: Få styr på offentlig forskning og skru ambitionerne op Næste artikel Aktører: Udnyt forskellige faggrupper og aflast sygeplejerskerne Aktører: Udnyt forskellige faggrupper og aflast sygeplejerskerne
Sundhedsøkonom skuffet over vismandsrapport:

Sundhedsøkonom skuffet over vismandsrapport: "Kan ikke bruges til ret meget"

CORONAPOLITIK: De økonomiske vismænd kaster sig i ny rapport over samspillet mellem epidemiologi og økonomi. Det bærer dog præg af at være et skrivebordsprojekt, mener professor Kjeld Møller Pedersen, der snart er aktuel med en bog om pandemien set fra et sundhedsøkonomisk perspektiv.