Professor: Læger må ikke bruge funktionelle lidelser som bekvem skraldespand

DEBAT: Kompleksmedicin vil kunne forebygge, at vi skaber dyre svingdørspatienter med uhelbredelige funktionelle symptomer, skriver Morten Sodemann fra Syddansk Universitet.

Af Morten Sodemann
Professor, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at de store sygehuse opretter tværgående behandlerteams til "funktionelle lidelser", men idéen risikerer, modsat hensigten, at blive en opportun undskyldning for sundhedsvæsnets utilstrækkelighed i forhold til en voksende gruppe af ganske almindelige patienter, der i takt med stigende specialisering ikke får den hjælp, de har brug for i tide.

Man er ikke funktionelt syg, bare fordi man ikke er blevet undersøgt godt nok. Men der er måske en løsning.

Udviklingen i specialer er eksploderet
I starten var der kun én slags læger på sygehuse: sygehuslægen, der kunne foretage kejsersnit, smage, om der var sukker i urinen, årelade og give kamferdråber til de døende.

Siden kom opsplitningen i medicinere og kirurger, og efter det er udviklingen eksploderet, så der i dag er 127 lægelige specialer og over 240.000 kliniske retningslinjer.

Læger er gode venner med deres egen evidens, men er mindre vilde med de andres evidens.

Flertallet af retningslinjer for behandling på sygehuse bygger primært på, hvad de ældste læger i faget kan blive enige om, for ellers ville de ikke blive anvendt.

I revolutioner er der altid faldne, synlige og mindre synlige, og én af de faldne var de fattige, de multisyges og de sårbares speciale, kaldet intern medicin, som blev gladeligt ofret af en enig lægestand og de tilhørende myndigheder.

Intern medicin blev taget som udtryk for en bedaget og umoderne tilgang til patienter. Specialet var "so much last year" – lugtede for meget af åreladning og kamfer.

Lægerne ville i stedet have hver sit organ og et tilhørende speciale, som de kunne råde over.

Der opstod en form for pagt mellem specialerne, så de kunne udvikle sig uafhængigt uden indblanding fra andre lægespecialer.

Intern medicinsk afdeling var en styrke
Siden har hyperspecialiseringen udviklet et darwinistisk system, hvor de stærke specialer og stærke patientforeninger vinder mere og mere terræn.

Diabetesforeningen og Hjerteforeningen har uafhængigt af hinanden krævet, at sygehusene stiller op med særlige SWAT-teams for henholdsvis diabetes og hjertepatienter, når de indlægges.

Imens dræner Steno diabetescentrene de eksisterende sukkersygeafdelinger for de dygtigste læger.

Virkeligheden har det med at være stædig, så mens sundhedsvæsnet har travlt med at være højtspecialiseret sundhedsvæsen, så er der flere patientgrupper, der umærkeligt er blevet de faldne i udviklingen: de psykisk syge med kronisk sygdom, de multisyge, de ensomme, de funktionelle analfabeter, flygtninge/indvandrere, misbrugere, voksne hjerneskadede og dem med mange uforklarede symptomer.

Kort sagt komplekse patienter med store behandlingsbyrder og sociale udfordringer. Nøjagtigt den type patienter, der var afhængige af det nu afskaffede, intern medicinske speciale.

Den gammeldags intern medicinske afdeling var en styrke for de komplekse patienter, fordi lægegruppen repræsenterede alle organer, så man var i stand til at tilbyde den helhedsorienterede patientvenlige udredning, som komplekse patienter har brug for.

Tilmed var der også en socialrådgiver til rådighed – dén funktion blev også en af de anonyme faldne i udviklingen.

Helheden glemmes
Resultatet? En større og større gruppe af patienter har uendeligt lange sygehusforløb mellem specialer og subspecialer (hjertelægerne har eksempelvis 24 subspecialer), og ofte må de starte forfra.

Der er ingen kaptajn på forløbene, og de praktiserende læger må ofte opgive at skabe sig et overblik.

Symptomerne hober sig op, men vedbliver med at være "uforklarede", fordi organspecialisterne ikke er dygtige nok til eller har glemt at tage et blik på helheden.

Tværtimod sætter de enkelte specialer en ære i kun at modtage og vurdere patienter, der har et meget specifikt organproblem. Har patienten ikke dét, kan de ikke modtages.

Problemet er, at det er tilladt alle afdelinger at gøre det samme, så patienten kan opleve, at ingen kan eller vil undersøge dem.

Sundhedsstyrelsen har i 2018 udsendt en anbefaling om etableringen af tværfaglige teams til udredning og behandling af "Funktionelle lidelser", og de store sygehuse i Danmark kæmper lige nu med at etablere funktionen.

Men man glemmer én væsentlig ting. Hyperspecialiseringen skaber i sig selv patienter med symptomer, der for et utrænet øje virker "funktionelle".

Men i virkeligheden er de udtryk for et sundhedsvæsen, der hverken organisatorisk eller fagligt reflekterer over, hvilke uhensigtsmæssige konsekvenser der er af en tiltagende subhuman tilgang til patienter.

Kompleksmedicin kan forebygge svingdør
Patienter falder i to grupper: de, der ikke er godt nok undersøgt for deres symptomer, og de, der er godt nok undersøgt.

Desværre er den første gruppe kendetegnet ved, at jo længere tid der går, jo mere opfattes symptomerne som et patientproblem og ikke et sygehusproblem.

Men det er en misforståelse, for det er ikke patienterne med uforklarede symptomer, der er syge, det er et selvtilstrækkeligt sundhedsvæsen med en stor blind plet, der skaber patienter med komplekse symptomer.

Spørg bare sent diagnosticerede gigtpatienter, kræftpatienter og patienter med sprogbarrierer, om de mener, de har en funktionel lidelse.

Der ér patienter med funktionelle lidelser, men de fleste patienter mangler bare en relevant, fagkompetent udredning på en ganske almindelig specialafdeling – og når nu politikerne er så bange for at gå baglæns, så kan vi kalde det for kompleksmedicinsk afdeling.

For dét speciale er nok det allerfineste, der findes – dér, hvor hele patienten tages alvorligt.

Kompleksmedicin vil netop kunne forebygge, at vi skaber de dyre svingdørspatienter med uhelbredelige funktionelle symptomer. Hvis man altså ønsker at forebygge.

Forrige artikel LA: Forkert at påstå, at pengepungen afgør sundhed og levealder LA: Forkert at påstå, at pengepungen afgør sundhed og levealder Næste artikel Enhedslisten: Ens behandling for alle skaber ulighed Enhedslisten: Ens behandling for alle skaber ulighed
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivillig dataslave for dataherremænd i sundhedsvæsnet

  Hvor er det sandt...

  Tak for indlægget.

  Det ville undre mig, hvis ikke medicinalindustrien ligger et eller andet sted i baggrunden som motor for denne udvikling, F.eks. er Lundbeck nok ikke ked af mange funktionelle diagnoser, som ofte vil medføre medicinering med Lundbecks medicin.

 • Anmeld

  Camilla Frandsen

  Endelig en læge der tør sige noget

  Funktionelle lidelser er ikke en WHO godkendt diagnose og ifølge Sundhedsstyrelsen skal den skrives under somatoforme tilstande = psykisk. Problemet er bare at WHO godkendte fysiske sygdomme som ME og Fibromyalgi er meningen skal henvises til disse centre, samt styrelsens anbefalinger ligger langt væk fra hvad der anbefales fra forskningens side til de to sygdomme. Samtidig falder man ned imellem afdelingerne, fordi nyre, lever, endokrinologer ikke snakker sammen og patienterne ikke får nogen hjælp til deres reelle fysiske sygdomme og problemer, der hjælper en psykolog, gradueret træning, mindfullness eller psykofarmaka

 • Anmeld

  Cecilia B.

  Fantastisk debtindlæg

  Mange tak for dette debatindlæg. Det er godt, der stadigvæk er nogle fagfolk, der kan forudse, patienter med (sjældne) sygdomme, der giver mange forskellige symptomer, vil blive fejldiagnosticeret, som det allerede sker i dag. Indtil videre er eks. skeletcancer, bindevævssygdomme, galdeblærebetændelse og immundefekter blevet fejldiagnosticeres som 'Funktionelle Lidelser' (dvs. 'Somatiseringstilstand') eller ligefrem 'Helbredsangst'.

  De kommende centre for komplekse symptomer har et psykiatrisk og socialmedicinsk fokus, hvor patienter med alt fra bækkenløsning til kemikalieallergi får en psykiatrisk diagnose ('Funktionel Lidelse/Somatiseringstilstand') og evt. også antidepressiv medicin.

  Udbyg hellere de nuværende centre for patienter med sjældne sygdomme, eller læg patienter med komplekse symptomer ind under diagnostiske centre, som ofte har et bredt internmedicinsk fokus. Det vil også kunne støtte den biomedicinske forskning.

 • Anmeld

  Vibeke Vind · Cand. Scient i Biokemi

  Vigtig debat

  Tak til Morten Sodemann og Altinget for et fantastisk godt indlæg i debatten om funktionelle lidelser.
  Når man lader en sygdom, som ME (Myalgisk Encephalomyelitis WHO G93.3) indgå som en funktionel lidelse er der noget helt galt med konceptet.
  Det svarer til at sige at ALS og Alzheimer er funktionelle lidelser, som man ikke skal skelne imellem, da de kan være svære at diagnosticere og der ikke er helbredende behandling.
  Det betyder, da alverden for patienten, at deres sygdom tages alvorligt, så de kan få den korrekte pleje og lindring, og så man kan tilegner sig viden om sygdommen.
  Vi mangler denne meget vigtige debat i Danmark.

 • Anmeld

  cathrine engsig

  Hovedet på sømmet

  Meget fin artikel og tak til Morten Sodemann, der helt præcist her formulerer hvad en lang række patientgrupper med fysiske sygdomme oplever hos de specialiserede organlæger som de sendes rundt til. Multisystemsygdomme der kræver udredning i flere specialer er en udfordring for systemet - men tager udredning for lang tid må der være noget "mentalt" galt med patienten. F.eks. findes der stort set ingen - eller meget begrænset viden om den neurologiske sygdom ME (G93.3) Konsekvensen er at den og mange andre sygdomme ryger i den funktionelle skraldespand og udløser psykiatriske diagnoser som F48 eller F45 i journalen. Somatoform tilstand. Det er hverken patienten eller systemet tjent med. En ny ordning "Den patientansvarlige læge" er ved at se dagens lys. Ordningen peger på en læge som torvholder for patienten med komplekse forløb. Men er den patientansvarlige læge ikke "kompleksmediciner" og har opdateret viden om en lang række sygdomme som falder mellem specialerne er vi lige langt. Så sættes kikkerten for det blinde øje.

 • Anmeld

  Elisabeth Brinch · Selvstændig oversætter

  Vi vil have Intern Medicin tilbage :-)

  Tusind tak til professor Morten Sodemann og Altinget for denne intelligente artikel. Patienter er jo ikke uddannede til at forstå, hvad det er, der foregår. De ved blot, at det er helt forkert, at de tvinges til at få den psykiatriske forsøgsdiagnose ”funktionel lidelse” (som WHO ikke vil godkende), der nu oveni forsøges skjult ved at placere centrene på somatiske sygehuse! Det gavner hverken samfundet eller de syge, at folk med biologiske sygdomme, får en psykiatrisk forsøgsdiagnose. For det første får de ikke den hjælp og støtte, som de har brug for, og som kunne forbedre deres helbred, så de måske oveni kunne bidrage til samfundet. For det andet forsker samfundet ikke i de reelle biologiske sygdomme, der ligger bag symptomerne, og som kunne vise sig at bringe forskningsresultater, der gav et gennembrud i forhold til mange andre sygdomme også. Patienterne ligger inde med en stor viden, som de tværgående behandlerteams ikke interesserer sig for, så længe der er tale om en psykiatrisk forsøgsdiagnose.

 • Anmeld

  Lene Christiansen

  Et dyrt og dårligt Quick Fix

  Tak til Morten Sodemann for at sætte fokus på de såkaldt "Funktionelle Lidelser", som risikerer at blive en hurtig Go-To for travle læger. Sundhedsstyrelsen bakker desværre op om massiv omkonvertering af diagnoser, så mennesker med reel (somatisk) sygdom stemples som psykiatriske tilfælde. Funktionelle lidelser er et diagnosekoncept, der over de seneste 10-15 år har vundet mere og mere indpas i Danmark, både hos kommuner, sygehuse, arbejdsmedicinske og socialmedicinske klinikker og praktiserende læger. Sundhedsstyrelsen har i årevis arbejdet på at få sygdommen ME indlemmet i de såkaldt ”funktionelle lidelser”. ME er imidlertid en WHO anerkendt diagnose, der har haft sin egen diagnosekode siden 1969. Diagnosekoden G93.3 afslører, at der er tale om somatisk sygdom (altså; en reel lidelse, om man vil). En neurologisk lidelse. Alligevel har Sundhedsstyrelsen bestemt sig for at mene, at ME er en psykosomatisk lidelse, som hører hjemme i de såkaldt "Funktionelle Lidelser". Internationale forskningsresultater ignoreres, selvom der i dag er mulighed for lindrende behandling for de ramte. Enkeltsager om hårdt ramte ME patienter har de senere år været fremme i medierne; senest sagen om den unge kvinde Marie Louise Ilsøe Gustavussen fra Fanø, som er sengeliggende døgnet rundt og ikke får tilstrækkelig hjælp fra kommunen. En sag som for øvrigt er beskrevet glimrende i artikler i Esbjerg Ugeavis. De nye centre for patienter med komplekse symptomer er desværre en spareøvelse, idet planen er at bremse yderligere udredning for henviste patienter. Det er et ganske tydeligt prestigeprojekt for Fru Karin Friis Bach (B), som er formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner.
  Mon ikke, at der primært vil blive uddelt diagnoser som F45.0 Somatiseringstilstand eller F48.0 Neurasteni, som begge er psykiatriske diagnoser. Ligeledes bliver det interessant at følge med i, om der reelt er tale om individuel behandling, i de nye centre. Det tillader jeg mig at tvivle på. Jeg håber, at læger rundt om i Danmark vil tænke lidt dybere over, hvad det betyder for patienter at blive diagnosticeret med en såkaldt "Funktionel Lidelse" - altså, udråbt som psykisk syge. Og huske, at "Funktionel Lidelse" er en diagnose, som slet ikke findes i det danske diagnosesystem. Er det overhovedet i orden - rent etisk - at bruge en diagnose, der ikke findes...??

 • Anmeld

  L. Smith · Cand phil

  Tak

  Havde en praktiserende læge i næsten 10 år, der kunne sit kram og bare jeg nævnte noget, var i stand til at diagnostisere mig.
  Siden da, er jeg blevet udsat for en for stor spekulum sammen med en liggyldig, bedrevidende læge og en læge, der drak og kørte min stofskifte i sænk ved at skrive for lidt stofskifte medicin. Nu en ung læge uden så meget erfaring, der har en tendens til at glemme ting, men som reagerer når jeg beder om at komme hos en specialist. Problemet er, at jeg ikke aner, hvad jeg skal bede om.

 • Anmeld

  Bente Stenfalk

  Hvem har gavn af 'diagnosen' funktionelle lidelser?

  TAK for denne artikel, hvor der endelig er en læge, som tør tage bladet fra munden.

  Læger må ikke bruge funktionelle lidelser som bekvem skraldespand, nej, og det burde kommunerne heller ikke gøre. Kommunerne benytter 'diagnosen' til at parkere syge borgere i uendelige psykiatriske aktiverings-tiltag som mindfulness, terapi og træning, ja, nogen kommuner har endda forsøgt sig med ulovlige metoder som at forsøge at tvinge syge borgere på psykofarmaka med trussel om at tage deres livsgrundlag fra dem, hvis de ikke makkede ret.

  Funktionelle lidelser fungerer som en sidste 'anbringelses-plads' for patienter, som man ikke vil koste mere udredning på.

  Funktionelle lidelser er jo OPRETTET af Sundhedsstyrelsen for at spare på dyre hospitalsundersøgelser, og det blev lovet kommunerne, at de med den 'diagnose' kunne undgå at langtidssyge kronikere kom på førtidspension.

  Det er helt rigtigt, at specialer skaber læger med ejerskab til deres specialer. Mht. funktionelle lidelser, så er det en lille flok psykiatere og Sundhedsstyrelsen, som uretmæssigt har taget ejerskab over dem.

  Det bevirker at borgere med fysiske sygdomme kan blive 'ejet' af psykiatere, som så får lov til at 'behandle' dem med psykiatriske tiltag, som mindfulness, terapi, træning og psykofarmaka, men disse 'behandlinger' gør ikke fysisk syge RASKE.

  Det er en skændsel, at fysisk sygdom på den måde opgives, fordi ingen specialer, andet end psykiatrien, har taget ejerskab over dem.

  Funktionelle lidelser er diagnosen, som INGEN ønsker sig. Tænk lige over det et øjeblik..

  Hvis man bliver syg, så vil man GERNE have en diagnose, for så kan der igangsættes en behandling, som der er evidens for. Men sådan er det ikke med funktionelle lidelser, der er ingen evidens for at psykiatriske behandlinger virker på fysisk sygdom, og mange patienter vil ikke have noget med 'diagnosen' at gøre. Det burde Sundhedsstyrelsen tage ad notam og ændre adfærd på.

  Ligeledes bør praktiserende læger tænke sig om en ekstra gang, før de leder fysisk syge patienterne over i psykiatrien, til stor skade for dem, også fremover i sundhedssystemet.

  Hvem, andre end kommunerne og Sundhedsstyrelsen, har også gavn af funktionelle lidelser?

  'Funktionelt' syge borgere holder en HÆR af psykiatere, terapeuter, coaches, sagsbehandlere, lægekonsulenter og mange andre med arbejde og løn, uden at blive RASK.
  Den psykiatriske pseudo-diagnose, funktionelle lidelser, forhindrer fysisk syge forsikringstagere i at få udbetalt sygeforsikringer eller arbejdsskadeforsikringer, idet de næsten aldrig udbetales til psykisk sygdom..
  Selskabet TrygFonden støtter forudbestilt 'funktionel forskning' med millioner af kroner, hvor resultatet altid viser hvor glimrende psykiatriske pseudo-behandlinger virker på fysisk sygdom, og hvorved deres Tryg-forsikringsselskaber kan undgå at udbetale ovenstående forsikringer, hvilket er beløb i million-klassen.

  Ringen er sluttet: Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser udsteder FL-diagnoser, forsikringsselskaberne benytter dem til at undgå udbetaligner, og selskabet TrygFonden betaler for Forskningsklinikkens forskning og promovering med professionel hjælp af Dansk Kommunikation.

  ALLE andre end den syge har gavn af den 'funktionelle diagnose'. • Anmeld

  Annelise Lauridsen · Tidl. handelsoverlærer, sygemeldt fleksjobber

  Fantastisk god artikel, der virkelig giver et indblik i sundhedsvæsenets problemer! Tak !

  Citat:
  "Af Morten Sodemann
  Professor, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

  Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at de store sygehuse opretter tværgående behandlerteams til "funktionelle lidelser", men idéen risikerer, modsat hensigten, at blive en opportun undskyldning for sundhedsvæsenets utilstrækkelighed i forhold til en voksende gruppe af ganske almindelige patienter, der i takt med stigende specialisering ikke får den hjælp, de har brug for i tide.

  Man er ikke funktionelt syg, bare fordi man ikke er blevet undersøgt godt nok. "
  Citat slut.

  ... eller for den sags skyld, så er man heller ikke funktionel syg, bare fordi den/de læge(r), som man har konsulteret, ikke har haft kendskab til en given sjælden sygdom, hvorved der kan gå mange år, inden skaderne for manglende diagnosticering og behandling dukker op - og når disse skader opstår, så bliver det belejligt for sundhedsvæsenet at smide patienten i skraldespanden med betegnelsen "funktionelle lidelser". Danske læger ønsker ikke kritik og gider ikke patienter, der tillader sig at klage over forkert behandling. Hvor er de ansvarlige, når sundhedsvæsenet på den måde går i selvsving?

  Manglende diagnostik har gennemgribende konsekvenser for patienterne, og det gælder ikke alene patienter, der tilhører sjældnegruppen.

  "KONSEKVENSERNE AF DEN manglende diagnostik, koordination og behandling er mange, f.eks. et unødigt tab af funktionsevne, mistet livskvalitet – og i værste fald mistede leveår; tabte udviklings-, uddannelses- og arbejdsmæssige muligheder; manglende udnyttelse af allerede eksisterende effektive behandlingstilbud; manglende udnyttelse af specifik og målrettet effektiv rehabiliteringsindsats; mangelfuld kompenserende og støttende indsats; manglende vidensopsamling; mindre forskning; og uudnyttede muligheder for forbedret undervisning og uddannelse af sundhedspersonale og patienter."
  https://www.berlingske.dk/kommen.../de-sjaeldne-svigtes-igen

 • Anmeld

  Anni Cassias

  Tak - der er håb!

  Jeg har i den grad oplevet, at jeg ikke blev set på som "en helhed" i mit forløb, og at en tilfældig psykiater, der ikke kendte til mig og mit liv, fik 95% af indflydelsen på, hvordan min sag skulle forløbe som sygemeldt borger. Så ja tak til intern medicin/kompleksmedicinsk udredning.

 • Anmeld

  Kurt Lundgaard · Førtidspensionist

  Frem i lyset

  Tak for at nogen tør belyse problem stillingen med begrebet - Fuktionel Lidelse
  Det er på høje tid man får øjnene op for, på hvor mange plan denne mystiske diagnose figurere, og får voldsom problemer for f.eks kronisk, som derved fasdtholdes endnu længere med smerte og lidelser
  Har selv oplevet at blive nægtet udredning på Skejby Sygehus iht. Neuroborreliose og andre infektioner i nervesystemet. Jeg blev nøsten tvangs henvist til Center for Funktionelle Lidelser, til hvad man kaldte et længere samtale terapi forløb - jeg afslog dette tre gange. Jeg er siden blevet dårligere af nævnte symptomer og sygdom, hvorved jeg er blevet hjerte patient, (hjerteklap funktion nedsat). Man forarges over at institutionen modtager meget syge patienter som reelt hører til i en hospitals seng
  Yderligere blir man mindre rystet når ens praktiserende læge ude på den jyske hede, gentagn gange foreslår Funktionel Lidelse behandling fordi klinikken ikke magter tidskrævende udredning hos kronisk patient, dette er krænkende oplevelse i et velfærdssamfun - mvh

 • Anmeld

  Nanna · webudvikler

  Ja tak! :)

  Det lyder som en god ide, med sådan et "speciale".

 • Anmeld

  Anne Mette

  Funktionelle lidelser er makværk

  I årevis talte man om diagnosecentre -desværre blev disse erstattet af funktionelle lidelser, for hvorfor bruge milliarder af kroner på udredninger når man kan indlemme en stor broget gruppe patienter i en one-fits-all kategori? Jeg har selv stadig ingen diagnose efter 10 år og har opgivet det danske sundhedsvæsen. Jeg orker ikke flere arrogante læger som ikke engang gider at gennemgå en journal eller patienthistorik. Det er en fejlslutning at man med funktionelle lidelser ser på “det hele billede”. Det er netop det man ikke gør når man ignorerer et samlet symptombillede. Funktionelle lidelser er makværk, designet til et discount social -og sundhedsvæsen. Mange af os betaler til et sundhedsvæsen vi reelt ikke kan bruge til noget.

 • Anmeld

  Leanette Søndergård

  Skal vi ikke prøve om aftenshowet eller kontant vil bringe det op?

  Det må ud i offentlighedens viden.

 • Anmeld

  Hanne Holst Rasmussen · Sygeplejerske og forfatter

  DYRT SPAREPROJEKT

  Tak for et indlæg, der rammer lige i bulls eye.
  Gid politikerne snart får øjnene op for, at en konstruktion som "funktionelle lidelser" koster samfundet dyrt pga. alt for mange syge, der fejldiagnosticeres og fejlbehandles. Mennesker som kan få et bedre funktionsniveau og bidrage til arbejdsmarkedet, hvis de får reel hjælp og ikke psykiatrisk behandling, som ikke virker mod fysiske sygdomme.
  Den enorme specialisering har store omkostninger for rigtig mange mennesker, der som følgevirkning psykiatriseres med "funktionel lidelse".
  Ca. 300.000 danskere lider af "funktionel lidelse", men i praksis drejer det sig om mange flere. Ifølge Region Hovedstadens forslag til et center for komplekst syge udgør alene i deres region FEM ud af de ca. 30 fysiske sygdomme, der hører under "funktionelle lidelser", i alt 198.300 patienter svarende til 634.560 på landsplan. Hvis de øvrige 25 sygdomme lægges oven i kommer tallet formentlig op på over 1. mio. psykisk syge danskere -før de egentlige sindssygdomme tælles med. Dét tal synes helt ude af proportioner.
  Vågn op Danmark. Det, der skulle være det største spareprojekt i mands minde udvikler sig i stedet til et mareridt for de mange patienter og til et samfund befolket af psykisk syge og arbejdsuduelige folk.
  Folk bliver mere syge af den måde, de behandles på i dag, og det ændrer de fem tværfaglig centre, der kun kan rumme en brøkdel af de mange patienter, intet på. Det er kun de allermest syge, der kan komme på centrene, og de er i forvejen så dårlige, at det bliver vanskeligt at hjælpe dem. Hvorfor spise de mange, der måske har en chance for at få et arbejdsliv af med en snak hos egen læge? Det virker åbenlyst uigennemtænkt.
  Morten Sodemann har ret i, at der skal et nyt speciale til, hvis man ikke ønsker at genoplive det gamle speciale intern medicin.
  Mennesker med komplekse sygdomme er anden rangs patienter i dag. Det er uværdigt og uholdbart.

 • Anmeld

  Lisbeth Haugaard,

  Jeg støtter Hanne Holst Rasmussen

  Hun ved hvad hun taler om og jeg kan i øvrigt tilføje, at jeg selv har oplevet flere, der er fejlbehandlet og som fik et stempel med den sædvanlige psykesnak. Tidligere raske mennesker, der beder om hjælp til f.eks. en lægefejl og som ender med at blive black-listet i systemet. Det kan vi ikke være bekendt.

 • Anmeld

  Monica Langelund

  Bare tak!

  Tak for dette relevante debatindlæg! Jeg er fejldiagnosticeret med periodisk depression selvom jeg kun har haft én depression i mit liv og i praksis har nogle helt andre fysiske helbredsudfordringer, sundhedsvæsenet til gengæld ikke vil anerkende. Og nu står det som det første på Sundhed.dk at jeg skulle være periodisk deprimeret og man synes jeg er en oplagt kandidat til behandling for en funktionel lidelse: nemlig kognitiv terapi (som jeg allerede har fået i rigelige mængder i mit nuværende ressourceforløb) og gradueret træning (som jeg også har modtaget uden det hjalp). Tænk hvis man stadig anbefalede tilsvarende behandling til sklerosepatienter? Hvornår vågner det danske sundhedsvæsen op?.

 • Anmeld

  Sanne Andersen · Pædagog

  Så sandt som det er sagt.

  Tak for denne fantastiske artiklen. jeg håber bare at den når så langt ud at Sundhedsstyrelsen og alle fans af FL indser hvad det er at de har gang i. Skrev i forgårs til Sundhedsstyrelsen for at få en forklaring på, hvor der smides om sig med FL/BDS diagnoser, og at anderkendte diagnoser som ex. Fibromyalgi i 2019 puttes ind under BDS.... har intet hørt endnu. Igen tak, Morten

 • Anmeld

  Lis Simonsen

  Ramt af den store sparekniv!

  Kan ikke takke nok for yderst relevant artikel om et skrantende `Sundhedsvæsen`. Jeg kan som ME-patient, der har været igennem en meget lang og formålsløs udredning kun nikke genkendende til, hvad du skriver. Det er fuldkomment grotesk, at patienter med bl.a. multi-systemiske sygdomme som f.eks. ME kun kan tilbydes et såkaldt FL-forløb. ME-patienter er klart dårligere stillede nu end for 20 år siden. Funktionel Lidelse er en fupdiagnose, der kke anerkendes af WHO. Jeg håber, at der er flere læger, der vælger at støtte op om dit fantastiske indlæg! For sjældent har jeg læst noget, der beskriver den uholdbare situation, der eksisterer i Danmark for rigtigt mange patienter, som du gør. Af ❤️ Tak!

 • Anmeld

  Tammy Lain · Sjældne sygdomme bliver til funktionelle syg i dk.

  Jeg var ved at dø...

  Jeg blev meget syg i 2004 efter at have kæmpet med mange og forskellige symptomer i over 20 år. Det var oplagt, at jeg fik "conversion" diagnose derfor. Men blev jeg nogen siden ordenligt udredt? Nej- det mener jeg ikke. En enkelt blodprøve, eller i mit tilfælde over 20 kunne ikke gøre lægerne kloge på nogen som helst- Altid de samme blodprøver, altid checket for diabetes, fordi i dette land, er det der pengene går til. Til sidst - i 2011,da jeg længere ikke kunne snakke, synke eller trække vejr ordentligt, åbne mine øjne, gå mere end få skridte- fandt jeg en specialist i Tyskland. Han diagnosered mig - ikke med en - med men to sjældne sygdomme. Begge genetisk og begge i min stor familie. På daværende tidspunkt havde jeg fortalt omtrendt 20 læger, at symptomerne fandtes i min familie i 4 generationer. Ikke en skrev det ned eller tog det alvorligt. Da jeg endelig kom til Tyskland- ikke betalt af sundhedhedsstyrelsen- fordi de nægtede- men derimod en gofundme page oprettet af min familie, var han forbløffet over , at jeg var så syge med apnø perioder i min vejrtrækninger og tegn på muskelsvaghed i hele kroppen. Jeg fik behandling, men med god effekt, men mine muskler er permanente skadet, og jeg har hjælpere 24/7 for at klare dagen. Hvad havde man ikke sparret dengang ved at give mig en grundig undersøgelse med skanning, muskel biopsi og med at kontakte udlandet? Det er som om lægen aldrig vil sende dig til undersøgelser herhjemme. Jeg kunne skrive en hel bog om den behandling jeg har fået af kommunen i øvrigt. Når det først står i din papir, at du "formådes" psykisk syg, forvent aldrig nogen siden, at blive tage alvorligt igen. I dag har jeg det nogenlunde- jeg var død havde jeg ikke været i Tyskland. Men sikker en masse der kunne have været sparret- hvis bare en læge- fik tid og vilje til at lytte til mig. I Tyskland fik jeg 22 undersøgeler på 12 dage. Her i Aalborg ventede jeg 3 uger på en. Jeg har hørt denne historie fra mange andre- bl.a min gode veninde der gik med massive hovedpine, opkast og rigide bevægelser i 10 år før lægerne gav hende en skanning. Det viste ingenting da de ikke havde "tid til at skanne hele hovedet." To år senere fik hun synsforstyrrelser og fik efter den 3. øjenlæger vil de undersøge hende. Hun blev indlagt og de fandt en svulst på størrelse med en appelsin. I løbet af 2 dage, og før de kunne lave operationen, mistede hun sit syn. De første to øjenlæger læste at hun var psykisk syg. Det var hun ikke. Hun burde tildeles en million erstatning efter min mening. Og hvad med mig? Jeg har permanent svaghed i kroppen, kontrakurer i anklerne og hænderne fordi man så min mangel på bevæglighed som psykisk. P.s. på trods for mine sygdomme er godkendt internationalt, blive indlagt i Aarhus fra en anden afdeling fordi mine muskler holdt op med at virke pga. kulde. Desværre kom jeg ind på afdeling of funktionelle syg. På trods for mine fysiske diagnoser, og det faktum de aldrig havde hørt om mine muskler sygdomme, var det eneste de kunne sige, var at jeg skulle til psykolog. Jeg vil mene, at hvis en læge aldrig har hørt om din sygdom, at de burde være ydmyg nok til at sige, at de ikke ved det. Kun en læge jeg har mødt i dk indtil videre, har sagt, at de ikke vidste hvad de skulle gøre. Og den er den neurolog jeg har nu. Han samarbejder med mine læger i Tyskland og andre steder i verden. Han er tung bebyrdet men gør alt han kan for mine fortsatte ekstremt komplekst og livstruende behov med få ressourcer. Jeg skylder ham og min læge i Tyskland mit liv. Gud hjælper mig hvis han nogen siden flytter eller gå på pension. På en positiv note- en forsker har fundet den ene gene fejl vi har og det passer på symptomer. Om det kommer til at hjælpe mig med at blive taget alvorligt, vil tiden vise sig. Så tak for dette indslag- jeg har ventet lang og tålmodigt, at en læge skulle sige, at ikke alt er funktionelt. Og at patienter kan sandelig fejle noget der ikke lige kan findes nemt.

 • Anmeld

  Vibeke Vind · Cand. Scient i Biokemi

  Jeg var også ved at dø

  Det gør mig ondt at læse din historie Tammy Lain.
  Jeg var også ved at dø og måtte redde mit eget liv. Efterfølgende fik jeg mén, som kunne have været undgået, hvis systemet havde været nysgerrig og lyttende.

 • Anmeld

  Birgitte Rodh · cand phil

  Professorens diagnosticering af den blinde plet er spot on

  Det her er absolut den klogeste og mest relevante lægefaglige vurdering, jeg er stødt på i mange år. Nu mangler vi så, at der følges op og ordineres grundig og gennemgribende behandling... af det skrantende sundhedsvæsen. Patienterne selv og deres organisationer har længe kendt til væsenets sygdom - og har prøvet at råbe politikerne op. Uden at blive hørt. Her skal det så gentages til ære for både politikere, administration og læger: Der bør skabes et sundt og stærkt sundhedsvæsen - og det er absolut ikke et sundheds-træk, at man nu forsøger sig med desperate afledemanøvrer i form FL-centre. De stikker ud som de skraldespande, de er, for fejlslået og ensidig lægefaglig specialisering, diagnosticering og behandling.

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivillig datamalkeko for korrupt medicinalindustri og deres tilknyttede politikere

  Vælg din sygdom med omhu ...

  I Danmark gør man klogt i at fejle noget, som Novo eller Lundbeck kan tjene penge på, for de store firmaer og fonde styrer forskning og behandling med deres "gavmilde" donationer til det, de finder værd at investere i -herunder investeringer i vore ledende politikere via lukkede parti- og kandidatkasser) .

  Og omvendt: Mange af vore ministre har aktier i medicinalindustrien, Sundhedsministeren har f. eks. aktier i 3 medico/medicinalfirmaer: http://www.stm.dk/_a_1628.html

  Det er dybt usundt og alvorligt for sundhedsvæsnet, at politiske og økonomiske interesser på den måde blandes sammen.

  Derfor er det tragisk, at medicinalindustrien netop nu er ved at lykkes med at få smidt Peter Gøtzsche - deres værste modstander og kritiker - ud som leder af Nordic Cochrane Center.

  Kampen er ikke helt slut endnu, og verdens fremmeste forskere slutter i tusindvis op omkring Peter Gøtzsche. Hvis fyringen gennemføres, er det endnu et hårdt slag til Danmarks stilling som et af verdens mindst korrupte lande: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11025659/peter-goetzsche-kaemper-for-karrieren-han-er-den-mest-prominente-forsker-danmark-har/

  Det er musens kamp mod elefanten, men hjælp med at lægge pres på ministeren for at lade Peter Gøtzsche beholde sin stilling som leder af Nordic Cochrane Center. Det er livsvigtigt for borgerne, at medicinal- og medicoindustrien får modspil fra topkvalificerede forskere. Skriv under her:
  https://www.ipetitions.com/petition/letter-to-danish-minister-of-health-against

  Det haster særdeles meget, der er tale om dage!

  Jeg vil i øvrigt sige til jer, der lider med uforklarlige symptomer: Hvis I har en hormonspiral, så overvej, om den kunne være grunden. Man bilder kvinder ind, at den stort set kun virker lokalt, og derfor stort set ikke giver bivirkninger, Det er lodret løgn. I følge indlægssedlen kan den f.eks. medføre depression - hvordan skulle det foregå, hvis den kun virker lokalt - med mindre den er blevet indopereret i hovedet?

  Hormonspiralen kan øge risikoen for mange systemiske bivirkninger, såsom neurologiske sygdomme og hjernesvulster (det sidste i følge dansk forskning). Der er mistanker om, at den øger risikoen for Sclerose og Parkinson og Benign Intrakraniel Hypertension (retsager i gang). Der er forskning, der tyder på, at den kraftigt øger følsomheden overfor stress: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28315609

  Jeg siger ikke, at ALLE med hormonspiral får alvorlige symptomer - men den er ikke så uskyldig, som den sælges som, og hvis du har uforklarlige symptomer, og har en hormonspiral, så brug nogle timer på at søge på alle beretningerne på nettet (mest på engelsk). Ikke alle har i sidste ende noget med spiralen at gøre, men der er mange enslydende historier, som beretter om "brainfog", hovedpiner, synsforstyrrelser, hukommelsesproblemer, søvnproblemer, farlige hjernelidelser o.l. Og kvinderne har typisk fået at vide, at den ingen bivirkninger har, fordi den virker lokalt.

  Spørger lægerne til hormonspiral, inden diagnosen "Funktionel lidelse" stilles? Og hvis de gør - drager de så den rigtige konklusion, hvis der f.eks. er en hormonspiral, eller ligger de under for firmaets salgstaler om, at denne kun virker lokalt?

  HVIS du finder ud af, at en hormonspiral kan være forklaringen på nogle symptomer, så HUSK at anmelde det til Lægemiddelstyrelsen. Alt for få bivirkninger indberettes, så medicin kommer til at se mere ufarlig ud, end den er: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker/

  I det hele taget kan bivirkninger ved medicin og medicoudstyr være forklaring på mange "uforklarlige" lidelser - se den rystende, prisbelønnede dokumentar "The Bleeding Edge" på Netflix. Den kræver stærke nerver.

 • Anmeld

  cathrine engsig

  Funktionelle Lidelser - for lægens skyld eller patientens?

  Underskriftsindsamlingen
  www.skrivunder.net/signatures/din_patientsikkerhed
  er et initiativ fra 29 patientforeningsformænd med ialt ca. 37.000 patienter imod den psykiatriske udgave af "funktionel lidelse" som ligger bag de 5 centre. Over 10.000 danske patienter, læger, sygeplejersker og behandlere har skrevet under indtil nu. Det burde tale for sig selv.
  Iøvrigt er evidensen for denne form for funktionel lidelse som centrene bygger på ifølge DSAM denne: https://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2018/10/EVIDENS-for-FUNKTIONELLE-LIDELSER-if%C3%B8lge-DSAMS-vejledning-fra-FUNKTIONELLE-LIDELSER.pdf
  Det burde også tale for sig selv.

 • Anmeld

  Maj-Britt Eriksson

  Rigtig god artikel.

  Alle inden for sundhedsvæsenet lærer at "se på det hele menneske" også kaldet "holistisk tilgang" og de lærer også at "smerten er det som patienten giver udtryk for" da det er en subjektiv oplevelse og ingen andre end patienten selv kan mærke den. Tror de har glemt hvad de får tudet ørene fuldt af. Som systemet er nu, er det det de advarede om på skolebænken, nemlig "systemfejlmodellen" hvor det KUN er det enkelte symptom der bliver behandlet og ikke hele mennesket. Morten Sodemann er inde på det helt rigtige.

 • Anmeld

  Mette

  Spot on

  Noget af det rigtigste, jeg har læst om sundhedsvæsnets indretning og de såkaldt "funktionelle lidelser". Er enig i det hele.

 • Anmeld

  Marie Kroun · Læge (Pension)

  GENIE test

  Tak for et godt debat indlæg!
  Mange af de komplekse kronisk syge patienter har fået rejst uspecifik inflammation pga. Infektioner / udsættelse for diverse biotoxiner, der ikke kan drosles ned igen, fordi det ikke lykkes at slippe af med de irriterende faktorer.
  Det kaldes Chronic Inflammatory Response Syndrome (CIRS) og det kan godt måles objektivt i USA, hvor man nu har en test kaldet GENIE, og en behandlings protokol der kan følges med testen .. DK er desværre sakket bagud :(
  https://www.survivingmold.com/store1/genie-genomic-expression-by-nanostring-inflammation-explained./genie-genomic-expression-by-nanostring-inflammation-explained-1

 • Anmeld

  Tammy Lain · Holistisk må ikke betyde, at man kun kigge på det psykisk.

  Holistisk

  Til Maj-Britt Eriksson. Tak for dit indslag. Nu ved jeg hvorfor lægen blev ved med, at bruge ordet "holistisk." Men holistisk er man ikke hvis man kun kigge på det psykisk. Og alle mennesker har noget psykisk, så det er meget nemt, at hænge det op på det, og aldrig undersøge eller finde ud af det fysiske.

 • Anmeld

  Dorthe Svane

  Så tiltrængt en debat

  Jeg har været nødt til at oprette min egen hjemmeside - for at kunne komme til orde imod et løgnagtigt og bedragerisk lægesystem, som absolut ikke har skånet mig fordi de hellere vil beskytte medicinalindustrien. En ting er, at verdens stærkeste nervegift sælges som lægemiddel og kan fåes af alle og enhver - det går heldigvis godt i langt de fleste tilfælde. Men går det galt - så vil man IKKE anerkende det og vil ikke have noget som helst med skaden at gøre. Skaden bliver smidt over i bunken til funktionelle lidelser. Det sidste er det værste - at man er overladt til egen skæbne, når man er hundesyg. Jeg står i den situation, hvor jeg har forslag til konkrete undersøgelser, som kan påvise skade (fordi det er blevet påvist i udlandet), men de undersøgelser bliver jeg nægtet her i Danmark. Nu har jeg udgivet en hjemmeside til hjælp for andre, som oplever lign.: https://botoxskader.dk/

 • Anmeld

  Susanne Friis Andersen

  Et usundt væsen!

  (Prøver lige igen, at indsætte mit indlæg - om der skete en fejl, da det ikke kom med for 2 dage siden)

  Endelig en læge med et erkendende overblik!

  Fra artiklen:

  ”Man er ikke funktionelt syg, bare fordi man ikke er blevet undersøgt godt nok. Men der er måske en løsning."

  Netop, ikke ... og i en helhed, som det hele menneske, man er …...heller fordi, sundhedssystemet ikke benytter sig af AL tilgængelig forskning på området inkl. udenlandsk! Desuden, er der noget, der hedder ydmyghed - ydmyghed overfor, hvad, man endnu ikke har "evidens" og forskningsresultater, der kan bekræfte, samt ydmyghed overfor patienten, der som oftest er den største ekspert på egen krop!

  "Lægerne ville i stedet have hver sit organ og et tilhørende speciale, som de kunne råde over."
  "Symptomerne hober sig op, men vedbliver med at være "uforklarede", fordi organspecialisterne ikke er dygtige nok til eller har glemt at tage et blik på helheden.
  Tværtimod sætter de enkelte specialer en ære i kun at modtage og vurdere patienter, der har et meget specifikt organproblem. Har patienten ikke dét, kan de ikke modtages.
  Problemet er, at det er tilladt alle afdelinger at gøre det samme, så patienten kan opleve, at ingen kan eller vil undersøge dem."

  Hermed behøver vi jo ikke vide mere - så, ud over, at, medicinalindustrien står og dirigerer hele foretagendet i baggrunden som Anne-Marie Krogsbøll 'mistænker', så vil alle speciallæger med deres blod fastholde hver deres speciale, hvormed ikke blot er losseplads "diagnosen" funktionelle lidelser en uundværlig nødvendighed til patienter med komplekse og/eller multisystemiske uinteressante symptomer, der falder mellem disse specialer, men netop OPFUNDET til at deale hermed! Jeg mistænker at patienter, der ikke kan varetages af et system, der ikke kan eller vil se helheden, udgør størstedelen eller i hvert fald en langt større del, end der er viden om eller nærmere vilje til erkendelse af!

  Det er systemet og ikke patienterne, der har funtions lidelse, hvilket har vidtrækkende konsekvenser for den enkelte patient! Sundhedsystemet, er til for systemets skyld og ikke patienternes! Hermed snydes hele landets borgere med enorme skattekroner betalt til et pseudo-velfærdssystem...som jeg ser det!

 • Anmeld

  Christina Lien

  Dejligt det kommer op at vende

  Jeg er blevet stemplet funktionel utallige gange på sygehus, da alle prøver var fine. For kort tid siden opdagede jeg, hvordan jeg kunne få adgang til mine prøvesvar mm. på sundhedsportalen. Der tabte jeg kæben, for mine prøver var ikke fine. F.eks. på Køge Sygehus i 2011 fik jeg at vide at min rygmarvsprøve var helt fin og derfor ville de skåne mig for unødig stråling, da jeg var indlagt med delvise lammelser i kroppen efter en influenza - nu kan jeg se at min rygmarvsprøve ikke var fin, og jeg blev udskrevet med det man dengang kaldte hysteri, som idag kaldes funktionel. En anden gang har jeg tegn på på en infektion i bugspytkirtlen. Og der er andre ligended tilfælde i mine papirer. Jeg er dybt chokeret.

 • Anmeld

  Winnie Laybourn

  Endelig en læge, der kan tænke

  Tusind tak til Morten Sodemann. Hvor det glæder mig endelig at læse noget fra en læge, der kan tænke selv.
  Jeg har både ME, fibromyalgi, MCS og EHS. Det hele kan måles, hvis man vil, men det vil man ikke her i Danmark, selvom man faktisk kan ved hjælp af enkle blodprøver.
  I 2013 fik jeg min egen læge til at tage nogle blodprøver, som jeg selv sendte til et laboratorium i England. Og selvfølgelig selv betalte for.
  Resultaterne fra prøverne viste, at der både var noget galt med ATP funktionen i mitrokondrierne, at jeg ikke kunne afgifte forskellige kemiske stoffer, at jeg havde oxidativ stress, og at jeg ikke havde nok af enzymet gluthation-S-transferase. Situationen er stadig den samme for mig.
  Selvom min egen læge gerne tappede blodet for mig, læste han ikke resultaterne af prøverne, som jeg også forsøgte at gøre forskellige speciallæger interesseret i. Forgæves.
  Jeg har endda været ude for, at neurologisk afdeling på Roskilde Sygehus to gange har afvist at undersøge mig.
  Mht. EHS og MCS har den franske professor og forsker D. Belpomme vist, at disse to lidelser viser de samme biomarkører. Bl.a. for oxidativ stress. Men ingen læger her i Danmark vil måle for det. Sundhedsstyrelsen vil ikke engang anerkende, at EHS eksisterer.

 • Anmeld

  Line Petersen

  Gigtforeningen udtrykker bekymring...

  Gigtforeningen har udtrykt bekymring omkring de funktionelle lidelser -
  og helt sikkert med rette. Komplekse symptomer er ret typisk for mennesker med autoimmun gigt sygdom.

  https://www.gigtforeningen.dk/nyheder/2018/1-halvaar/gigtforeningen-er-bekymret-over-rapport-om-funktionelle-lidelser/

 • Anmeld

  Anne-Mette · Selvstændig

  Tak for en relevant artikel

  Mere af den slags. Havde aldrig troede jeg sku opleve så dårlig behandling i vores danskesundhedsvæsen.

 • Anmeld

  Else Marie Rørmand Jensen.

  Slem gigt

  Line Petersen skriver, at Gigtforeningen udtrykker bekymring. Det kan jeg godt forstå. Det følgende er sket for mange år siden, i 1960, , men kunne også ske i dag, ser jeg. Min mor fik pludselige besvær med at bevæge sig, kunne ikke gå op i bussen, og kunne ikke klippe tøj. Hun var skrædder. Lægen kunne ikke noget, hun blev sendt til psykiater, der erklærede, at hun ikke ville arbejde, sendt til revalidering og mange prøver. Økonomien vaklede og familien var bange. En dag lå hun meget syg i sengen. Det viste sig, at hun havde svær leddegigt. Så var der hjælp at få. Stor varm tak til Gigtforeningen. Og dygtige læger.

 • Anmeld

  sven poulsen · pensioneret læge

  kan nogen forklare mig

  Hvorfor det tilsyneladende kun er kvinder, der lider af funktionelle lidelser, at der tilsyneladende aldrig sker spontan helbredelse eller død. ?
  Måske kræver det en kvindelig læge eller en dr. Sodemann til at diagnostisere og evt. behandle disse komplicerede lidelser ?

 • Anmeld

  Vibeke Vind · Cand. Scient i Biokemi

  Jeg kan godt forklare dig..

  Sven Poulsen, det er ikke kun kvinder der lider af 'funktionelle lidelser', men der er en overvægt. Det skyldes flere faktorer.
  Hvis vi tager en sygdom, som ME, så er immunsystemet involveret og det er med stor sandsynlighed en autoimmun sygdom (i hvert fald for en undegruppe). Autoimmune sygdomme har en overvægt af kvinder, som sikkert hænger sammen med at deres immunsystem ikke må reagere mod fosteret, når de er gravide.
  En anden årsag er at læger har en tendens til hurtigere at affærdige kvinder med komplekse symptomer, som havende en psykosomatisk funktionel lidelse, selvom de ikke er undersøgt godt nok, som dr. Sodemann forklarer.
  Se f.eks denne TED talk.
  https://www.ted.com/talks/jen_brea_what_happens_when_you_have_a_disease_doctors_can_t_diagnose?language=da

  Og der er desværre mange der dør, f.eks døde engelske Merryn Croft af ME.
  Men sygdommen findes ikke i Danmark, da vi affærdiger patienterne med en 'funktionel lidelse'. Det er faktisk ret alvorligt. De fleste ME patienter dør ikke, men de hårdest ramte er levende døde. Det er ikke særlig fedt, men ret så uudholdeligt. Taler af erfaring. Så selvmordsraten er højere end for raske, men ikke så høj som for psykiatriske patienter.
  https://me-pedia.org/wiki/Merryn_Crofts

  Her er forøvrigt en mand, som udtaler 'min krop var et meget ubehageligt sted at være'. Han skrev sågar en bog - og er en kendt person.
  https://www.saxo.com/dk/en-fortaelling-om-at-vaere-traet_anders-haahr-rasmussen_haeftet_9788771808087?

  Håber det kunne hjælpe på forståelsen. Dyk ned i videnskaben omkring disse lidelser og en ny verden vil udfolde sig.

 • Anmeld

  Tammy Lain · Folk dør faktisk...

  Til Svend Poulsen- der er nogle der dør

  Hvis du tror, at der ikke er nogen der intet dør eller få men, at have blive fejldiagnoseret med funktionelle syg, kan du bare kigge på de tre eksempler de er beskrevet her. Jeg har bekrevet 2, og der er en der også fortæller, at hun var lige ved at dø. Lige nu kender jeg en som sidder i kørestol og kan ikke få hjælp, selv om han fejler den samme sjældne sygdomme som mig. Fordi han ikke får behandling, vil han nok altid, hvis han overhovedet overlever, hav setore men i musklerne. Der er mange eksempler i medier i år- en dreng på 9 med ondt i foden- diagnoseret og behandlet som funktionelle syg- mistede foden da de viste sig at være kræft. En yngre kvinde får over 20 antibbiotika behandlinger, til sidst får at vide det er psykisk- for derefter- endeligt bliver skannet og de har glemt et så-kaldet J- kateter i hende mave fra en operation 2 år før. ... jeg kunne bliver ved. statistikken siger, at jo yngre du er og hvis du er en kvinde, jo mere vil lægen ser på dig som pyskisk syg. Da jeg var yngre oplevede jeg dette, men nu over de 50, kan jeg mærke at de ikke længere synes jeg er pykisk syg, men derimod "hysterisk" elller "emisg" eler "fornærmende." Det er de ord der kommer på en alder kvinde jeg ikke fik i starten. Jeg vil også sige, at det ligger ikke i min nature at være uhøfeligt eller bruger stærk sprog. Disse labels er kommet- jeg er sikker, fordi jeg modsagde lægelige ordrer der kunne have slået mig ihjel. og lægen havde brug for at hænge det op på noget. Og tak til til Vibekevind- for hendes ord om funktionelle syge- kvinder er mere ramt på det autoimmune sygdomme og muskler sygdomme, men der er også meget kønspolitisk over det her. Sådan det nye hysteriske diagnose over kvinder en gang til. Hvis jeg er alene til samtale til en læge f.eks taler lægen til mig, hvis min mand er med taler de til ham. De tager mig slet ikke alvorligt.

 • Anmeld

  Bente Stenfalk

  Fhv. læge Stig Gerdes' kommentar

  Forskningscenter for Funktionelle Lidelser Står for Sundhedsfaglig Falliterklæring og Økonomisk Katastrofe

  Forskningscenter for Funktionelle Lidelser (FFL) tager fusen på det danske samfund, som skrædderne tager fusen på kejseren i eventyret Kejserens Nye Klæder, og jeg håber, det ender som i eventyret med, at FFL, som skrædderne, flygter ud af landet.

  Funktionelle Lidelser (FL) er en cancerknude, der er ved at ødelægge det danske sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen har lagt 23 somatiske sygdomme ind under FL, en uforståelig og absurd beslutning, eftersom FL er en forskningsdiagnose, der ikke er anerkendt af WHO. Det er et faktum, at antallet af FL er NUL. Det bør sundhedsstyrelsen (SST) anerkende. De 23 somatiske sygdomme, der fejlagtigt er lagt under FL, kan dermed diagnosticeres og behandles korrekt. Dette vil spare patienterne for mange unødvendige lidelser, og det offentlige for mange udgifter til langtidssyge, flexjob, førtidspension, medicin, unødvendige indlæggelser og undersøgelser osv. Det vil til gengæld øge forsikringsselskabernes udgifter til erstatninger og pensioner, samt nedsætte kommunernes indtægter fra refusioner - under alle omstændigheder besparelser og retfærdig fordeling af udgifterne.

  En bedre uddannelse af sundhedspersonalet skal muliggøre den rette diagnostik og behandling. Mindst 50.000 borgere er modstandere af FFL, under 500 er tilhængere. Det bør Sundhedsstyrelsen tage ad notam, ligeledes, at korruption og lobbyisme ikke skal diktere udviklingen i sundhedsvæsnet.

  For at patienterne, der har fået diagnosen FL, kan blive maksimalt informeret om deres diagnose, vil jeg opfordre til, at de henvender sig til en af de 29 patientforeninger, der nævnes herunder.

  I Forslag til etablering af Center for Komplekse Symptomer i Region H, fra juni 2017 anføres, at det samlede sundhedsbudget i Danmark i 2015 var ca. 115 mia. Kr., heraf udgør udgifterne til FL 10-20%, svarende til 11-22 mia. kr.. Ydermere skal der oprettes 5 regionale centre, ét i hver region, som skal tage hånd om de syge med "Komplekse Symptomer". Det er forsøgt tidligere med HPV- bivirknings ramte, men det blev en fiasko. Patienterne blev væk, fordi de blev fejldiagnosticeret, fejlbehandlet, nedgjort, latterliggjort og opfattet som "psykiske tilfælde". Der er overhovedet ikke behov for regionale centre, fordi de eksisterende somatiske afdelinger, i samarbejde med almen praksis, bør kunne håndtere de 23 somatiske sygdomme. Sundhedspersonalet skal blot uddannes i diagnostik og behandling af disse. Der frigøres således 11-22 mia kr., der kan omfordeles til andre sundhedsopgaver.

  Det vil føre for vidt med en samfundsøkonomisk beregning, der sammenligner den behandling patienterne får under FFL med den behandling, de burde få. Men, lad os tage et letforståeligt eksempel: En borrelia-infektion koster ca. 100 kr. at behandle og helbrede, hvis den diagnosticeres, når patienten møder sundhedsvæsnet første gang. Hvis patienten derimod diagnosticeres som FL, fordi lægen ikke tager det kliniske billede med i vurderingen, men kun den uduelige Elisa test, vil patienten udvikle kronisk borreliose (Borrelia og syfilis spirokæterne ligner hinanden meget. Borrelia er ikke fuldt anerkendt i Danmark, syfilis er). Patienten vil ende svært invalideret og kan miste tilknytning til arbejdsmarkedet samt ende på førtidspension. Dette er meget dyrt for samfundet i unødvendige undersøgelser og indlæggelser samt udgifter til pension, hjælpemidler o.a.. En så syg patient koster årlig 250-300.000 kr.. Dertil kommer det menneskelige aspekt med tragiske livsforløb i form af invaliditet og økonomisk ruin.

  At få diagnosen FL betyder for langt hovedparten af patienter en uhyrlig og mareridtsagtig færd gennem sundheds- og socialvæsenet, der forværrer deres somatiske sygdomme og ofte påfører dem et belastningssyndrom (PTSD) samt medfører voldsomme familietragedier.
  De 29 patientforeninger er, i samarbejde med undertegnede, i færd med at samle materiale mod FFL og sende det til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) for at gøre opmærksom på, hvilke uhyrligheder diagnosen FL afstedkommer. STPS har indtil nu modtaget ca. 250 sygehistorier, men styrelsen har hverken svaret på henvendelserne eller givet tilbagemelding vedr. forventet svartid. De første henvendelser modtog STPS den 4. august, 2018, så de må have travlt. Personligt har jeg klaget over FFL til STPS, fordi de er til fare for patientsikkerheden. Ligeledes har jeg klaget over Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm til Sundheds- og ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen, fordi han er til fare for patientsikkerheden ved at støtte FFL samt for hans håndtering af HPV-vaccinerne.


  De 29 patientforeninger står bag en underskriftsindsamlingen mod Funktionelle Lidelser. Se link: https://www.skrivunder.net/din_patientsikkerhed


  Borgernes kommentarer til underskriftindsamlingen kan ses på:
  http://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2018/10/Kommentarer-underskriftsindsamlingen-2.pdf

 • Anmeld

  Vibeke Vind · Cand. Scient i Biokemi

  Afdøde professor Fabers vurdering

  ME har været kategoriseret som en neurologisk sygdom af WHO i 50 år, men Danmark har valgt at været i en psykiatrisk boble i de sidste 20 år.

  Afdøde professor Viggo Faber, skrev således i ME-lægefolderen fra 2001:
  'For at stille diagnosen ME/CFS kræves bl.a. at pt. ikke må have psykiatrisk lidelser. For at opfylde dette krav har mange søgt hjælp hos psykiatriske speciallæger.
  Til trods herfor har en lille gruppe psykiatere i de senere år kørt en kampagne inden for mange grupper af sundhedsvæsnet, i aviser, blade, radio og tv. Kampagnen går ud på, at de såkaldte nye sygdomme ikke har noget organisk grundlag, og som sådan hører ind under psykiatrien. Der fremføres intet videnskabeligt bevis for disse generaliserede tanker, og virker som et felttog, for at vinde kunder. Ulykkeligvis har proklamationen haft en vis effekt hos tilsyneladende letpåvirkelige eller naive individer, der har accepteret disse simplificerede postulater - men - mange patienter føler sig forhånede, spottede, diskriminerede eller latterliggjorte, og det oveni deres uforskyldte fysiske handikap med svære familiære og sociale problemer. Patienterne har været forsvarsløse, så man næsten tænker på brud på menneskerettighederne. Heldigvis har landets sundhedsminister for nylig udtalt, at ME/CFS ikke har nogen psykisk årsag.'

  Nu har den videnskabelig forskning fået hul igennem, så der er ingen tvivl om at ME ikke er en funktionel lidelse.
  Fra Columbia Unviersity:
  Our studies of blood, cerebrospinal fluid, saliva and feces, using state-of-the-art methods that include microbial gene sequencing, metabolomics, proteomics, and immunological profiling, confirm that patients with ME/CFS have biological abnormalities that cannot be characterized as psychosomatic.
  Committees convened by the National Academies of Sciences, the National Institutes of Health, and the Centers for Disease Control and Prevention have also concluded that ME/CFS is not a psychosomatic
  disorder.
  https://www.mailman.columbia.edu/sites/default/files/pdf/mecfs_statement_10-18.pdf

  Og den videnskabelige dokumentation der skulle vise at ME kan helbredes med GET/CBT er pillet videnskabeligt helt fra hinanden.
  Davis F. Marks redaktør på Journal of Health Psychology:
  "There was zero chance the PACE researchers would fail to obtain the results they wanted. "
  https://davidfmarks.com/2018/09/23/the-pace-trial-a-catalogue-of-errors/

 • Anmeld

  Vibeke Vind · Cand. Scient i Biokemi

  Patient-vidnesbyrd

  Desværre betyder den fejlslåede funktionel lidelse-strategi at ME-patienter og deres familier er udsat for de kummerligste vilkår, hvor de er sat helt uden for lands lov og ret.

  Fanø-familien
  https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Der-ligger-stadig-en-pige-i-moerket/artikel/360910

  Lene Frank fra sin seng
  https://politiken.dk/debat/kroniken/art6046031/Jeg-har-v%C3%A6ret-fejlbehandlet-i-20-%C3%A5r.-Hvorfor-vil-Sundhedsstyrelsen-ikke-anerkende-at-ME-ikke-er-en-psykiatrisk-lidelse1

  Lige nu følges en strategi, som hedder ’blame the victim’. Når teknikkerne (GET/CBT) ikke hjælper en ME patient og de får det værre, så er det fordi de ikke prøvede godt nok. Fordi de ikke vil være ’psykosomatisk’ syge. Fordi de har en vrangforestilling om at der er en sygelig tilstand i kroppen. Når forældre til ME-syge ikke er tilfredse med tilgangen bliver de mistænkt for Münchhausen-by-proxy eller for incest. Så uanset hvad er det patientens/forældrenes skyld, og de kan intet gøre for at retfærdiggøre sig. Hvis de kommer med faglige data bliver de beskyldt for at cherry-picke, hvis de har ideer til behandling bliver de beskyldt for at finde mærkelige obskure ting på nette og sociale medier, som de tror blindt på.

  Lige meget hvad, så kan ’det etablerede’ skyde skylden fra sig og pålægge uskyldige værgeløse mennesker ansvaret for egen sygdom og helbredelse. Det er faktisk ret grimt. Mon ikke det kan gøres bedre?

 • Anmeld

  Morten Sodemann · Professor, overlæge

  Hvad står der faktisk i mit indlæg?

  Jeg kan se at mit oplæg er blevet fortolket som et indlæg om rimeligheden i en lang række diagnoser & symptomkomplekser, der ofte samlet beskrives som "funktionelle lidelser". Det er, og var, ikke meningen med indlægget. Indlægget peger på at patienter, der ikke undersøges og informeres kompetent fra starten med årene kan risikere at udvikle symptomkomplekser der er svære at undersøge og behandle.
  Det var alene et forsvar for at sikre en tidlig kompetent udredning af komplekse symptomer i sygehus regi - det man tidligere gjorde på de nu nedlagte intern medicinske afdelinger. Indlægget taler alene om at sundhedsvæsnet mangler en kompleksmedicinsk funktion - ikke andet. Jeg tager ikke stilling til om ME, HPV, Münchhausen by proxy patienter, etc skal undersøges mere eller mindre - dét er ikke mit fagområde.

 • Anmeld

  Tammy Lain

  Morten Sodemann

  Det er ikke kun på de medicinske område- også på det neurologiske- Der er meget lidt viden om sjældne sygdomme i det hele taget i dk. Jeg får ofte at vide, at "det er sjælden" aka- det kan faktisk ikke eksisterer. Med sjældne sygdomme eksisterer, og der er mange af dem. Der mangler et større indsats i det hele taget med udredning. I Tyskland hvor jeg blev udredt- tog de over 20 undersøgelser på 12 dage. I Denmark? Ganske få i mange år. Det eneste jeg synes danske læger kan finde ud af, er at bestille blodprøver- hvis svaret ikke er der- blev man sjælden henvist videre. Og hvis mand gør, har specielle lægerne hellere ikke tid eller ressourcer til at udrede, eller måske får de at vide, at de ikke skal bruge penge på det.

 • Anmeld

  Vibeke Vind · Cand. Scient i Biokemi

  Jeg ved det godt, Morten Sodemann

  Jeg er en af dem, der har kommenteret en del om ME. Jeg er godt klar over at indlægget ikke tager stilling til og handler om ME og andre WHO-sygdomme under funktionelle lidelser. Men indlægget er et godt springbræt til en debat om også disse forhold. Den debat er bare svær at tage, da man kun kan udtale sig om det, man ved noget om. Og der er meget få danske læger, der for alvor ved noget om ME. Det er nok derfor, der ikke rigtig er nogen med tyngde, der i den offentlige debat taler patienternes sag.
  Nu er ME et emne jeg ved rigtig meget om, så jeg kan blot håbe på, at der er nogen dygtige læger, der bliver oplyst, så deres nysgerrighed bliver vakt.
  Det er snart 4 år siden IOM-rapporten slog helt fast at ME er en multisystemisk alvorlig fysisk sygdom. Patienterne ser gerne at også Danmark begynder at rykke på området, så i det mindste sygdommen bliver diagnosticeret. Og de kunne godt bruge en hjælpende hånd fra nogle interesserede læger/forskere, der har lyst til at dykke ned i emnet.
  F.eks er her det nyeste fra i dag, som både er på Reuters, BBC og andre medier:
  "Hope for ME patients as immune system study challenges stigma that chronic fatigue is 'all in the mind'"
  https://www.independent.co.uk/news/health/me-chronic-fatigue-syndrome-myalgic-encephalopathy-immune-system-virus-infection-diagnosis-gp-kings-a8684111.html?fbclid=IwAR1HDzSMPugMEI41QjNvwlCdBaCaKY38DlHYNpTZqVx8ytj0kkmzG54x1T8

 • Anmeld

  Hanne Ravneberg

  Spot on

  Tak for din artikel.
  Det er det mest fornuftige og saglige jeg har læst omkring komplexe lidelser og problemet i sygehusvæsnet. Så dejligt en læge sige fra. Det er spot on 👍

 • Anmeld

  Bente Stenfalk

  "En tidlig kompetent udredning af komplekse symptomer", JA TAK.

  Kære Morten Sodemann

  Jeg er helt klar over, at, som du skriver,: "Det var alene et forsvar for at sikre en tidlig kompetent udredning af komplekse symptomer i sygehus regi - det man tidligere gjorde på de nu nedlagte intern medicinske afdelinger", du taler om, men som ofte ikke finder sted i sundhedsvæsenet nu om dage.


  Her er en vigtig del af grunden til, at det ikke sker:

  Når diagnosen funktionelle lidelser, FL, nævnes, så er det den offentlige mening, at man kan tage det helt roligt, for alle muligheder for fysisk sygdom undersøges FØR diagnosen FL stilles. Men det passer ikke. Hør Per Fink sige det selv i denne video fra TV2øj:

  Minuttal 1.26, CITAT:

  Journalisten: Per Fink din diagnose kan jo sådan lidt frækt kaldes den sidste store brokkasse, alt det vi ikke kan finde ud af, det putter vi ned i den, hvad siger du til den karakteristik?

  Per Fink: Altså, det er jo det, vi prøver på at undgå, for det tidligere har de jo være sådan, at man har forsøgt at udelukke alt muligt andet, før man stiller sådan en.. en diagnose der..

  J: Er det ikke den sidste udvej?

  PF: Ja, sådan har det tidligere været, ikke, og diagnosen her er jo netop .. ved at gå ind.. på et tidligt tidspunkt, og så kan lave det vi kalder en differential- diagnose, at man kan stille diagnosen på et tidligt tidspunkt ud fra de her kriterier, som er defineret, kriterierne, og så må man jo selvfølgelig udelukke, at der også er andre ting, der også kan give symptombillede, som der også er ved alle andre mulige andre.. så vi går faktisk fra, at man siger, at det er en udelukkelses-diagnose, og når man tænker på, hvor meget man kan i vores sundhedssystem i dag, så kan det jo tage mange år, før man når dertil. Vi prøver på at få diagnosen ind på et tidligt tidspunkt i stedet for som udelukkelsesdiagnose

  Citat: "Vi prøver på at få diagnosen ind på et tidligt tidspunkt I STEDET FOR SOM UDELUKKELSESDIAGNOSE"... !

  Dvs. at nu vil Per Fink, sikkert med Sundhedsstyrelsens velsignelse, diagnosticere borgere med funktionelle lidelser FØR han har udelukket anden sygdom... og så kan det blive direkte farligt for patienten, hvis patienten lider af en endnu ikke opdaget fysisk sygdom.

  Så som du kan se, hvis man kommer i de forkerte hænder, sker dette IKKE: "en tidlig kompetent udredning af komplekse symptomer i sygehus regi"

  http://www.tv2oj.dk/artikel/209502:Oestjylland--Saar-tvivl-om-behandling

  Og den lange udgave:

  http://www.tv2oj.dk/arkiv?video_id=46634&autoplay=1 • Anmeld

  Dorthe Svane

  En artikel fra udlandet

  En artikel fra september 2018, der opfordrer til mere kritisk tænkning. Desværre kan man frygte Sundhedsstyrelsen herhjemme, som holder øje med kritisk tænkende journalister og andre. https://www.collective-evolution.com/2018/09/02/renowned-doctor-slams-medical-school-says-we-have-an-epidemic-of-misinformed-doctors/?fbclid=IwAR1N9csybF0GAeWMImkLmTwDo8gm_i0nqEs02ydyjCyobixrGhf9kFXuFt8

 • Anmeld

  Bente Stenfalk

  It is all in your head.. !

  Det er desværre præcis dette, som også sker i Danmark hver eneste dag:

  Medicinsk usikkerhed leder til, at nogle læger siger til patienterne: ”It is all in your head”

  December 27, 2018

  Fra CNN: "Da den 7-årige Bailey Sheehan ankom til et hospital i Oregon delvist paralyseret, sagde en læge, at pigen led af sine symptomer for at få forældrenes opmærksomhed, fordi hun var jaloux på sin nye babysøster.

  Men det viste sig, at lægen tog fejl, da en MR viste, at pigen led af Akut Flaccid Myelitis eller AFM, en en poliolignende sygdom, der har ramt hundredvis af børn siden 2014.

  Erin Olivera, mor til et barn med AFM og grundlægger af en privat Facebook side for forældre til 400 børn med sygdommen, siger, at Bailey's erfaring ikke er enestående. Hun vurderer, baseret på forældre-oplysninger, at 1 ud af 10 børn bliver fortalt første gang de søger lægehjælp, at lammelsen kun findes i deres hoveder.

  Eksperter, der studerer ”Kunsten og Videnskaben om Diagnoser”, siger, at problemet rækker ud over denne sjældne sygdom. De siger, at det er helt generelt, at når læger præsenteres for en 'forvirrende' sygdom, så griber de ofte til en psykiatrisk diagnose.

  'Psykiske lidelser bliver standard-udgangspunktet til at klare medicinsk usikkerhed,' sagde dr. Allen Frances, tidligere psykiatriske leder ved Duke University School of Medicine. "Det er vidt udbredt, og det er farligt."

  (Min oversættelse)

  https://www.madinamerica.com/2018/12/facing-medical-uncertainty-doctors-tell-patients-heads/?fbclid=IwAR0YZ2LTJ1bIhpNpX6xVQ_TUgFGXDsb1thBqOqHisXJAJiDaylppqi-UcYI

 • Anmeld

  Matty · Bleeding Edge

  Bleeding Edge

  i watched the movie bleeding edge on Netflix. You must watch this award winning documentary. This is available on cinema apk too : https://cinemahdapk.com