Debat

Psykologer: Giv klagesystem for psykologer et eftersyn

DEBAT: To ministre skal i samråd om autorisering af psykologer. Tilsyn skal omfatte både de autoriserede og de ikkeautoriserede psykologer, skriver psykologformand Eva Secher Mathiasen.

Dansk Psykolog Forening har klart meldt ud, at der er behov for, at man fra politisk hold giver Psykolognævnets handlemuligheder et eftersyn, skriver Eva Secher Mathiasen. (Foto: Pressefoto) <br>
Dansk Psykolog Forening har klart meldt ud, at der er behov for, at man fra politisk hold giver Psykolognævnets handlemuligheder et eftersyn, skriver Eva Secher Mathiasen. (Foto: Pressefoto)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Eva Secher Mathiasen
Formand, Dansk Psykolog Forening

Danskere, der har behov for psykologbehandling, skal have grundlæggende tillid til, at de modtager en høj kvalitet og faglig integritet, når de går til psykolog. Sådan er det heldigvis i de allerfleste tilfælde, hvor psykologer arbejder professionelt og samvittighedsfuldt med deres klienter. 

Men i de situationer, hvor noget ikke er, som det skal være, så har vi alle behov for at have vished om, at et offentligt tilsyn kan gribe ind i tide og med de rette handlemuligheder.

Som psykologer har vi på lige fod med andre sundhedspersoner en åbenlys interesse i, at der findes offentlige klageadgange og tilsyn, der er tillidsskabende og velfungerende.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

I dag kan man som borger henvende sig både til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Psykolognævnet. Dette klage- og tilsynssystem rummer dog ikke mulighed for offentligt tilsyn med ikkeautoriserede psykologer. 

For os er det afgørende, at man som klient eller patient kan stole på, at tilsynet dækker bredt, så ingen psykologer falder uden for tilsynsmuligheden.

Selvom det ikke er uden problemer for dele af vores fagområde, er vi åbne over for de muligheder, som sikrer et stærkt og velfungerende tilsyn.

Eva Secher Mathiasen, Formand, Dansk Psykolog Forening

Politikerne bør sikre bedre tilsyn
Derfor besluttede medlemmerne på Dansk Psykolog Forenings generalforsamling i marts 2018, at foreningen skal arbejde for, at politikerne på Christiansborg forbedrer Psykolognævnets tilsyn, så det kommer til at omfatte alle psykologer – både de autoriserede og de ikkeautoriserede. Sådan er det ikke i dag.

Vi har efterfølgende også set eksempler og alvorlige sager, der viser, at Psykolognævnet kunne have grebet mere grundigt ind, og at de handlemuligheder og ressourcer, nævnet har i dag, ikke har været tilstrækkelige.

Det er en politisk opgave at sikre, at det offentlige tilsyn med psykologer tilpasses, så vi fremadrettet har et velfungerende tilsyn. Torsdag er social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kaldt i åbent samråd vedrørende autorisering af psykologer. 

I Dansk Psykolog Forening har vi klart meldt ud, at der er behov for, at man fra politisk hold giver Psykolognævnets handlemuligheder et eftersyn, og at de juridiske tomrum, der er i loven, bør fyldes ud.

Ensartede regler for alle psykologer
Tilsynet i Psykolognævnet er i dag sådan indrettet, at det er nævnet, der tildeler autorisationer og samtidig fører tilsyn med de psykologer, som autoriseres. 

Det betyder, at Psykolognævnet i dag ikke fører tilsyn med psykologer, der ikke er autoriserede. Vi mener, der skal være ensartede regler for alle psykologer. Og det er der gode grunde til.

I dag er det sådan, at Psykolognævnet under alvorlige omstændigheder kan fratage en psykolog autorisationen. Men i samme bevægelse fraskriver nævnet også sig selv muligheden for at føre tilsyn med samme psykolog ligesom borgere fratages retten til at kunne klage over psykologen. Det sker, fordi Psykolognævnet ikke fører tilsyn med ikkeautoriserede psykologer. 

Men det er jo netop, når Psykolognævnet finder de tungeste sanktioner frem, som er at fratage en psykolog autorisationen, at der er behov for, at nævnet kan beslutte at føre et skærpet tilsyn med psykologen og i særligt alvorlige tilfælde både regulere, indskrænke eller helt stoppe psykologens praksis. Men det kan nævnet ikke i dag. 

Der skal reglerne laves om.

Læs også

Tillid er første prioritet
Vores første prioritet er, at klienterne og patienterne har tillid til os. Og derfor har vi alle interesser i, at det offentlige tilsynssystem omkring vores stand fungerer sikkert og effektivt. 

Vi ved, at det har været drøftet, om ikke psykologer i dag bør høre under Sundhedsministeriet, så man samler det psykologfaglige under samme tag som resten af sundhedsvæsenet. 

Selvom det ikke er uden problemer for dele af vores fagområde, er vi åbne over for de muligheder, som sikrer et stærkt og velfungerende tilsyn. Hvis midlet til det mål er et skifte fra Social- og Indenrigsministeriet til Sundhedsministeriet, hvor der findes flere handlemuligheder, når man behandler klager og fører tilsyn, så er vi tilfredse med den løsning.

Under alle omstændigheder er der behov for, at man politisk beslutter at give psykologernes offentlige tilsyn et gennemsyn – og handler på det. Hellere i dag end i morgen

Omtalte personer

Eva Secher Mathiasen

Formand, Dansk Psykolog Forening
cand.psych. (Københavns Uni. 2007)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion