Radikale vil hæve alkoholafgiften med 10 procent

DOKUMENTATION: I et nyt finanslovsudspil vil Radikale Venstre sætte midler af til højdosis influenzavaccine til alle over 75 år, fjerne tolkegebyret og undgå flaskehalse ved ansættelse af udenlandske læger. Som en del af finansieringen foreslår partiet at hæve afgiften på alkohol med 10 procent. 

I et finanslovsudspil foreslår Radikale at forhøje alkoholafgiften med 10 procent. Forslaget er en del af finansieringen af en lang række andre forslag. Som begrundelse skriver partiet, at en forhøjelse af afgiften vil modvirke ulighed i sundhed og medvirke til at forebygge livsstilssygdomme.

Se andre forslag i udspillet med betydning for sundhedsområdet her:

Højdosis influenzavaccine til ældre (45 millioner kroner i 2021 og 2022)
Danmark har i år indkøbt højdosis influenzavaccination til udsatte borgere. Radikale vil sætte midler af til at tilbyde højdosis influenzavaccine til alle over 75 år i 2021 og 2022 og aktivt arbejde for at nå op på en dækningsgrad på 75 procent, som det anbefales af WHO. 

Login