RADS: Gigtforeningen skaber unødig usikkerhed

REPLIK: Gigtforeningens Mette Bryde Lind skaber en ærgerlig utryghed omkring biosimilære lægemidler, som tilmed er baseret på misforståelser, skriver RADS-formanden, Jørgen Schøler, i en replik. Sommetider kan billigere medicin godt være bedst.

Af Jørgen Schøler
Formand for RADS

Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, skaber i et indlæg den 15. september bragt på Altinget usikkerhed og utryghed om brugen af originalpræparater versus biosimilære varianter.

Udmelding baseret på misforståelser
Det er ærgerligt, særligt eftersom Mette Brydes udsagn tilsyneladende bygger på en række misforståelser.

Lad mig derfor allerførst slå følgende fast:

1. Da det aktive indholdsstof i et originalpræparat svarer helt til den tilsvarende biosimilære variant, virker lægemidlerne ens.

2. Skift fra et originalt lægemiddel til et biosimilært lægemiddel er ikke et skift i behandlingen, men et skift af leverandør. Det er samme aktive indholdsstof.

3. De forskelle, som myndighederne tillader på et originalt og et biosimilært lægemiddel, er ikke større end de forskelle, myndighederne tillader mellem en ny og en gammel version af et allerede godkendt originallægemiddel.

4. Skift mellem nye og gamle versioner af originallægemidler har fundet sted i årevis, så der er ikke noget nyt under solen. Der er blot tale om en anden leverandør og derfor et andet navn.

5. De europæiske lægemiddelmyndigheder, EMA, har godkendt de originale lægemidler og de tilsvarende biosimilære til behandling af samme sygdomme.

Patienter og pårørende tages som gidsler
Når disse fakta er på plads, anerkender jeg, at der kan være mange interesser og mange følelser på spil, og at patienter og pårørende desværre ofte tages som gidsler.

Godt hjulpet på vej af nogle leverandører, som kæmper om markedsandele.

Det er klart, at man kan tænke på, om en kopi virker lige så godt som en original.

Det er klart, at man ikke ønsker et ringere lægemiddel, blot fordi at det er billigere.

Og det er klart, at industrien skal tjene penge til deres aktionærer.

Fagligt hensyn kommer først
RADS er sat i verden for at udarbejde fælles nationale behandlingsvejledninger.

Det er dels, fordi vi tror på, at alle patienter skal tilbydes den bedste behandling i alle dele af landet.

Der kan dog så være behandlinger, der er lige gode. Og her har vi som ansvarlige forvaltere af skatteborgernes penge en pligt til vælge det billigste blandt de lægemidler, der er lige gode.

Det er ganske enkelt sund fornuft.

For vil vi ikke alle gerne have mest mulig sundhed for vores skattekroner? Men det faglige hensyn til patientens behandling kommer altid i første række.

Et biosimilært lægemiddel har samme aktive virkningsstof som originallægemidlet.

Så hvis effekten svækkes, er det et udtryk for, at indholdsstoffet ikke længere har fuld effekt på sygdommen. Det sker for mange biologiske behandlinger og har intet at gøre med et eventuelt skift til en biosimilær version.

Sådan træffes beslutningerne i RADS
Alle beslutninger i RADS træffes på et solidt fagligt grundlag, hvor landets dygtigste læger inden for et behandlingsområde er samlet.

Vi gennemgår al litteratur på området, konfererer med industrien om nye studier, der er på vej, og vi er i dialog med patientforeninger for at sikre, at deres aspekter inddrages, inden RADS melder noget ud.

Men lægekunsten er ikke en eksakt videnskab.

Sygdomsforløbene er forskellige, og lægemidlerne kan virke forskelligt fra patient til patient.

Derfor er der altid plads til, at lægen kan træffe et andet valg, hvis han eller hun vurderer, at det er det bedste for den pågældende patient.

I RADS går vi meget op i åbenhed og inddragelse.

Vi lytter til patienter, pårørende, læger og industri.

Senest i maj 2016 indkalder RADS lægerne fra de fagudvalg, som lige nu er i gang med at indhente erfaring med brug af det konkrete biosimilære lægemiddel Remsima.

Jeg håber, at jeg med dette har fået afklaret et par misforståelser, og jeg håber, at Gigtforeningen og andre – sammen med RADS – vil arbejde konstruktivt på at skabe tryghed for patienter, der er eller kommer i behandling med et biosimilært lægemiddel.

Forrige artikel DFF: Vågn op, Adelskov, og lyt DFF: Vågn op, Adelskov, og lyt Næste artikel DOFT: Klinikbevillinger skal tilbage på Finansloven DOFT: Klinikbevillinger skal tilbage på Finansloven