Regioner til regeringen: Kom i sving med sundhedsreformen  

NYHEDSANALYSE: Stop padleriet og kom med en sundhedreform, lød opfordringen fra Danske Regioners generalforsamling fredag. Trods ros fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) slog hans besøg fast, at der er uenigheder mellem regionerne og regeringen, hvad angår teststrategien og flere af regeringens valgløfter.

Stephanie Lose (V) kunne i år holde sin formandstale til Danske Regioners generalforsamling i massiv medvind set i forhold til sidste år i april.  
Dengang stod regionerne til lukning, hvis daværende Lars Løkke Rasmussen (V) blev genvalgt. I dagens tale kunne Stephanie Lose i stedet nøgternt konstatere, at regionerne har klaret første bølge af coronapandemien ganske fint, give et los til regeringen om sundhedsreformen og foreslå, at regionerne overtager flere opgaver fra kommunerne: 

“Vores forslag er, at driftsansvaret og det faglige udviklingsansvar for det højt specialiserede socialområde placeres entydigt i regionerne, og at det ikke fremover bliver muligt for kommunerne at overtage opgaveløsningen,” sagde Stephanie Lose, der også slog fast, at regionerne gerne vil overtage hele ansvaret for psykisk syge, der også er misbrugere. En gruppe der i dag bliver afvænnet i kommunerne, men behandlet for deres psykiske lidelser i regionerne. 

Oven i det understregede Stephanie Lose, at regionerne gerne overtager koordinationsrollen på en række områder indenfor uddannelse, klima og miljø. 

Lose: Ikke brug for træden vande  
Selvom regionsformanden luftede den velkendte appetit på nye opgaver, var Loses tale klinisk renset for kritik af kommunerne.  
 
Regeringen fik derimod en stikpille på størrelse med en rundballe omkring behovet for en sundhedsreform. Tålmodigheden er for længst opbrugt, og Stephanie Lose lagde ikke fingre imellem: 
 
”Og jeg vil gerne sige direkte til sundhedsministeren og regeringen: Der er ikke brug for mere træden vande. De fleste aktører i sundhedsvæsenet kan i enighed skrive løsningerne på bagsiden af en serviet,” sagde Stephanie Lose og kom med flere eksempler på områder, hvor kommunerne og regionerne er enige. 
 
Helt klassisk indeholdt Loses tale også formaninger og ønsker til de kommende store sundhedspolitiske satsninger på Christiansborg, heriblandt den kommende 10-årsplan for psykiatrien.  

Ingen krav om penge 
Interessant er det også, hvad talen ikke indeholdt. Ganske usædvanligt kom regionsformanden hverken med ønsker eller krav om flere penge. 

Det kan skyldes, at generalforsamlingen i år bliver holdt efter økonomiforhandlingerne, hvor regionerne fik tildelt 1,3 milliarder kroner, og det kan opfattes som et vink om, at regionerne ikke sætter næsen op efter flere penge i de kommende finanslovsforhandlinger. 

Omvendt bliver 2021 et særligt år for sundhedsvæsenet på grund af corona, og regeringen har i sit finanslovsudspil reserveret et større milliardbeløb til at dække coronarelaterede udgifter – herunder sundhedsudgifter.  

Heunicke: Puklen er vigtigst
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) overbragte kort før middag regeringens hilsen og benyttede lejligheden til endnu engang at slå fast, at regionerne ikke skal frygte for deres fremtid: 

“Det går simpelthen ikke, at der skabes politisk usikkerhed hvert fjerde år om en så vigtig og vital del af samfundets strukturer,” sagde ministeren, der ligesom Stephanie Lose grundigt roste alle regioner og medarbejdere ude på afdelingerne for deres indsats under coronaepidemien.  

Som vanligt havde Magnus Heunicke også på regeringens vegne masser af ønsker og krav til regionerne. 

Først og fremmest skal regionerne koncentrere sig om at høvle ventelisterne fra forårets mange udskudte operationer ned, lod ministeren forstå: 

“Vi har i regeringen store forventninger til, at I kan afvikle behandlingspuklerne. Det er jeres vigtigste opgave lige nu,” sagde Magnus Heunicke, der samtidig opremsede alle regeringens valgløfter som for eksempel nærhospitaler, tjenestepligt for nyuddannede læger i almen praksis og bedre forhold for fødende kvinder. 

“Jeg ved godt, vi ikke er helt enige om det. Men det kan og skal lade sig gøre, og vi skal levere på det,” understregede ministeren omkring valgløfterne, hvor regionerne helt åbent har kritiseret de fleste af forslagene.   

Teststrategi skal omlægges
Hvis regionerne skal forblive venner med regeringen, lod sundhedsministeren skinne igennem, at de skal kaste sig fuldt ind i kampen mod social ulighed i sundhed.  

Sundhedsministeren ønsker, at regionerne spiller en større rolle i forhold til opsporing og forebyggelse af sygdomme. Og så skal de bekæmpe den sociale ulighed, der er i behandlingsresultaterne mellem højt- og lavtuddannede. 

“I spiller en afgørende rolle for at sikre, at den ulighed der allerede er på sygehusafdelingerne, at den ikke forstærkes,” sagde Magnus Heunicke.

På forebyggelsesområdet varslede han tiltag, der skal få danske unge til at drikke mindre.  

I talen og i den efterfølgende replik fra Stephanie Lose stod det desuden klart, at regeringen og regionerne er uenige om teststrategien. Magnus Heunicke slog fast, at regionerne skal sikre tilstrækkelig testkacpacitet, mens Stephanie Loose ligesom Praktiserende Lægers Organisation nu åbent stiller spørgsmålstegn ved, om der fortsat skal være helt fri adgang til test.

”Vi har stadig brug for at tale om rationel brug af test-resourcerne. De seneste tal viser, vi har testet 49.000 dagligt. Vi skal turde tale åbent om, hvorvidt vi skal sende alle drenge til test inden en fodboldturnering, eller om man som borger skal lade sig teste hver 3. dag, som vi har hørt eksempler på,” sagde Stephanie Lose.

Hun var dog enig med sundhedsministeren i, at det skal være nemmere for almindelige mennesker at finde rundt i det danske corona-testsystem.

Regionerne foreslog for et par uger siden en sammenlægning af teststrategiens såkaldte samfundsspor og sundhedsspor. Magnus Heunicke løftede i sin tale sløret for, at en sådan sammenlægning er på vej. 

,

Forrige artikel Se og læs Stephanie Loses tale til Danske Regioners generalforsamling Se og læs Stephanie Loses tale til Danske Regioners generalforsamling Næste artikel Se Magnus Heunickes tale til Danske Regioners generalforsamling Se Magnus Heunickes tale til Danske Regioners generalforsamling