Sådan vil Sundhedsstyrelsen styrke indsatsen til ældre medicinske patienter

DOKUMENTATION: Sundhedsstyrelsen kom tirsdag med en række anbefalinger til forbedring af indsatsen for ældre medicinske patienter. Få overblikket her.

Sundhedsstyrelsen lagde tirsdag de første sten i arbejdet med en ny handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Med finanslovsaftalen for 2016 er der afsat 320 mio. kroner i 2016 og 300 mio. kroner årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, og i den sammenhæng havde Sundheds- og Ældreministeriet anmodet Sundhedsstyrelsen om at udarbejde et fagligt oplæg til planen.

Målet med oplægget – og den senere handlingsplan – er, at de medicinske patienter ”skal opleve en større sammenhæng i deres forløb med færre genindlæggelser”.

Login