Socialdemokratiet vil tilføre psykiatrien 50 nye sengepladser

UDSPIL: Flere sengepladser i psykiatrien og gratis psykologhjælp til børn og unge, der lider af angst og depression. Sådan lyder to af i alt 11 initiativer i Socialdemokratiets nye tiårsplan for psykiatrien.

Socialdemokratiet præsenterede onsdag aften sin tiårsplan for psykiatrien. Planen indeholder i alt 11 tiltag, der ifølge partiet skal være med til at sikre, "at færre bliver syge, og at de, som allerede er blevet syge, får bedre hjælp".

Det skal blandt andet ske ved at styrke PPR, tilbyde gratis psykologhjælp til børn og unge, der lider af angst og depression, samt tilføre psykiatrien ekstra pladser. Partiet vil tilføre psykiatrien i alt 100 ekstra sengepladser.

Af de 100 pladser er der tale om 50 helt nye sengepladser, mens de sidste 50 ifølge partiet skal frigøres ved hjælp af bedre samarbejde med kommunerne, der skal gøres i stand til at udskrive patienterne hurtigere eller sende dem i retning af andre behandlingstilbud.

Socialdemokratiet understreger i udspillet, at de vil have psykiatrien på finansloven. Ifølge Politiken forventer partiet, at psykiatriplanen vil koste en halv milliard årligt.

Du kan læse mere om de 11 initiativer i psykiatriplanen nedenfor:

Princip 1: Børn og unge skal ikke indlægges i psykiatrien for at kunne få hjælp

1. Udvidelse af PPR. Pædagogisk Psykologiske Rådgivning i skolerne skal udvides fra kun at have en konsulentfunktion til at tilbyde egentlig forebyggelse, støtte og behandling. Og til at omfatte unge også på ungdomsuddannelser. PPR skal udøve en fremskudt og opsøgende indsats i daginstitutioner, på skoler og uddannelsesinstitutioner og for eksempel kunne tilbyde både samtaleterapi og familierådgivning. PPR skal ud på skolerne, tæt på eleverne og være til stede og tilgængelige i hverdagen, så elever og lærere let kan komme i kontakt med dem og få vejledning eller en god snak.

2. Gratis psykologhjælp til børn og unge. Socialdemokratiet vil udvide den eksisterende ordning for psykologhjælp, som egen læge kan visitere til. Med Socialdemokratiets forslag vil det blive gratis for alle i aldersgruppen 6-18 år at få psykologhjælp, hvis man lider af let til moderat angst og depression og har fået en henvisning fra egen læge. I dag kan egen læge kun henvise til psykologbehandling, hvis man er over 18 år og lider af let til moderat angst eller depression. For aldersgruppen 18-20-årige er der ingen egenbetaling, mens der for de øvrige aldersgrupper er egenbetaling på 40 pct.

Princip 2: Opgør med ulighed

3. Psykiatrien skal på finansloven. Psykiatrien har brug for varige investeringer frem for kortsigtede projekter og puljer. Derfor mener Socialdemokratiet, at psykiatrien skal forhandles som en del af finanslovsforhandlingerne samt indgå i de årlige aftaler mellem stat, kommuner og regioner.

4. Sundhedstjek til mennesker med psykisk sygdom og handicap. Der er stadig alt for stor ulighed i levealder og gode leveår for mennesker, som lever med alvorlig psykisk sygdom eller handicap. Derfor foreslår Socialdemokratiet at indføre et årligt sundhedstjek for mennesker, som har en betydelige kognitive eller psykiske funktionsnedsættelser. 

Princip 3: Ingen patienter skal udskrives for tidligt

5. Flere sengepladser. Ingen patienter skal udskrives for tidligt, fordi der ikke er senge nok. Derfor skal psykiatrien udbygges både på kort og lang sigt. Socialdemokratiet vil som en start oprette 100 flere sengepladser i psykiatrien. Heraf skal der oprettes 50 helt nye sengepladser og frigøres yderligere 50 gennem en bedre udnyttelse af kapaciteten. Det skal blandt andet ske gennem et styrket samarbejde med kommunerne, sådan at færdigbehandlede patienter kan udskrives hurtigere og visiteres til relevante tilbud i kommunen. De 100 sengepladser skal ses som en begyndende udbygning af psykiatrien. Og som en del af den tiårsplan, som skal føre os derhen, hvor psykiatrien er ligestillet med andre sygdomsområder.

6. Fleksibel overgang mellem børne- og ungepsykiatrien. De unge er ikke rigtigt voksne og ikke rigtigt børn. Alligevel ender unge med psykisk sygdom ofte i voksenpsykiatrien sammen med mere alvorligt psykisk syge patienter. Eller får ikke den rette hjælp i børnepsykiatrien. Socialdemokratiet vil etablere en særskilt ungepsykiatri for unge op til cirka 25 år. Målgruppen for ungepsykiatrien skal ikke være fast defineret, men bero på en individuel vurdering af den unges modenhed. Der skal således være fleksible overgange fra børnepsykiatri til ungepsykiatri og fra ungepsykiatri til voksenpsykiatri afhængigt af den enkelte unges behov

7. Psykiatri skal fylde mere på den lægelige videreuddannelse. Socialdemokratiet vil nytænke KBU'en, så psykiatri kommer til at vægte højere, og flere læger kommer ud i psykiatrien som en del af deres lægelige videreuddannelse.

Princip 4: Ingen skal falde mellem to stole

8. En psykiatri-brobygger i kommunen. Socialdemokratiet vil udbrede ordning med brobyggere i kommunerne, som skal være tovholdere på videre behandling, genoptræning, uddannelse, beskæftigelse og sociale forhold for både børn, unge og voksne. Særligt børn og unge risikerer at blive tabt mellem flere stole, når de udskrives. Og vi skylder dem en særlig opmærksomhed for at forhindre, at de bliver kronikere, som ryger ud og ind af psykiatrien resten af deres liv. Psykiatri-brobyggeren skal være den indgang til hjælp, som både patienter og pårørende kan tage fat i.

9. Udbredelse af botilbudsteams. Botilbudsteamet skal hjælpe patienten fysisk fra behandling i psykiatrien til deres botilbud – og fungere som en koordinerende og løbende tovholder for de mest syge borgere.

10. Et samlet tilbud for misbrug og psykisk sygdom. Der skal oprettes et samlet tilbud, hvor mennesker med både psykisk sygdom og misbrug kan behandles. I dag falder mange patienter mellem to stole, fordi behandlingen for den psykiske sygdom foregår på sygehuset i psykiatrien, og behandlingen for misbrug i regi af kommunerne på et behandlingssted. Næsten halvdelen af alle patienter med skizofreni og hver tredje med depression har også misbrug. Der er behov for at samle indsatserne for den store gruppe af mennesker med dobbeltdiagnoser under én myndighed, så de kan få behandling for begge deres sygdomme samtidigt.

Princip 5: Ingen medarbejdere skal udsættes for vold og overgreb

11. Beskytte personale mod vold. På baggrund af en lang række sager med vold, overgreb og sågar drab på bosteder og i psykiatrien, har Folketinget allerede taget en række tiltag for at beskytte personalet bedre. Der er blandt andet oprettet 150 nye pladser, hvor de farligste og mest syge borgere kan være i en længere periode. Men vi er ikke i mål endnu. Vi skal gøre mere for at sikre vores personale ved blandt andet at oprette og udbrede botilbudsteams og oprette udgående funktioner, hvor personalet i psykiatrien hjælper i de kommunale tilbud.

Forrige artikel Handicaporganisationer roser S-udspil: Sundhedstjek virker Handicaporganisationer roser S-udspil: Sundhedstjek virker Næste artikel Camilla Hersom og Jane Heitmann under pres i fynsk valgkamp Camilla Hersom og Jane Heitmann under pres i fynsk valgkamp
Sundhedsministeriets departementschef går på pension

Sundhedsministeriets departementschef går på pension

NAVNE: Regeringen siger farvel til endnu en nøglespiller i kampen mod corona-virus. Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, går på pension. ”Det har intet med corona eller mink at gøre,” siger han til Altinget.