Stinus Lindgreen om minksagen: "Man havde ikke behøvet at lave det her skræmmebillede"

INTERVIEW: SSI skulle ikke have brugt cluster-5-mutationen som bærende argument, siger Stinus Lindgreen (R) om den forgangne uges diskussion af det sundhedsfaglige belæg for regeringens beslutning om aflivning af mink og nedlukning af Nordjylland.

”Jeg synes, at hele processen har været kaotisk både udefra og indefra. Jeg kan godt forstå, at befolkningen er forvirret."

Sådan siger sundhedsordfører Stinus Lindgreen (R), som ud over sin rolle som politiker har en ph.d.-grad i bioinformatik. Han har den seneste uge siddet i hastesamråd, til møder i coronafølgegruppen, talt med journalister og selv forsøgt at blive klogere på betydningen af de minkmutationer, der har gjort politiske kommentatorer og almenbefolkningen fortrolig med begreber som helgenomsekventering, virusreservoir og Spike-protein.

"Selv hvis vi ser bort fra den manglende lovhjemmel, som jo i sig selv er absurd, så sidder mange tilbage med en masse spørgsmål. Hvorfor var det egentlig, de mink skulle slås ihjel? Hvad var det, der var så farligt, og hvorfor skulle det gå så stærkt?" spørger han.

Login