Styrelse efterspørger løsninger på kritik af specialeplanen

INTERVIEW: Sundhedsstyrelsens nye ankermand på specialeplanen efterspørger løsninger på de bivirkninger, som regionerne oplever ved styrelsens krav i specialeplanerne.

Hvordan sikrer man, at sygehusene stadig kan rekruttere lægelige specialister, når højt specialiserede behandlinger samles på universitetshospitalerne? 

Sådan lyder et af de spørgsmål, som man i Sundhedsstyrelsen gerne vil være med til at finde brugbare svar på i kølvandet på den nuværende og kommende specialeplans samling af komplicerede behandlinger.

Helene Probst er konstitueret leder af Sundhedsstyrelsens enhed, Sygehuse og Beredskab, og hun afløser Søren Brostrøm, der er blevet direktør for hele Sundhedsstyrelsen. Helene Probst står derfor i spidsen for den enhed i Sundhedsstyrelsen, der skal godkende de omkring 1000 forskellige behandlinger og specialfunktioner på sygehusene, som specialeplanen omfatter.  

Login