Sundhedsøkonom om ny vision for almen praksis: "Et signal om, at man lægger striden fra 2013 bag sig"

FREMTIDSMUSIK: Det er betydningsfuldt, at PLO og Danske Regioner kan sætte deres logoer på samme publikation. Indholdet er mere luftigt, vurderer professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg, der har kigget nærmere på oplæg om almen praksis.

Den største nyhed i det fælles visionsoplæg, som Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner netop har udsendt, er, at det er fælles. 

Det siger Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – Vive:

"At Danske Regioner og PLO kan sætte deres logo ved siden af hinanden er faktisk stort. Det er et udtryk for, at vi står et helt andet sted, end vi stod for syv-otte år siden," siger han om oplægget 'Vision for almen praksis i 2030'.

Oplægget kommer, samtidig med at årets overenskomstforhandlinger for de praktiserende læger mandag blev skudt i gang med sættemøde mellem parterne.

Fjernet alt kontroversielt
De praktiserende lægers overenskomstforhandlinger har det seneste årti været en dramatisk affære. I 2013 måtte regeringen gribe ind i en konflikt, efter regionerne havde opsagt aftalen med PLO, og i 2017 lykkedes det først parterne at nå til enighed midt i september efter næsten et års forhandlinger – og efter truslen om endnu et regeringsindgreb.

Den fælles vision må derfor karakteriseres som en opblødning, siger Jakob Kjellberg, der dog karakteriserer indholdet som luftigt:

"Man har fjernet alt, hvad der kunne være kontroversielt, og man tager udgangspunkt i en tænkt fremtid, hvor der er alle de praktiserende læger, vi kunne drømme om, og vi på magisk vis har fundet finansiering til dem alle sammen."

I oplægget slår parterne fast, at de praktiserende læger skal spille en størrre rolle i fremtiden, at praksisserne i højere grad skal være en slags lægehuse med mere personale og større tilgængelighed end i dag, og at lægerne skal være med i den kvalitetsudvikling og dataudveksling, som finder sted i resten af sundhedsvæsenet.

Ikke på hver sin planet
Mange af forslagene har været fremme før, blandt andet i praksiskommissionen i 2008. 

"Forskellen er, at dengang forlod PLO jo praksiskommissionen. Nu er de med," siger Jakob Kjellberg.

Hvad er der sket, siden de er blødt op?

"Tiden har modnet mange af forslagene. Samtidig er det lettere for PLO at snakke om dem, så længe de ikke er forpligtende. Man skriver for eksempel ikke, at der ikke skal eksistere solopraksisser i 2030. Man skriver bare, at der vil være flere læger, som arbejder i større praksisser. Det samme gælder forslaget om, at den praktiserende læge skal have ansvar for sin patientpopulation. Det har PLO været imod, men det skyldes jo også, at der er blevet lagt opgaver over på de praktiserende læger, uden at ressourcerne er fulgt med. Når man skriver det ind i et udspil, hvor man forestiller sig, at alle ressourcer er på plads, kan man sagtens blive enige."

Er det så uambitiøst?

"Nej, det er sådan set rigtig fint, at vi er kommet hertil. Timingen er jo heller ikke tilfældig. Det er godt, at man får sat en ramme for overenskomstforhandlingerne, hvor parterne ikke er på hver sin planet. Så der er tale om en markering af, hvilken vej vi skal, og et signal om, at man lægger striden fra 2013 bag sig."

Et fatamorgana
Jakob Kjellberg mener, at oplægget bærer præg af, at begge parter har rykket sig. De praktiserende læger er blevet mere samarbejdsvillige på en række punkter, men regionerne har samtidig erkendt, at man har brug for de praktiserende læger. I oplægget hedder det sig, at rollerne skal byttes rundt, så sygehusene i højere grad skal servicere almen praksis.

Hvem har givet sig mest?

"Jeg tror ikke, man skal se sådan på det. PLO er blødt op på nogle områder, men de har jo også en interesse i at have aktier i fremtidens sundhedsvæsen og ikke stå som forsvarere af fortiden. Samtidig ved Danske Regioner godt, at den her vision er et fatamorgana, indtil man har skaffet de praktiserende læger, der skal til, og de strukturer, der skal understøtte det."

Er oplægget en realistisk vision for en tiårig periode?

"Man kan komme et godt stykke vej på ti år. Problemet bliver jo, hvad man stiller op med dem, som ikke vil være med. Det står der ikke noget om i visionen. Men det er jo et grundvilkår i den måde, vi har organiseret almen praksis på."

Forrige artikel DF-ordfører vil afskaffe forskelle i kommuners velfærdstilbud DF-ordfører vil afskaffe forskelle i kommuners velfærdstilbud Næste artikel Heunicke og Rosenkrantz-Theil: Færdselsproblemer på internettet giver mistrivsel blandt unge Heunicke og Rosenkrantz-Theil: Færdselsproblemer på internettet giver mistrivsel blandt unge