Tandplejere: Glem ikke tandplejerne i forskning

REPLIK: Sundhedsdekanerne har ret i, at der skal forskes mere inden for tandområdet. Men det er ikke kun tandlægernes fagområde, som er vigtigt. Der ligger et sundhedsmæssigt potentiale i at forske inden for det tandplejefaglige område, skriver formand Elisabeth Gregersen.

Af Elisabeth Gregersen
Formand, Danske Tandplejere

Tandområdet er afgørende for den enkelte borgers sundhed.

Og jeg er helt enig med landets fire sundhedsdekaner, når de her i Altinget 4. februar 2019 skriver, at tandområdet skal indtænkes i den fremadrettede strategi for det samlede og nære sundhedsvæsen.

De fire sundhedsdekaner skriver dog i indlægget, at der skal prioriteres flere midler til forskning på tandlægeområdet. Men det, der i indlægget efterspørges, er tiltag og forskning inden for tandplejernes fagområde.

Tandpleje tæller flere faggrupper
Det er vigtigt at huske, at den danske tandplejestand tæller flere faggrupper, og forskningsmidlerne bør derfor også tilgå dem, der arbejder helt tæt på borgeren. Sundhedsdekanerne har også ansvar for tandplejeruddannelsen, så jeg vil opfordre til, at sundhedsdekanerne også husker tandplejerne.

Forskning i forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser over for eksempelvis ældre borgere på plejecentre kræver tandplejernes viden og kompetencer.

Det er vigtigt at inddrage de faggrupper, der til daglig beskæftiger sig med feltet og dermed har indsigt i, hvorledes praksis fungerer, og forskningen bør designes. Flere ældre borgere, der har flere naturlige tænder end tidligere generationer, kræver mere tandpleje.

Danske Tandplejere har i samarbejde med KL og Sundhedskartellet iværksat projekter, hvor personalet på de kommunale plejecentre oplæres og gøres i stand til at varetage den daglige forebyggelse.

Det er oplagt at gøre dette til et forskningsfelt for tandplejere, hvor sundhedspædagogiske kompetencer kombineres med undervisning og klinisk indsigt i tandsundhed og forebyggelse.

Forebyggende tandpleje kan spare genindlæggelser
Der er et kæmpe potentiale i at holde sygdom fra døren ved at prioritere den daglige forebyggende tandpleje. Det er for alvor et sted, hvor sundhedsvæsenet kan spare sengepladser og genindlæggelser. Det gælder for alle aldersgrupper.

I tandplejernes arbejde med borgere i omsorgstandplejen ses det for eksempel ofte, at potentialet i den forebyggende indsats kan forbedres betragteligt – til gavn for de ældres livskvalitet og for samfundsøkonomien.

Tandlægernes forskningsområde er hovedsageligt naturvidenskabeligt baseret med fokus på udvikling af højt specialiseret behandling, indgreb og udbedring af opståede skader og sygdom.

Tandplejernes forskningsfokus er i højere grad sundheds- og socialvidenskabeligt forankret – det handler om det hele menneske, og om hvordan den enkelte borger kan understøttes i at blive eller forblive sund. Det er to forskellige fokusområder og forskningsfelter, men begge er vigtige.

Potentiale i forskning inden for tandplejerfeltet
Erfaringer fra udlandet – især fra Holland og Sverige, som er to lande, Danmark ofte sammenlignes med – viser, at der er stort potentiale for forskning inden for tandplejerfeltet, men i Danmark er vi ikke så langt endnu.

Derfor lyder min opfordring til såvel politikerne som til landets sundhedsdekaner, at det nu er tid til at inddrage begge autoriserede tandfaglige grupper i forskningens fokus.

Danske Tandplejere er ikke uenige med og tilslutter sig gerne sundhedsdekanernes forslag om at øge forskning og uddannelse i tandplejen.

For vi deler også opfattelsen af, at det er afgørende for at sikre et samlet og nært sundhedsvæsen baseret på høj kvalitet for alle borgere.

Men vores opfordring går dog på, at sundhedsdekanerne ikke kun fremhæver en gruppe på det tandfaglige område, når det, sundhedsdekanerne kræver fokus på, varetages af en anden gruppe, nemlig tandplejerne.

Forrige artikel EL-politiker: Sundhedsreform vil påvirke højt specialiserede sociale tilbud EL-politiker: Sundhedsreform vil påvirke højt specialiserede sociale tilbud Næste artikel Autisme-forening: Kommuner kan ikke magte specialområdet Autisme-forening: Kommuner kan ikke magte specialområdet
Det mener aktørerne om den nye epidemilov

Det mener aktørerne om den nye epidemilov

OVERBLIK: I dag førstebehandles en ny epidemilov, som skal træde i kraft, når den nuværende hastelov udløber. Aktørerne udtrykker i deres høringssvar glæde over bedre parlamentarisk kontrol, men bekymring over andre elementer af lovforslaget.