Unge læger: Drop tvang og indfør matchordning

DEBAT: At tvinge unge læger til lægedækningstruede områder er kortsigtet og uklogt. I stedet bør placeringen bestemmes med et match making-værktøj, skriver formanden for Forum for Yngre Almenmedicinere. 

Af Jesper Bossel Holst Christensen
Læge og formand for Forum for Yngre Almenmedicinere

Det henstår i det uvisse, hvornår den socialdemokratiske regering og sundhedsminister Magnus Heunicke kommer en sundhedsaftale eller -reform, endsige et udspil til forhandling blandt Folketingets politiske partier.

Indtil videre kender vi sundhedspolitikken på følgende: et løft af sundhedsområdet i regeringens første halvår i 2019 og 100 ekstra almenmedicinske uddannelsesstillinger.

Regeringens ambition med en kommende sundhedsaftale synes blandt andre elementer at være, at der skal indføres en såkaldt tjenestepligt på seks måneder, hvor nyuddannede læger skal arbejde i en lægepraksis i et område med lægemangel umiddelbart efter den kliniske basisuddannelse (tidligere kaldet turnus) og opnået selvstændigt virke.

Det fremgår af udtalelser fra sundhedsministeren og af Socialdemokratiets eget sundhedsudspil Tid til omsorg, pejlemærke 2, fra før de vandt valget i juni 2019.

Afstand betyder noget
Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM) igangsatte i 2016 et arbejde, der stadig pågår, om skabelsen af et værktøj til et perfekt fagligt match mellem unge læger og praktiserende læger. En slags datingside, om man vil, med det formål at matche unge læger med praktiserende læger ud fra en beskrivelse af lægepraksis, viden om lokalområdet, og hvad de unge læger ønsker i og af lægepraksis.

Der syntes at være et behov for et sådant match making-redskab, eftersom almen medicinske uddannelsesstillinger langt fra storbyerne ikke bliver søgt, og der samtidig er stor konkurrence om uddannelsesstillingerne i storbyerne og disses nærmeste opland, eksempelvis på Fyn.

Skal vi som uddannelseslæger i almen medicin gribe i egen barm, har vi det nok med at vælge uddannelses- og arbejdssted ud fra tidligere erfaringer og kørselsafstand fra bopæl.

Som alle andre familier betyder afstanden til ens arbejde bare rigtig meget. Men kunne man forestille sig, at vi samtidig lukker øjnene – ufrivilligt måske – for andre betydningsfulde faktorer, der medvirker til, at vi trives på vores arbejdsplads?

Hvad nu hvis københavneren kunne matches med en midt- eller vestsjællandsk praksis ud fra et ønske om praksisstørrelse og frihed i arbejdstilrettelæggelse? Og hvad nu hvis den unge læge fra Aalborg ville flytte til Thisted, fordi der er kæmpe natur- og sportsoplevelser i Klitmøller og Nationalpark Thy?

Og hvor kunne vi gøre en stor forskel for lokalområdet i Syd- og Sønderjylland, hvis yngre almenmedicinere ville tage til en lægepraksis i Toftlund eller Oksbøl på grund af muligheder for forskning og kvalitetsprojekter integreret i dagligdagen og det unikke, personlige match med den praktiserende læge.

Tvang er uklogt
I skrivende stund kører Praksismatch som et græsrodsprojekt i dataindsamlingsfasen i henholdsvis Region Nordjylland og Region Syddanmark, hvor udvalgte lægehuse fra hver region inviteres til at deltage med praksisbeskrivelse og viden om lokalområdet, for eksempel populationsbeskrivelse, kulturtilbud, antal indbyggere, naturområder, offentlige transportmuligheder, afstand til nærmeste større by med videre. I en senere fase af projektet skal uddannelseslægernes præferenceindikatorer kortlægges.

Det kunne for eksempel være land- versus bypraksis, geografisk afstand fra bopæl, praksistype eller muligheder for specifikke kompetencer og særlige faglige interesser såsom ultralyd, hvilket ud fra den enkeltes præferencer skal kunne indgå i match making-funktionen med en individuel betoning.

Afslutningsvis håber vi, at dette arbejde kan føre til et match making-værktøj til gavn for regionerne, som ønsker at tiltrække unge kommende praktiserende læger, lægehuse, som skal have en god og engageret uddannelseslæge ansat og uddannelseslægerne selv, som forhåbentligt får et perfekt match med deres kommende kolleger og tutorlæge.

At et godt match er bedre end tvang, kan der næppe være tvivl om. At anvende tvang i placeringen af unge læger til lægedækningstruede områder er både kortsigtet og uklogt.

Man får hverken engagerede læger eller kompetent arbejdskraft til lokalområderne ved den manøvre. Opfindsomheden og kreativiteten må række til mere i en så alvorlig situation som den, vi står i, i forhold til lægedækning. Og det er noget, som Forum for Yngre Almenmedicinere gerne bidrager til.

Forrige artikel Politikere og fagfolk: Børn i psykisk mistrivsel skal have bedre hjælp Politikere og fagfolk: Børn i psykisk mistrivsel skal have bedre hjælp Næste artikel Kronik: Vi har et alkoholproblem, som råber på en aldersgrænse på 18 år Kronik: Vi har et alkoholproblem, som råber på en aldersgrænse på 18 år