Yngre Læger til Ellen Trane: Fjern nu seksårsfristen

DEBAT: Hvis vi fjerner seksårsfristen, der allerede dispenseres fra, og ser på de redskaber, der allerede findes, kan vi sammen løse lægemanglen, skriver Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger.

Af Camilla Rathcke
Formand for Yngre Læger

Dagligt hører vi, at der mangler læger i Danmark.

Der mangler speciallæger på hospitalerne, praktiserende læger i Vendsyssel, på Vestegnen og nu efterhånden over det hele. Og hvem er det, der skal udfylde alle de sorte, lægeløse pletter på kortet?

Det skal vi – de godt 13.000 yngre læger, der enten er eller er på vej til at blive speciallæger.

Seksårsfristen har modsat effekt
Det er naturligvis en opgave, vi med glæde tager på os.

Men læger er også mennesker – så når alle andre mennesker begynder at flytte fra landet til storbyerne, så gør lægerne det også.

Og når medicinalindustrien begynder at lokke med attraktive jobs, så fanger det lægernes opmærksomhed – også selvom det betyder, at færre læger så er direkte til rådighed for sundhedsvæsenet.

Men lægemanglen er en samfundsopgave, der skal løses, og det vil vi i Yngre Læger gerne bidrage til.

Det er ikke nogen hemmelighed, at den såkaldte seksårsfrist, der skal tvinge læger til hurtigere at blive speciallæger og gerne mere geografisk spredt i Danmark, desværre har den modsatte effekt.

Den får læger til at orientere sig i andre retninger – mod forskning eller industri – andre søger til Norge og Sverige og bliver speciallæger der. Godt for Norge og Sverige, skidt for Danmark. 

Se på de uklassificerede stillinger
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har flere gange sagt, hun ikke er gift med seksårsfristen, men vil have ”noget andet i stedet”.

Fint, så kan hun passende afskaffe den allerede nu, for flere initiativer til en bedre lægedækning er sat i værk:

Det er allerede aftalt, at der kan tilbydes sammenhængende stillinger, så læger, der flytter landsdel, gør det med større sikkerhed for, at der er ansættelse til dem i mere end et halvt til et helt år.

Og en ny lægeuddannelse i Esbjerg er nyligt vedtaget. Det vil utvivlsomt afhjælpe lægemanglen i Syddanmark og skal nok få en effekt – omend vi ikke kan lave uddannelser i alle byer, der mangler læger – det vil underminere uddannelsen.

En model for et bedre match mellem tildelt nummer og prioriteringsønsker ved fordelingen af pladser til Klinisk Basisuddannelse (KBU) kan også implementeres. Modellen er klar.

Vi ved jo, at læger, der har en positiv indstilling overfor deres KBU – fordi de i højere grad har fået deres ønske opfyldt – har en større sandsynlighed for at blive længere i det område, de er i KBU. Og måske ovenikøbet slår sig ned der.

Og vi har også andre forslag, der kan være med til at afhjælpe lægemanglen: Gør for eksempel alle uklassificerede stillinger til introduktionsstillinger – det vil betyde, at den enkelte læge sikres kompetencer i alle ansættelser og ikke mindst hurtigere vil kunne komme videre i speciallægeuddannelsen.

Værktøjet findes allerede
Endeligt bør ministeren lægge fokus på en moderne rekrutterings- og fastholdelsesindsats for de enkelte afdelinger, hospitaler og regioner. Værktøjet eksisterer jo. Det skal bare tages bedre i brug.

Læger motiveres ligesom alle andre af gulerødder – god uddannelse og et fornuftigt arbejdsmiljø, langsigtet karriereplan, kolleger, jobmuligheder for ægtefællen og fleksible arbejdstider, så familien kan fungere. 

Umiddelbart ikke helt uhørte parametre, som de sikkert kan genkende i Lego, Grundfos, Danfoss og andre store virksomheder, der ikke ligger midt i de store byer og alligevel tiltrækker gode medarbejdere.

Men lad os nu få fjernet seksårsfristen. Den har haft sin tid – aktuelt dispenserer vi faktisk fra fristen for at sikre bedre lægedækning, og således er vi endt i en paradoksal situation, hvor den virker modsat dens intention.

Seksårsfristen hjælper for eksempel ikke Bornholm eller Nykøbing, Åbenrå eller Thisted.

Og lad os så fortsætte arbejdet med at få løst problemet med lægemanglen og lægedækningen.

Yngre Læger tager fortsat gerne ansvar i et sådant samarbejde, så vi kan sikre læger i hele Danmark – men tiltagene skal pege fremad og sikre flere speciallæger, ikke det modsatte.

Forrige artikel Alkohol & Samfund: Udskriv alkoholpatienter til behandling fremfor værtshuset Alkohol & Samfund: Udskriv alkoholpatienter til behandling fremfor værtshuset Næste artikel Gigtforeningen: Det kommunale selvstyre skal ændres Gigtforeningen: Det kommunale selvstyre skal ændres