Følg B 132 Indførelse af mærkning med brailleskrift på pakninger med lægemidler til dyr
(Sundheds- og Ældreministeriet)

2/5
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af mærkning med brailleskrift på pakninger med lægemidler til dyr (B 132).

Læs mere
1/3
2019

Lovforslag: B 132 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af mærkning med brailleskrift på pakninger med lægemidler til dyr.

Læs mere