Følg B 21 Ophævelse af henvisningskrav til fysioterapi
(Sundheds- og Ældreministeriet)

1/11
2019

Lovforslag: B 21 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af henvisningskrav til fysioterapi.

Læs mere