Følg L 164 A Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m
(Sundheds- og Ældreministeriet)

25/4
2019

Lovforslag: L 164 A (Sundheds- og Ældreministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., lov om retspsykiatrisk behandling m.v. og sundhedsloven. (Anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler og justering af takster for psykiatriske færdigbehandlingsdage).

Læs mere
23/4
2019

Lovforslag: L 164 A (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., lov om retspsykiatrisk behandling m.v. og sundhedsloven. (Anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler og justering af takster for psykiatriske færdigbehandlingsdage).

Læs mere