Følg L 164 B Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m
(Sundheds- og Ældreministeriet)

25/4
2019

Lovforslag: L 164 B (Sundheds- og Ældreministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og retsplejeloven. (Ophør af tvungen opfølgning efter udskrivning).

Læs mere
23/4
2019

Lovforslag: L 164 B (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og retsplejeloven. (Ophør af tvungen opfølgning efter udskrivning).

Læs mere