Følg B 103 Fjernelse af aldersgrænsen for fertilitetsbehandling
(Sundheds- og Ældreministeriet)


Fremsat af: Simon Emil Ammitzbøll-Bille (MF)
Ministerområde: Sundheds- og Ældreministeriet
Status: Fremsat
28/1
2021

Salen: Fjernelse af aldersgrænsen for fertilitetsbehandling

1. (eneste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af aldersgrænsen for fertilitetsbehandling (B 103).

4/12
2020
FREMSAT

Lovforslag: B 103 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af aldersgrænsen for fertilitetsbehandling.