Følg B 28 Legalisering af rugemoderskab efter canadisk forbillede
(Sundheds- og Ældreministeriet)


Fremsat af: Simon Emil Ammitzbøll-Bille (MF)
Ministerområde: Sundheds- og Ældreministeriet
Status: Fremsat
8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: B 28 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af rugemoderskab efter canadisk forbillede.