Anne Hauge

Tidligere medarbejder

Researchpraktikant hos Altinget.dk på portalerne Altinget | Sundhed, Altinget | Fødevarer og Altinget | Kommunal.

Studerer International Programme for European Studies.