Maj 2019

Tirsdag 28. maj

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Boformer og kvindekrisecentre" af Danmarks Statistik

  "Boformer og kvindekrisecentre" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Onsdag 29. maj

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Serviceerhverv, konjunkturbarometer" af Danmarks Statistik

  "Serviceerhverv, konjunkturbarometer" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 15:30
 • Arrangement: Bedre sundhed med kunstig intelligens?

  Akademiet for de Tekniske Videnskaber holder arrangement med fokus på kunstig intelligens i sundhedssektoren.

KL. 16:00
 • Debat: Sund ungdom

  Spektrum og Frirummet inviterer til debat om unges mentale sundhed. Flere politikere vil deltage. 

Juni 2019

Mandag 3. juni

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Idrætsudøvelse" af Danmarks Statistik

  "Idrætsudøvelse" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Voksnes kulturvaner" af Danmarks Statistik

  "Voksnes kulturvaner" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Tirsdag 4. juni

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Trafikulykker med tog og skib" af Danmarks Statistik

  "Trafikulykker med tog og skib" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Onsdag 5. juni

KL. 17:00
 • Valgaften: Valgflæsk og valgkuller

  Altinget og Mandag Morgen holder valgaften. 

Torsdag 6. juni

KL. 8:00
 • Valgmorgen: Det var det folketingsvalg. Hvad sker der nu?

  Altinget åbner gården op til en spændende valgmorgen dagen derpå. Der vil være besøg af klummeskribenter, eksterne analytikere og politiske genier. 

KL. 8:30
 • Valgmorgen: Hvad sker der nu?

  Altinget inviterer til valgmorgensmøde, hvor vi forsøger at finde svar på spørgsmålene for den nye valgperiode. 

KL. 12:30
 • Konference: Partnerskaber på sundhedsområdet

  SDU og CBS inviterer til konference om partnerskabsarbejde på sundhedsområdet. Ved konferencen bliver minirapporten ’Fra projekt til partnerskab’ med anbefalinger til området lanceret. 

Mandag 17. juni

KL. 9:00
 • Konference: Genoptræning efter hjerneskade

  På konferencen NeuroRehab 2019 bliver forskellige perspektiver på kvalitet i neurorehabilitering diskuteret. På tre symposier bliver der dykket ned i erfaringer med at øge kvaliteten i praksis.

August 2019

Mandag 26. august

KL. 12:30
 • Konference: Ny rapport om unges alkoholforbrug

  Vidensråd for Forebyggelse udgiver en ny rapport om børn og unges alkoholkultur og inviterer i den forbindelse til konference om emnet.

Torsdag 29. august

KL. 9:00
 • Konference: Danske Kræftforskningsdage

  Danish Comprehensive Cancer Center afholder Danske Kræftforskningsdage 29. og 30. august 2019.