April 2018

Tirsdag 24. april

KL. 14:30
 • Gå-hjem-møde: Udfordringer og løsninger for skolebørn med sygdom

  Danske Patienter inviterer til gå-hjem-møde om projektet Skole for mig. Her præsenteres den nyeste viden og de redskaber, projektet har udviklet.

Onsdag 25. april

KL. 9:00
 • Konference: Borgerperspektiver og handicap 2018

  Handicapkonference 2018 sætter fokus på borgerperspektiver i forbindelse med sociale forståelser af handicap.

KL. 9:00
 • Konference: Fremtidens sundhedsvæsen skal styre efter værdi

  Konferencen sætter fokus på de foreløbige erfaringer og resultater fra Udviklingshospital Bornholms arbejde med kulturforandring, som et redskab til at skabe værdi i sundhedsvæsenet.

Torsdag 26. april

KL. 8:30
 • Konference: Fra vækstplan til førende life science-nation

  Lif, Dansk Biotek, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Medicoindustrien og Pharmadanmark inviterer sammen til konference, der vil sætte fokus på, hvordan målene og indsatserne i Regeringens fremlagte vækstplan for life science realiseres.

KL. 9:00
 • Konference: AD(H)D i 2018

  ADHD-foreningen inviterer til konference, hvor den nyeste viden om AD(H)D vil blive præsenteret. 

Maj 2018

Onsdag 2. maj

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Ledelseskommissionens anbefalinger - Hvad nu?

  På dagens netværksmøde i Altingets netværk for offentlig ledelse deltager Marianne Thyrring, direktør for DMI og forhenværende departementschef i Miljøministeriet. 

KL. 9:00
 • Konference: Infosecurity Denmark 2018

  'Infosecurity Denmark 2018' byder på mere end 100 seminarer og cases, 20 udvalgte hovedtalere og 80 udstillere, som alle vil sætte fokus på it- og informationssikkerhed i Danmark.

Mandag 7. maj

KL. 9:00
 • Konference: DemensDagene 2018

  Nationalt Videnscenter for Demens inviterer igen i år til DemensDagene i Tivoli Congress Center i København.

Tirsdag 15. maj

KL. 9:00
 • Messe: Health and rehab Scandinavia

  Health and Rehab Scandinavia er en fagmesse for interessenter inden for hjælpemidler, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr.

Torsdag 17. maj

KL. 10:00
 • KL: Social- og Sundhedspolitisk Forum

  På årets to dage lange Social- og Sundhedspolitiske Forum stilles der skarpt på nogle af de temaer, som vil præge dagsordenen på social- og sundhedsområdet i den nye valgperiode. 

Søndag 27. maj

KL. 13:00
 • Nordisk international konference om implementering og praksis

  En række aktører afholder i samarbejde en nordisk international konference med fokus på implementering og praksis. Her vil forskere og praktikere fra privat og offentligt regi på social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedsområdet mødes om oplæg og vidensdeling. 

Mandag 28. maj

KL. 9:30
 • Altinget netværk: Sammenhæng i ældrepolitikken

  på dagens møde i Altingets ældrenetværk deltager Liselott Blixt (DF) Formand for Sundheds- og Ældreudvalget. 

Onsdag 30. maj

KL. 8:15
 • Konference: Fire perspektiver på læring

  Dette års læringskonference sætter fokus på læring i et bredt perspektiv ved at indbyde til fire workshops om henholdsvis læringsrummet, læringsmål, læringsteknologi og professionsidentitet.

KL. 8:30
 • Konference om byggeri af fremtidens hospital

  På årets hospitalskonference kan du høre om den nyeste viden og status på de mange hospitalsprojekter, der er i gang.

   

Juni 2018

Fredag 1. juni

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Besøg fra ministeriet, sundhedsgruppen '17

  På dagens netværksmøde vil der være mulighed for at deltage i oplæg og debat med Jakob Krogh, Afdelingschef i Sundheds- og Ældreministeriet. 

Onsdag 6. juni

KL. 15:00
 • Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet holder årsmøde

  Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet holder todages årsmøde i Svendborg.

KL. 16:30
 • Årsmøde: Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

  Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenets (DSS) årsmøde kræser i årets udgave om fremtidens sundhedsvæsen og fremtidens ledere i sundhedsvæsenet.

August 2018

Mandag 13. august

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Forbedringer i psykiatrien fra patientforeningernes perspektiv

  På dagens møde i Altingets psykiatrinetværk deltager Knud Kristensen, landsformand i SIND. 

KL. 9:00
 • Altinget netværk :Fra praktiker til politiker - besøg fra Psykiatri-Listen

  Til dette møde får vi besøg af Mikkel Rune Vossen Rasmussen, der er speciallæge i psykiatri i Risskov, og i efteråret blev valgt ind i Region Midtjylland for Psykiatri-Listen.

Onsdag 29. august

 • Altinget netværk: Døgnmøde i ældrenetværket

  Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm.