November 2018

Fredag 16. november

KL. 10:00
 • Salen: Indførelse af straksforbud mod salg og anvendelse af særlige sprøjtegifte (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af straksforbud mod salg og anvendelse af sprøjtegifte med aktivstofferne pendimethalin, bromoxynil og fluroxypyr (B 5).

Lørdag 17. november

KL. 10:30
 • Faglig konference: Fokus på OK20

  Kommunistisk Parti inviterer til konference om overenskomstforhandlingerne i 2020 med talere fra blandt andet 3F og lærerforeninger.

Tirsdag 20. november

KL. 9:00
 • Konference: Velfærdsteknologi og IKT til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

  Konferencen omhandler den nyeste viden om, hvordan velfærdsteknologi og IKT kan støtte i arbejdet med mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. Der vil være en udstilling af velfærdsteknologi og IKT-løsninger og retter sig især mod chefer, ledere og sagsbehandlere i skoler, dag- og botilbud og andre aktører på området. 

KL. 9:00
 • Konference: Flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel (Aarhus)

  Konference om flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel.

KL. 10:00
 • International Lungekræftdag

  I anledning af international Lungekræftdag afholder Patientforeningen Lungekræft årsmøde for patienter, pårørende, sundhedspersonale, politikere, journalister og andre med interesse for lungekræftområdet.

Onsdag 21. november

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Personlig medicin og Nationalt Genom Center

  På dagens netværksmøde vil der være oplæg fra Gert Sørensen, direktør i Nationalt Genom Center

KL. 9:30
 • Konference: Nationalt forskningsprojekt om telefonstøtte fra sygeplejerske

  Den 21. november afholder Aktiv Patientstøtte konference om resultaterne og perspektivet i det nationale forskningsprojekt. Projektet undersøger om telefonstøtte fra sygeplejersker kan hjælpe patienter.

Torsdag 22. november

KL. 10:00
 • Regionernes økonomi- og styringsseminar

  Danske Regioner holder den 22.-23. november Regionernes økonomi- og styringsseminar i Aarhus.

KL. 14:30
 • Møde: Udviklingen indenfor immunonkologi

  Dansk Biotek holder medlemsmøde med titlen 'Clinical Phase Immuno-Oncology Projects'.

Fredag 23. november

KL. 15:00
 • 25+1 års jubilæum i Bedre Psykiatri

  Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende afholder jubilæum.

Mandag 26. november

KL. 9:00
 • Konference om brug af musik i sundhedsvæsnet

  DTU og Welfare Tech afholder konference om, hvordan lyd kan bruges aktivt på sundhedsområdet. 

KL. 14:00
 • Kursus: Fremtidens kræftbehandling

  Dansk Erhverv inviterer i samarbejde med Lægemiddelindustriforeningen til arrangementet om fremtidens kræftbehandling. 

Tirsdag 27. november

KL. 9:00
 • Landskonferencen: Medfødt døvblindhed

  Landskonference om medfødt døvblindhed med fokus på tværfaglighedens betydning i den døvblindefaglige praksis.

Onsdag 28. november

KL. 9:30
 • Konference om unge og sårbarhed

  Forum100% inviterer til konference om unge og sårbarhed i ungdomsuddannelserne. 

KL. 10:30
 • Konference om teknologier til støtte af demensramte

  Hochschule Flensburg (Lead Partner Demantec) og Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital afholder konference om innovative teknologier til støtte og omsorg af demensramte.

Torsdag 29. november

KL. 7:00
 • Konference: Hvordan skaber vi værdighed i ældreplejen

  Sundhedsstyrelsen sætter i november fokus på ældreplejen, når de både inviterer forskere, hospitalspersonale og pårørende til at belyse emnet. Konferencen markerer den oficielle åbning af Videnscenter for Værdig ældrepleje.

KL. 9:00
 • Konference: Værdighed i ældreplejen

  Sundhedsstyrelsen og Videnscenter for værdig ældrepleje afholder konference. Ældreminister Thyra Frank deltager.

KL. 15:00
 • Tiltrædelsesseminar: Reumatologisk rehabilitering

  I anledning af landets første to reumatologi-professorer tiltrædelse, afholdes et fagligt seminar om gigtforskning og rehabilitering.

KL. 15:00
 • Reception: Farvel til Sanofi Genzymes Hilde Furberg

  Hilde Furberg går på en tidlig pension fra Sanofi Genzyme, hvor hun har været nordisk direktør og europæisk leder af sjældne sygdomme. Derfor holdes afskedsreception.

December 2018

Mandag 3. december

KL. 8:00
 • FN’s Internationale Handicapdag

  Danske Handicaporganisationer (DH) markerer blandt andet dagen ved, at der i næsten alle kommuner uddeles lokale handicappriser.