November 2017

Tirsdag 21. november

 • Kommunalvalg 2017

  I dag går danskerne til stemmeurnerne, når der afholdes kommunalvalg i landets 98 kommuner.

 • Regionsrådsvalg 2017

  I dag går danskerne til stemmeurnerne, når der afholdes regionsrådsvalg i landets 98 kommuner.

Onsdag 22. november

KL. 9:30
 • Den Nationale Konference For Seksuel Sundhed

  For femte gang afholdes Den Nationale Konference For Seksuel Sundhed.

KL. 17:00
 • Fyraftensmøde: Pest – den sorte død dræber stadig

  Røde Kors inviterer sammen med Hanne Vibeke-Holst til et spændende fyraftensmøde, hvor frygt, død, etik og humanitært arbejde bliver diskuteret med udgangspunkt i sygdommen pest.

Torsdag 23. november

KL. 9:00
 • Konference: Patientsikkerhed – fra vision til virkelighed

  Dagens Medicin inviterer til konference omhandlende patientsikkerhed, hvor emner som eksisterende problemstillinger med patientsikkerhed, visionerne for videre udvikling og konkrete tiltag, der kan føre til bedre patientsikkerhed vil blive afdækket. 

KL. 10:00
 • Salen: Lov om sygedagpenge (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (L 90).

KL. 14:00
 • Sundheds- og Ældreudvalget modtager deputationer

  Folketinget Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Komiteen for Sundhedsoplysning, Leverforeningen, Repræsentanter fra gruppen ”Læger for et bedre sundhedsvæsen” og #detkuhaværetmig-kampagnen, Biogen og Dansk Center for Mindfulness.

KL. 15:00
 • Reception: Bevicas formand fylder 70

  Bevica Fondens formand Torben Svanborg fylder 70 år, og i den anledning inviteres samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, venner og alle, der vil hjælpe mennesker med bevægelseshandicap, til reception.

Fredag 24. november

KL. 9:00
 • Forskningskonference: Diagnostic evaluation

  Nationalt Videnscenter for Demens afholder d. 24. november deres årlige konference om dansk og international forskning på demensområdet. 

KL. 10:00
 • Salen: Sundhedsloven (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 99).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om klage- og erstatningsadgang (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (L 98).

KL. 12:00
 • Deadline: Pulje for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2018

  Sundhedsstyrelsen åbner for ansøgninger til puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Sundhedsstyrelsen forventer cirka at kunne uddele 33 millioner kroner til nye aktiviteter.  

Mandag 27. november

KL. 8:30
 • Konference: Intelligent bygningsdrift

  Teknologisk Institut afholder konference om, hvordan man kan bruge data til bygningsdrift og til at skabe intelligente bygninger.

Tirsdag 28. november

KL. 9:00
 • KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2017

  På KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2017 præsenteres nye perspektiver på og inspiration til, hvordan kommunen kan arbejde rehabiliterende i samarbejde med borgeren. 

KL. 15:00
 • Workshop: Antipsykotisk medicin til demente (Århus)

  Styrelsen for Patientsikkerhed afholder workshop om bedre brug af antipsykotisk medicin til ældre med demens.

Onsdag 29. november

KL. 9:00
 • Konference: Mere borgernær velfærd med sundhedsdata

  Konference om fordele og ulemper ved anvendelse af sundhedsdata nu og i fremtiden.

  Tilmelding senest 20. november.

KL. 9:30
 • Konference: Social ulighed og sundhedsområdet

  Sundhedsstyrelsen afholder konference om, hvad man på sundhedsområdet kan gøre for at reducere social ulighed. 

KL. 14:00
 • Åbent hus: Kom, se og hør om life science og bioengineering på DTU

  DTU inviterer samarbejdspartnere til åbent hus i universiteters hidtil største bygningskompleks. 

Torsdag 30. november

KL. 15:00
 • Workshop: Antipsykotisk medicin til demente (København)

  Styrelsen for Patientsikkerhed afholder workshop om bedre brug af antipsykotisk medicin til ældre med demens.

December 2017

Fredag 1. december

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Sundhedsstyrelsen og psykiatrien

  Altingets netværk for psykiatripolitik inviterer til formiddagsmøde med Janet Samuel, enhedschef for Planlægning i Sundhedsstyrelsen.