Februar 2018

Fredag 23. februar

KL. 10:00
 • Salen: Voksenattester til personale, der arbejder med mennesker, som har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om voksenattester til personale, der arbejder med mennesker, som har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (B 61).

Mandag 26. februar

KL. 9:00
 • Konference: Forebyggelse af tvang

  Psykiatrien i alle regioner og Danske Regioner inviterer til statuskonference og fagkonference om forebyggelse af tvang i Danmark.

KL. 10:00
 • Temadag: Tobaks- og alkoholforebyggelse i kommunerne

  Formålet med temadagen er at få inspiration til og dele erfaringer om kampagner og materialer, der kan synliggøre og understøtte det kommunale tobaks- og alkoholarbejde.

KL. 19:30
 • Foredrag: Menneskelig intelligens og aldring

  Ny forskning om aldring giver os nye muligheder for at forstå, hvad der sker med vores krop og hjerne, når vi bliver ældre. 

Onsdag 28. februar

KL. 11:30
 • Konference: Personlig medicin

  Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til to-dages konference om personlig medicin.

KL. 11:30
 • Samråd: Praksis ved jobcentres vurdering af borgeres arbejdsdygtighed

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om Københavns Kommunes jobcenters praksis ved undersøgelse og vurdering af borgeres arbejdsdygtighed.

KL. 14:00
 • Konference: Inspiration til nyt fødevareforlig

  Eftermiddagskonference i samarbejde med Simon Kollerup (S) med fokus på udviklingstendenser, der påvirker et kommende fødevareforlig.

KL. 17:00
 • Konference: Fusioner i det offentlige

  Ved arrangementet sættes der fokus på fusioner af statslige organisationer med inddragelse af to cases fra den virkelige verden.

Marts 2018

Torsdag 1. marts

KL. 10:00
 • Temadag: Tobaks- og alkoholforebyggelse i kommunerne

  Formålet med temadagen er at få inspiration til og dele erfaringer om kampagner og materialer, der kan synliggøre og understøtte det kommunale tobaks- og alkoholarbejde.

Tirsdag 6. marts

KL. 9:00
 • Konference: Danskernes sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil

  Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner inviterer til konference, hvor blandt andet de nye tal fra den nationale sundhedsprofil 2017 vil blive lanceret.

KL. 14:00
 • Prisuddeling: The Brain Prize 2018

  The Brain Prize 2018 gives til én eller flere topforskere, der har udmærket sig ved et fremragende bidrag til international hjerneforskning. 

Onsdag 7. marts

KL. 9:30
 • Konference: Er ulven kommet til sundhedsvæsenet?

  Overbelastet sundhedspersonale og dyrere behandlinger kræver prioritering i sundhedsvæsenet. Derfor afholder Dansk selskab for medicinsk prioritering dagskonference.

KL. 10:00
 • Medico Bazar 2018

  Netværk og nyheder indenfor medicinsk teknologi er nogle af de muligheder, der er ved Medicoteknisk Bazar 2018.

Torsdag 8. marts

KL. 9:15
 • Kommunalpolitisk topmøde 2018

  KL afholder kommunalpolitisk topmøde 2018 med særligt fokus på sundhed, vækst, beskæftigelse og fremtidens velfærd.

Onsdag 14. marts

KL. 9:00
 • Konference: En røgfri generation

  Regeringen har en vision om en røgfri generation i 2030. På dagens konference vil netop den målsætning blive sat til diskussion.

KL. 9:00
 • Dialogmøde: Forebyggelse og adfærdsændring med digitale løsninger

  Odense Kommune, CoLab Odense, Erhvervsakademi Lillebælt og Welfare Tech inviterer kommuner, sygehuse, vidensinstitutioner, virksomheder og interesseorganisationer til dialogmøde om digitale løsninger, der skal fremme sundhed og forebyggelse.

KL. 9:00
 • Workshop: Intelligente hjælpemidler

  Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi inviterer til et åbent workshop om intelligente hjælpemidler.

Tirsdag 20. marts

KL. 9:00
 • Politisk topmøde om sclerose

  Danmarks første politiske topmøde om multipel sclerose samler en række centrale aktører på området, blandt andre børne- og socialminister Mai Mercado (K) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Topmødet sætter blandt andet fokus på rehabilitering og pårørende. 

Onsdag 21. marts

KL. 13:00
 • Konference: Unge, alkohol og stoffer

  Forskningsprojektet "Young Adults, Drugs and Alcohol" bliver præsenteret. Der vil være derefter være debat om resultaterne. 

KL. 19:30
 • Debatarrangement: Jorden Kalder: Klimaforandringer