Januar 2019

Tirsdag 22. januar

KL. 9:30
 • Konference: Nøglen til et borgernært sundhedsvæsen

  Overlæger, kommunaldirektører, forskere, politikere og direktører holder oplæg pg debatterer på konferencen, der vil stille spørgsmål til og måske give svar på, hvordan det nære sundhedsvæsen bliver sammenhængende,  kompetencerigt og modstandsdygtigt.

Onsdag 23. januar

KL. 10:15
 • Temadag: Det nære sundhedsvæsen

  Danske Regioner afholder i samarbjede med Aarhus Universitet temadag om forskningens betydning i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

KL. 17:00
 • Fyraftensmøde: Debat om pensionsalder

  Kom til fyraftensmøde på Arbejdermuseet, hvor politikere, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og eksperter vil debattere pensionsalder. 

Torsdag 24. januar

KL. 10:00
 • Symposium: Tidlig sporing af kræft

  Forskere og læger inviterer til konference om tidlig detektion af kræft. 

KL. 12:30
 • Seminar: FN's verdensmål og kommunernes opgaver

  Seminaret sætter fokus på kommunernes byggeri, anlæg og faciliteter i forhold
  til verdensmålene. 

Tirsdag 29. januar

KL. 9:00
 • Konference: Sund aldring

  Der afholdes international konference om innovation inden for sund aldring.

KL. 15:00
 • Gå-hjem-møde: Fremtidens patientbehandling

  DTU og Lif inviterer til gå-hjem-møde den 29. januar om fremtidens patientbehandling.

Onsdag 30. januar

KL. 12:00
 • Konference: Kønsidentitet i sundhedsvæsenet

  KONFERENCE: Sundhedstyrelsen afholder international konference om, hvordan variationer i kønskarakteristika påvirker den enkelte, pårørende, og hvordan dette mødes i sundhedsvæsenet. 

KL. 12:00
 • International konference: Variationer i kønskarakteristika

  Sundhedsstyrelsen inviterer til international konference, som skal øge åbenhed og viden omkring variationer i kønskarakteristika.

Torsdag 31. januar

KL. 9:30
 • Konference: Videokonsultationer på sundhedsområdet

  Odense Universitetshospital m.fl. inviterer til konference om brugen af videokonsultationer i sundhedssystemet.

KL. 9:30
 • Konference: Videokonsultation

  MedWare, Sundhedsekspressen og Welfare Tech afholder konference om videokonsultation med deltagelse af eksperter og forskere på området.

KL. 13:00
 • Arrangement: Sundhedsinnovation

  Center for Velfærdsteknologi, Innoflex, Life Science Innovation og LT Automation afholder arrangement med fokus på innovation i den danske sundhedssektor.

KL. 14:00
 • Gå-hjem-møde: Arbejdsbetinget eksem

  Arbejdsbetinget eksem rammer ofte mennesker tidligt i deres karriere, og derfor er det vigtigt, at arbejdspladser har fokus på, hvad de kan gøre for at forebygge arbejdsbetingede hudlidelser. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø holder gå-hjem-møde om forebyggelse af arbejdsbetinget eksem 31. januar. 

Februar 2019

Fredag 1. februar

KL. 8:30
 • Åben høring: Hvad sker der med socialpolitikken efter satspuljen?

  Danske Handicaporganisationer inviterer til åben høring om, hvad det betyder for socialpolitikken, at satspuljeforliget er opsagt. Socialminister Mai Mercado (K) holder oplæg.

KL. 10:00
 • Temadag: Sundhed og arbejdsmarkedsparathed (København)

  KL afholder temadag med fokus på, hvordan kommunerne kan styrke lediges sundhed og arbejdsmarkedsparathed gennem et samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Mandag 4. februar

KL. 9:00
 • Konference: Pårørendedag

  I Ballerup finder en pårørendedagen sted, hvor Liselott Blixt (DF) er blandt deltagerne.

KL. 14:00
 • Konference: FN's 17 verdensmål

  Aarhus Universitet inviterer til konference om FN's verdensmål. Connie Hedegaard deltager.

Torsdag 7. februar

KL. 10:00
 • Konference: Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

  Vidensråd for Forebyggelse inviterer til konference med fokus på samfundets rolle i forhold til overvægt blandt danske børn og unge.

KL. 10:00
 • Konference: Velfærdsteknologi for mennesker med demens

  Velfærdsteknologi på plejecentre, hvor der bor mennesker med demens, skal konferencen handle om.

Torsdag 28. februar

KL. 13:00
 • Stormøde: Hvilken rolle skal medicin have i fremtiden?

  IRF inviterer til stormøde om, hvilken rolle medicin skal spille i vores samfund: Skal brugen af medicin stige eller falde?