Februar 2020

Onsdag 19. februar

KL. 14:30
 • Samråd: Behandling af danske hepatitis C patienter

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om behandling af danske hepatitis C patienter.

Torsdag 20. februar

KL. 10:30
 • Ministerbesøg: Et moderne plejehjem

  Sundheds- og ældreministeren, Magnus Heunicke (S), besøger plejehjemmet Lergården i Aabenraa, som betragter sig selv som "et moderne plejehjem".

Tirsdag 25. februar

KL. 9:30
 • Handicaprådenes Dag 2020

  Det Centrale Handicapråd inviterer til Handicaprådenes Dag, hvor der bliver sat fokus på kommunale handicappolitikker.

KL. 9:30
 • Landbrugsstyrelsen: Workshop om multifunktionel jordfordeling

  Landbrugsstyrelsen inviterer på workshop om multifunktionel jordfordeling.

Onsdag 26. februar

KL. 9:30
 • Inspirationsdag: Erfaringer med ADHD-mestringsprogram

  Socialstyrelsen afholder en gratis inspirationsdag om det evidensbaserede mestringsprogram R&R2-ADHD. 

Torsdag 27. februar

KL. 8:30
 • Seminar: Regionernes Økonomi- og styringsseminar 2020

  Danske Regioner vil undersøge, hvordan sundhedsvæsnet i fremtiden vil kunne sikre trivsel, nærhed og sammenhæng på trods af udfordringer med et stigende antal ældre, syge og voksende medicinsudgifter. 

KL. 9:00
 • Konference: Velfærdens Innovationsdag 2020

  Altinget og Mandag Morgen inviterer endnu en gang til Velfærdens Innovationsdag. Her mødes både store og små virksomheder og organisationer på tværs, deler viden, finder og implementerer løsninger sammen. 

KL. 15:00
 • Samråd: Effektiviseringskravene til de kvalitetsfondsstøttede sygehuse

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om effektiviseringskravene til de kvalitetsfondsstøttede sygehuse.

Fredag 28. februar

KL. 14:00
 • Reception: PKAs adm. direktør Peter Damgaard Jensen takker af

  Adm. direktør for det store pensionsselskab PKA, Peter Damgaard Jensen, går på pension. Det markeres med en reception for forretningsforbindelser og venner.

Marts 2020

Torsdag 5. marts

KL. 9:30
 • Seminar: Fremtidens sundhedsvæsen

  Dansk selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet inviterer til seminar med fokus på ledelse, patientinvolvering og fremtidens sundhedsvæsen. 

KL. 16:15
 • Vision: PLO og Danske Regioners fælles vision for almen praksis 2030

  PLO og Danske Regioner inviterer til gå hjem-møde om foreningernes fælles vision for almen praksis 2030.

Tirsdag 17. marts

KL. 9:30
 • Konference: Udsatte børn og unge

  KL inviterer til konference om udsatte børn og unge under temaet "Børn og unge i psykisk mistrivsel". 

Torsdag 19. marts

KL. 10:00
 • Konference: KL holder kommunalpolitisk topmøde

  KL inviterer til kommunalpolitisk topmøde, der blandt andet sætter fokus på kommunernes arbejde med klimatilpasning. KL's formand Jacob Bundsgaard deltager.

Tirsdag 24. marts

KL. 9:00
 • Konference: Sundhed i medierne

  Der findes mange myter om, hvad der er sundt, og hvad der kan kaldes usundt. Konferencen her vil forsøge at højne fagligheden i mediernes sundhedskommunikation. 

April 2020

Torsdag 30. april

KL. 9:30
 • Konference: Hvordan skaber vi mere lighed i sundhed?

  Sundhedsstyrelsen inviterer til konference, der sætter fokus på, hvordan vi kan mindske social ulighed i sundhed. Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, deltager.

Maj 2020

Onsdag 13. maj

KL. 10:00
 • Konference: Inklusion i humanitære indsatser

  Danske Handicaporganisationer afholder en konference om inklusion af personer med handicap i humanitære indsatser.

Torsdag 14. maj

KL. 10:00
 • Konference: KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2020

  KL inviterer til deres årlige social- og Sundhedspolitiske forum.

KL. 10:00
 • Konference: Udvikling af fødevareerhvervet i Midt- og Vestjylland

  Business Region MidtVest inviterer madaktører til "Madmødet" med events over tre dage for at udvikle fødevareerhvervet. 

Juni 2020

Onsdag 3. juni

KL. 9:30
 • Konference: 0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

  Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet inviterer til småbørns konference med fokus på institutions- og hverdagsliv.

Oktober 2020

Onsdag 21. oktober

 • Konference: Europæisk TechConnect World-konference

  Verdens teknologikonference, TechConnect, bliver i år for første gang afholdt i Europa. Det sker i Malmø.