Februar 2019

Lørdag 23. februar

KL. 13:00
 • Bisættelse: Fhv. forlæggerformand og præsident for Scleroseforeningen Ole A. Busck (81)

  Fhv. forlægger, formand for Forlæggerforeningen samt præsident for Scleroseforeningen, cand.merc. Ole Arnold Busck, Hellerup, er død, 81 år gammel og bisættes.

Fredag 22. februar

KL. 9:00
 • Samråd: Hvordan borgernes ønsker tilgodeses i de nye sundhedsfællesskaber i sundhedsreformen

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om hvordan borgernes ønsker tilgodeses, når de nye sundhedsfællesskaber i sundhedsreformen ikke har beslutningskompetence.

KL. 8:00
 • Samråd: Hvordan regeringen vil sikre, at sundhedsreformen ikke fører til overbetaling af privathospitalerne

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om hvordan regeringen vil sikre, at sundhedsreformen ikke fører til overbetaling af privathospitalerne.

Torsdag 21. februar

KL. 10:00
 • Salen: Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet (L 109).

KL. 10:00
 • Salen: Sundhedsloven (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 111).

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Fertilitet" af Danmarks Statistik

  "Fertilitet" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Tirsdag 19. februar

KL. 15:00
 • Samråd: Behandling af kræftpatienter uden for kræftpakkerne

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om behandling af kræftpatienter uden for kræftpakkerne.

KL. 14:00
 • Samråd: Nordisk Cochrane Center på Rigshospitalet

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om bevillinger og fritstilling af forskningsleder i Nordisk Cochrane Center på Rigshospitalet.

KL. 13:00
 • Salen: Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien med videre med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien med videre, sundhedsloven og forskellige andre love (L 164).

Mandag 18. februar

KL. 13:00
 • Debat: Fremtidens sundhedsløsninger

  Aarhus Universitet inviterer til "dialog og bobler" i anledning af opstarten af projektet HealthD360. 

Onsdag 13. februar

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Middellevetid" af Danmarks Statistik

  "Middellevetid" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Fredag 8. februar

KL. 10:00
 • Salen: Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (L 141).

Torsdag 7. februar

KL. 15:00
 • Reception: Rambøll får ny direktør for Miljø & Sundhed

  Miljø & Sundhed har fået ny direktør, og det markerer Rambøll med en reception. Her bliver der også taget afsked med den tidligere direktør.

KL. 15:00
 • Reception: Krakas Jens Hauch fylder 50

  Tænketanken Kraka inviterer til reception i anledning af, at vicedirektør og cheføkonom Jens Hauch fylder 50 år.

KL. 10:00
 • Konference: Velfærdsteknologi for mennesker med demens

  Velfærdsteknologi på plejecentre, hvor der bor mennesker med demens, skal konferencen handle om.

KL. 10:00
 • Konference: Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

  Vidensråd for Forebyggelse inviterer til konference med fokus på samfundets rolle i forhold til overvægt blandt danske børn og unge.

Onsdag 6. februar

KL. 11:35
 • Samråd: Sygefravær i den offentlige sektor

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) i åbent samråd om sygefravær i den offentlige sektor.

KL. 9:00
 • Arrangement: Personer med svær overvægt

  Landsformand i Adipositasforeningen, Per Nielsen, og Jens Meldgaard Bruun, adjungeret professor og overlæge, afholder med støtte fra Novo Nordisk symposium, om hvordan mennesker med svær overvægt kan sikres bedre hjælp. 

Tirsdag 5. februar

KL. 14:30
 • Deputation: Forsikring og Pension besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Forsikring og Pension vedrørende L 127 (Digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, børnevaccination og bestemmelser vedrørende territorial gyldighed for Færøerne og Grønland med videre).

KL. 14:15
 • Deputation: Mogens Pedersen besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Mogens Pedersen vedrørende patientskadeerstatning for fejldiagnosticering.