August 2020

Torsdag 27. august

KL. 19:00
 • Webinar: Bliv klogere på senfølger efter kræft

  Danish Comprehensive Cancer Center og Bedre Viden om Senfølger holder online foredrag om senfølger af kræft. 

Juni 2020

Tirsdag 30. juni

KL. 15:30
 • Deputation: Landsforeningen for børn og unge med høretab besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Landsforeningen for børn og unge med høretab vedrørende finansiering af rehabiliteringsprojekt for børn og unge med høretab.

KL. 15:15
 • Deputation: Marco Bo Hansen, Sani nudge besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Marco Bo Hansen, Sani nudge vedrørende hygiejnestandarder på hospitaler og plejehjem.

KL. 15:00
 • Deputation: Susanne Crawley Larsen, Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Susanne Crawley Larsen, Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune vedrørende mangel på tandlæger og specialtandlæger i den kommunale tandpleje.

KL. 14:00
 • Samråd: Besøg og besøgsrestriktioner på plejehjem som følge af covid-19

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om besøg og besøgsrestriktioner på plejehjem som følge af covid-19.

Mandag 29. juni

KL. 14:00
 • Samråd: Retningslinjerne til sundhedspersonalet i forbindelse med covid-19

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om opfølgning på tidligere samråd om, hvorfor retningslinjerne til sundhedspersonalet m.v. først blev ændret tre måneder efter, at myndighederne blev bekendt med, at personer uden symptomer kan smitte med coronavirus.

Fredag 26. juni

KL. 11:00
 • Samråd: Respiratorer til Italien

  Folketingets Europaudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) i åbent samråd Samråd med sundheds- og ældreministeren og forsvarsministeren vedr. respiratorer til Italien.

Torsdag 25. juni

KL. 15:45
 • Deputation: Colitis-Crohn Foreningen besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Colitis-Crohn Foreningen vedrørende forsøgsordning med medicinsk cannabis.

KL. 15:30
 • Deputation: Stofskifteforeningen besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Stofskifteforeningen vedrørende forbedring af tilbud til personer med lavt stofskifte.

KL. 9:20
 • Salen: Straffeattester ved ansættelse af personale i pleje- og omsorgssektoren (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om straffeattester ved ansættelse af personale i pleje- og omsorgssektoren (B 106).

KL. 9:20
 • Salen: Kriminallov for Grønland med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (L 192).

KL. 9:20
 • Salen: Lov om lægemidler (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om lægemidler (L 182).

KL. 9:20
 • Salen: Sundhedsloven med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (L 160).

KL. 9:20
 • Salen: Ophævelse af henvisningskrav til fysioterapi (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af henvisningskrav til fysioterapi (B 21).

Onsdag 24. juni

KL. 13:00
 • Deputation: Anne Werner Hauge og Helle Bruunsgaard (læger på Rigshospitalet) besøger Grønlandsudvalget

  Folketingets Grønlandsudvalg får besøg af Anne Werner Hauge og Helle Bruunsgaard (læger på Rigshospitalet) vedrørende stamcelledonorer i Grønland.

Tirsdag 23. juni

KL. 15:30
 • Deputation: Ældre Sagen besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Ældre Sagen vedrørende lempelser af besøgsrestriktioner på plejehjem og bosteder.

KL. 14:00
 • Samråd: Evaluering af den igangværende forsøgsordning med medicinsk cannabis

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) i åbent samråd om evaluering af den igangværende forsøgsordning med medicinsk cannabis.

KL. 13:00
 • Salen: At udgifterne til velfærd mindst skal følge befolkningsudviklingen (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at udgifterne til velfærd mindst skal følge befolkningsudviklingen (B 166).

KL. 13:00
 • Salen: Arbejdsskadesikringsloven i forbindelse med covid-19 (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdsskadesikringsloven i forbindelse med covid-19 (B 175).

Mandag 22. juni

KL. 16:00
 • Webinar: Videnskabelige vinkler på coronakrisen

  10 førende forskere giver deres bud på coronakrisens fremtidige betydning for samfundet.