29. september 2022 14:45 - 16:45
Samråd: Regler om vurdering af arbejdsevne

Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i åbent samråd om regler om vurdering af arbejdsevnen for borgere med en nedsat arbejdsevne.

Samrådsspørgsmål:

Borgere med en meget begrænset arbejdsevne udsættes for lange afklaringsforløb uden sikkerhed for, at de kan blive visiteret til et fleksjob eller tilkendes en førtidspension. En arbejdsevne på fx 7 timer om ugen vidner om betydelige helbredsmæssige udfordringer, og bør medføre at borgeren hurtigst muligt får hjælp til at finde et fleksjob eller tildeles en førtidspension.

Mener regeringen at de gældende regler om vurdering af arbejdsevnen for borgere med en nedsat arbejdsevne fungerer efter hensigten?

Er regeringen enig i, at konsekvenserne ved det gældende arbejdsevnebegreb blandt andet er, at det kan være meget vanskeligt – og en meget langtrukken proces – at blive afklaret til fleksjob eller en førtidspension?

Hvorfor ønsker regeringen ikke at følge forslaget fra Værdig Reform, en sammenslutning af 66 faglige- og sociale organisationer, om at give borgere med en meget begrænset arbejdsevne retskrav om fleksjob eller førtidspension?

Mener regeringen af det er fordrende for borgernes helbred og udvikling af arbejdsevne, at de i stedet skal gennemgå lange, udsigtsløse – og i nogle tilfælde gentagende – afklaringsforløb?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Victoria Velasquez (EL), Jette Gottlieb (EL) og Jonathan Simmel (?).

Omtalte personer

Peter Hummelgaard Thomsen

Beskæftigelsesminister, MF (S)
cand.jur. (Københavns Uni. 2012)

Victoria Velásquez

MF (EL)
cand.soc. i arbejdslivsstudier og socialvidenskab

Jette Ryde Gottlieb

MF (EL)
cand.scient. i geografi og samfundsfag (Københavns Uni. 1976), tømrer (Langhoff & Søn. 1986)

    Politik har aldrig været vigtigere

    Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion