8. oktober 2022 10:00 - 17:00
Psykiatritopmøde 2022: Fællesskab – et fælles ansvar

PsykiatriNetværket inviterer til Psykiatritopmøde 2022: Hvordan skaber vi reelle fællesskaber for alle?

PsykiatriNetværket