Chef for evidensbaseret medicin til Sundhedsstyrelsen
Vi søger en stærk profil til en spændende stilling som chef for Sundhedsstyrelsens enhed for Evidensbaseret medicin (EBM).

Om os Sundhedsstyrelsen har eksisteret siden 1909, og som den øverste sundhedsfaglige myndighed har vi en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år er vores profil skærpet samtidig med, at vi har tilpasset vores opgavevaretagelse til udviklingen og udfordringerne på sundheds- og ældreområdet - både fagligt og organisatorisk. Sundhedsstyrelsen varetager en række centrale opgaver inden for forebyggelse, ældreområdet, sundhedsplanlægning, sundhedsfaglige kompetencer, rådgivning, strålebeskyttelse og sundhedsberedskabet. Sundhedsstyrelsen har i de seneste år haft et stort fokus på at levere evidensunderbyggede faglige anbefalinger bl.a. med indsatser som nationale kliniske anbefalinger og rationel farmakoterapi. Disse opgaver har siden 2020 været forankrede i en selvstændig enhed for evidensbaseret medicin (EBM), som desuden har opgaver ift. bl.a. screening, organdonation, kvalitet og prioritering. For at styrke det faglige fokus på evidensbaseret medicin i Sundhedsstyrelsen søger vi en både fagligt og ledelsesmæssigt stærk profil til at lede den nyoprettede enhed. Som enhedschef for EBM skal du sikre at sundhedsvæsenet får faglig rådgivning og har evidensbaserede anbefalinger at basere sin kliniske praksis på. Sundhedsstyrelsen har et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø, og der vil være rig mulighed for at udvikle dine kompetencer - fagligt og ledelsesmæssigt. Arbejdsklimaet er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt. Dine arbejdsopgaver Du refererer til direktøren og indgår i chefgruppen sammen med de øvrige chefer. Du vil udgøre ledelsesgruppen for enheden sammen med en sektionsleder. Du vil få ansvaret for enhedens overordnede faglige og strategiske udvikling, herunder ansvar for enhedens økonomi, prioritering af ressourcer, for at enheden leverer produkter, der er skabt i gode processer og er af høj faglig kvalitet, samt for udvikling af sektionsleder og medarbejdere i forhold til at nå de fastsatte strategiske mål. Som chef har du desuden en væsentlig opgave i at skabe relationer til andre myndigheder og samarbejdspartnere og skal repræsentere enheden og styrelsen i en række sammenhænge. EBM beskæftiger omkring 15 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Du må påregne rådighedsforpligtelse ift. det nationale beredskab og du skal sikkerhedsgodkendes. Din baggrund, uddannelse og erfaring Vi forventer, at du har en relevant sundheds- eller samfundsfaglig akademisk uddannelse, med interesse for og relevant erfaring inden for evidensbaseret medicin. Vi lægger derudover vægt på at du:
  • har en solid faglig indsigt på sundhedsområdet, gerne fra klinisk, videnskabelig eller administrativt arbejde
  • har relevant ledelseserfaring, gerne med ledelse gennem ledere
  • har en god forståelse af politiske processer, gerne med erfaring fra en politisk styret organisation
  • kan være en handlekraftig, synlig, troværdig og nærværende leder for meget engagerede og vidende medarbejdere
  • er en stærk kommunikator, også i skarpe sager i det offentlige rum
  • kan skabe tillid og fremme samarbejde
  • trives i et tværfagligt dynamisk miljø præget af højt tempo, stor faglighed og udfordrende opgaver.
Løn og ansættelsesvilkår Ansættelse sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37). Ansættelsen sker som udgangspunkt på åremål. Stillingen forudsætter, at du kan sikkerhedsgodkendes. Kontakt os gerne Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm på sbro@sst.dk med angivelse af mobilnummer, hvorefter du vil blive kontaktet. Er du interesseret? Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Send os din ansøgning med CV og eksamensbevis senest 1. maj 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 9. maj og 2. juni 2023. Ansøgere, der går videre til anden samtale, vil gennemgå et testforløb med fokus på færdigheder og ledelseskompetencer. Test af ansøgere vil ske i uge 20 eller 21. Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsen og vores arbejde på www.sst.dk Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid. Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen - uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00