Chef for Politik og Ledelse til Koncern Ledelse og Kommunikation i Region Sjælland
Region Sjælland søger en enhedschef til en nyoprettet stilling i "Koncern Ledelse og Kommunikation", hvor du som personaleleder skal drive og udvikle vores politiske og ledelsesmæssige betjening samt udvikle metoder til tværorganisatorisk samarbejde og god offentlig forvaltning.

Du bliver ansat midt i en spændende udviklingsproces, hvor vi er i gang med at omdanne det tidligere ledelsessekretariat til "Koncern Ledelse og Kommunikation". Målet er at styrke regionens indsats i forhold til interessevaretagelse, omdømme, inddragelse, udvikling af den politiske betjening, udvikling af ledelsesfora og god offentlig forvaltning. Vi skal samtidig lykkes med at realisere Regionsrådet strategi "Region Sjælland - for borgerne". Gennem 12 konkrete borgerløfter skal strategien skabe forandringer for borgerne ud fra et politisk mål om at tilbyde flere sundheds- og uddannelsestilbud tættere på borgerne, mere forebyggelse, bedre sammenhæng i borgernes møde med sundhedsvæsenet og grøn omstilling. En leder med fokus på kvalitet, sammenhængskraft og god forvaltning Enheden for "Politik og Ledelse" har ansvaret for betjening af Regionsrådet, regionsrådsformanden og direktionen og har en meget stor, daglig produktion af dagsordener, oplæg og mødematerialer mv. i tæt samarbejde med resten af organisationen. Som ny enhedschef skal du medvirke til, at vi lykkes med at omstille og effektivisere vores arbejdsprocesser, flow og leverancer, så vi både bliver mere proaktive og får løftet kvaliteten med stærkere fokus på strategirealisering, politikudvikling, inddragelse, god formidling og varetagelse af Region Sjællands interesser. Det bliver også din opgave at styrke sammenhængskraften i organisationen gennem betjeningen af vores centrale ledelsesfora og udvikling af metoder til samarbejde på tværs af koncernenheder, især med fokus på at skabe overblik over strategiske udviklingsprojekter, sikre bedre opfølgning og gode organisatoriske processer. Du skal endeligt styrke udviklingen af en sikker og tillidsskabende forvaltning i hele organisationen med fokus på behov for klare retningslinjer, bedre sprog, kortere sagsbehandlingstid og mere åbenhed. Som led i denne opgave får du også ansvar for vores juridiske funktioner og for implementering af mere digitale arbejdsprocesser. Din ledelsesrolle Som enhedschef for "Politik og Ledelse" får du personaleledelsesansvar for ca. 20 erfarne, ambitiøse og fagligt meget kompetente medarbejdere, der er vant til i stort omfang at tage ansvar for opgaverne og være selvledende, og som indgår i gode samarbejdsrelationer med resten af organisationen. Du vil blive kollega til og i praksis have et tæt dagligt samarbejde med presse- og kommunikationschefen, der leder enheden "Medier og Omdømme". Sammen refererer I til direktøren for "Koncern Ledelse og Kommunikation". Det er direktøren, der i samspil med den politiske ledelse og Direktionen har det overordnede ansvar for politikudvikling, strategisk udvikling af opgaveløsningen samt udvikling af "Koncern Ledelse og Kommunikation". I samspil med direktøren får du ansvar for at sikre den daglige drift, leverancer i høj kvalitet og god personaleledelse. Du skal herunder gennemføre de forandringer, der er målet med organisationsændringen. Det er et selvstændigt mål med den nye organisering i "Koncern Ledelse og Kommunikation" at styrke faglig sammenhæng og synergi i opgaveløsningen. Det betyder, at vi i praksis skal arbejde i matrixlignende strukturer for at udnytte kompetencer og ressourcer bedst muligt. Det er vigtigt, at din ledelsesstil matcher dette behov. Du kan læse mere om vores nye organisation og opgaver i vores profilbeskrivelse klik her. Din profil
  • Du har en relevant akademisk uddannelse.
  • Du er en ambitiøs og talentfuld leder med lyst til og gerne erfaring med personaleledelse, og du har en tillidsbaseret og anerkendende ledelsesstil.
  • Du har god politisk og strategisk forståelse og interesse for især sundhedspolitik.
  • Du har erfaring fra andre politiske organisationer.
  • Du er udviklingsorienteret, men har samtidig fokus på stabil og sikker drift og på at få fulgt op på igangsatte initiativer.
  • Du har god analytisk kapacitet og kan hurtigt danne dig overblik over sager, men har samtidig blik for detaljen, når det er nødvendigt.
  • Du har gode samarbejdsevner og er god til at skabe relationer på tværs af organisationen.
  • Du kan kommunikere på en enkel og letforståelig måde.
  • Som person udstråler du ro, nærvær, rummelighed og overskud - også i pressede situationer.
Lidt mere om os Du kommer tæt på de politiske og organisatoriske beslutningsprocesser i Region Sjælland og bliver en del af Koncern Ledelse og Kommunikation med i alt ca. 35 medarbejdere, når organisationsændringen er fuldt implementeret. Vi har en travl hverdag med højt til loftet og et godt arbejdsmiljø. Tonen er let og uformel, og vi er gode kollegaer for hinanden, både socialt og fagligt. Du må forvente, at stillingen som enhedschef indebærer en betydelig arbejdsmængde og ofte vil kræve ekstra fleksibilitet udenfor normal arbejdstid. Stillingen kræver en høj grad af tilstedeværelse, men der vil i begrænset omfang være muligheder for hjemmearbejde. Vi prioriterer desuden kompetenceudvikling og efteruddannelse højt. Yderligere information Ansøgningsfristen er 1. juni. Er du interesseret i stillingen, så send os en motiveret ansøgning og dit CV. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vi forventer at holde 1. samtale den 12. og 13. juni 2023 samt 2. samtale den 20. juni 2023. Der vil være test mellem 1. og 2. samtale. Forventet tiltrædelse 1. august 2023 eller hurtigst muligt. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Lisbeth Iversen, Koncern Ledelse og Kommunikation, på mobil 4024 5595 eller e-mail: [email protected]. Region Sjælland samarbejder med Genitor om seach på opgaven.
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner.

Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner.

Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi.

Du finder os også på Facebook, LinkedIn og Twitter


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00