Faglig koordinator til Danske Fysioterapeuter

Søg dette job
Du motiveres af at være med til at skabe retning og drive den faglige udvikling for medlemmerne på det offentlige område og være faglig koordinator for teamets 10 stærke medarbejdere. Du er en dygtig forhandler, og du har blik for at bidrage til en solid daglig medlemsservice såvel som at skabe rum for nytænkning og udvikling. Du er en god holdspiller og forstår at skabe følgeskab og engagement.
 • Er du en erfaren forhandler, som trives med at lære fra dig?
 • Har du lyst til at stå fagligt i spidsen for et team og sammen med dem skabe retning og fremdrift?
 • Vil du være med til at videreudvikle tilbud til vores medlemmer på det offentlige område sammen med et stærkt team?
Danske Fysioterapeuter søger en faglig koordinator til vores offentligt ansatte medlemmer. Stillingen vil bestå af to hovedopgaver: Dels vil du som faglig koordinator skulle samle og koordinere den faglige retning for teamets 10 medarbejdere. Du vil være faglig ansvarlig og tilbyde sparring om opgaver og prioriteringer op imod foreningens strategiske ambition. Du vil skulle udvikle opgaveløsning med henblik på innovation, kvalitet og effektivitet, og arbejde med at understøtte involverende processer og metoder i mødet med medlemmerne. Du vil få en nøglerolle i at samtænke teamets opgaver og funktioner i relation til hele Danske Fysioterapeuters kerneopgaver, og være det naturlige bindeled i forhold til tværgående opgaver og funktioner. Du vil også være central i den proaktive understøttelse af foreningens politikere, f.eks. i forhold til at forberede sager og at sikre information og involvering i processer. Dels vil du være selvstændigt ansvarlig for service og bistand til foreningens medlemmer i lederstillinger. Du vil i tæt samarbejde med dine kollegaer løse opgaver indenfor en bred pallette af emner på det ansættelses- og arbejdsretlige område, bl.a. rådgivning og vejledning om funktionærretlige problemstillinger, lønforhandlinger og afskedigelser mv. Du vil blive budt velkommen i et stærkt arbejdsfællesskab, hvor der er stor selvstændighed i opgavevaretagelsen, samtidig med at sparring og dialog danner rammen for arbejdet. Det forventes, at du har et godt blik for foreningens politiske ønsker og interne samarbejdsrelationer, men du står aldrig alene. Det ved vi nemlig er den bedste måde at få mennesker til at udvikle sig på. Stillingen indebærer et fagligt ledelsesansvar, men ikke personaleledelse. Din profil Du er forhandlingsvant, og du har erfaring med rådgivning om løn- og arbejdsforhold. Det kan f.eks. være fra arbejde på et advokatkontor, i en HR-afdeling, i en faglig organisation eller tilsvarende politisk tænkende enhed. Du formår at gøre kompliceret stof forståeligt, og du evner at rådgive og forhandle, så medlemmerne opnår den bedst mulige løsning og oplever en klar merværdi ved at være en del af Danske Fysioterapeuter. Du trives desuden med at bringe mange medarbejderes kompetencer i spil og bidrage til, at 2 plus 2 bliver til 5, og du ser en faglig koordinatorstilling som et naturligt næste skridt i din udvikling. Som person er du imødekommende og positiv, og du er er god til at skabe relationer. Du motiveres af mange medlemskontakter og af at arbejde tæt sammen med dine kolleger. Du er således stærkt teamorienteret, og forstår at være tydelig og skabe retning blandt teamets medarbejdere. Du er opsøgende, lærer hurtigt nyt og kan udvise fleksibilitet, både i dit arbejdsmønster og i forbindelse med periodiske spidsbelastninger. Vi tilbyder
 • En fastansættelse på 37 timer ugentligt.
 • Et job med fokus på faglig koordination blandt et team af kompetente kollegaer.
 • En daglig kontakt med vores medlemmer i lederstillinger.
 • Et job hvor du sammen med andre koordinatorer i Danske Fysioterapeuter udvikler dine kompetencer gennem før-leder forløb.
 • Et fagligt stimulerende og spændende miljø med stærkt fokus på kvalitet i opgaveløsningen og personlig udvikling.
 • Plads til personlig prægning og udvikling af området.
 • Et job i en dynamisk organisation med en uformel omgangstone, hvor fællesskab, humor og tro på hinanden vægtes højt.
 • Attraktive løn- og ansættelsesvilkår, herunder flekstid og gode muligheder for kompetenceudvikling.
Du bliver en del af Team Offentlig, der består af 10 medarbejdere, og vil arbejde tæt sammen med koordinatoren for Team Privat. Lønnen forhandles individuelt med udgangspunkt i dine kompetencer, kravene til stillingen og den interne overenskomst. Tiltrædelse den 1. august 2022. Sådan ansøger du Ansøgning og CV skal være os i hænde senest den 5. juni 2021. Der afholdes ansættelsessamtaler i to runder, hhv. i uge 24 og i uge 25. Mellem første og anden samtale gøres der brug af en erhvervsrettet personlighedstest. Er du interesseret - og har lyst til at vide mere? Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte forhandlings- og arbejdsmarkedschef Nicolai Robinson på tlf. 2843 4217. Stillingen søges via knappen "søg dette job" her på siden.
  Søg dette job
  Danske Fysioterapeuter varetager som fag- og brancheforening de fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser for 15.000 fysioterapeuter, som både er offentligt ansatte, selvstændige og praktiserende.

  Du kan læse mere om vores organisation og mission på fysio.dk. Vi er ca. 70 medarbejdere i sekretariatet i København, plus en valgt formand og fem regionsformænd, der arbejder på fuld tid.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen