Ledende chefjordemoder til innovativ Gynækologisk Obstetrisk afdeling på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Søg dette job
Vi tror på, at faglige og sociale fællesskaber kan få medarbejdere og ledere til at køre langt på arbejde. Sådan et fællesskab er vi i Gynækologisk Obstetrisk afdeling i Slagelse. Nogle siger, at der er en særlig ånd i afdelingen. Vi ser den blandt andet som en nærværende, omsorgsfuld og nysgerrig tilgang til mennesker - både patienter og kolleger. Vi prioriterer trivsel for personalet højt og tror på, at patientsikkerhed er proportionelt med arbejdsmiljøet. Vi har virkelig mange idéer, nogle bliver til vores identitet andre bliver ikke til noget. En del skal prøves af, når vi sammen finder løsninger. Vi ønsker, at vores kommende chefjordemoder giver plads til ledelse af det hele menneske. Hvor medarbejderne, hver især, ses som individer med hjerne og hjerte, med individuelle kompetencer og værdier - og understøtter at samle dette i et fællesskab, hvor det bliver sjovt at gå på arbejde. Hos os er der plads til et udviklende og bæredygtigt lederliv, hvor vi sammen og fleksibelt prioriterer kerneopgaver og finder tid til læring, udvikling og strategi samtidig med, at fritid og familieliv skal balancere. VI SØGER Til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling søger vi en ledende chefjordemoder, der i et ligeværdigt samarbejde med afdelingens cheflæge, kan stå i spidsen for udviklingen og driften af afdelingen, samt varetage det ledelsesmæssige og faglige ansvar for afdelingens medarbejdere. Det er vigtigt, at du har øje for og lyst til den brede ledelse af alle afdelingens afsnit, og alle faggrupper, i et samarbejde med vores dygtige mellemlederteam. Det gælder også vores gynækologiske område, som vi forventer du går til med nysgerrighed og energi, da Gynækologien er en vigtig del af helheden. OM AFDELINGEN I foråret 2018 flyttede afdelingen ind på Slagelse Akutsygehus i helt nye rammer med topmoderne faciliteter. Vi er det første fødeafsnit i Danmark, hvor alle fødende tilbydes en sansefødestue. Optageområdet er den sydlige del af Sjælland samt visiterede fødsler fra Lolland og Falster. Vi føder med gravide fra 28. uge og har et tæt samarbejde med Børne- og Ungeafdelingens Neonatal-afsnit, der er i direkte forbindelse med Mor-barn afsnittet. En større del af de gravide er sårbare og følges tæt i graviditeten. I Gynækologisk ambulatorium arbejder vi med udvidelse af vores ambulante repertoire samt fleksibel og kompetencebaseret opgaveløsning. Vi har ca. 2000 gynækologiske operationer om året og har et tæt og givtigt samarbejde med vore kolleger i de andre skærende specialer samt anæstesien. VI KAN TILBYDE DIG Vi ønsker at udvikle Gynækologisk/obstetrisk afdeling og særligt at understøtte indsats og forskning vedr. Sårbare gravide og deres familier. Du får hermed en unik mulighed for at sætte dit aftryk i en forandringsparat og udviklende afdeling, hvor talentet og interessen for ledelse prioriteres højt og værdsættes. Vi kan tilbyde dig:
 • Ledelsesmæssig opbakning og mod til at du kan gøre en forskel
 • En afdeling bestående af dygtige engagerede medarbejdere på tværs af faggrupper
 • En dedikeret Sygehusledelse, som har ambitioner på dit område og prioriterer tæt sparring.
 • Mulighed for, at du kan udvikle dig karrieremæssigt
 • Er du på vej i din lederkarriere tilbyder vi en formaliseret lederuddannelse, for eksempel en Master i Ledelse
 • Fællesskab og ledelsessparring fra en velfungerende kreds af afdelingsledelser på NSR
 • En hverdag i moderne faciliteter på et sygehus, hvor innovation og bæredygtighed er i fokus.
LEDELSE PÅ NSR SYGEHUSE - Sammen er vi bedst Ledelsesgrundlaget for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse bygger på et tværfagligt samarbejde. patientforløbene. Vi har altid patienten i centrum, og det gør vi i fællesskab på tværs af faggrupper, specialer, afdelinger og sektorer. Vi arbejder konstant på tværs af afdelinger for at sikre patienten den bedste behandling med korte og effektive patientforløb. Vores vision er, at "Sammen er vi bedst". Det ligger i vores DNA og i vores arbejdsmetode og vi ved, at samarbejdet med hinanden, med patienten og med vores omgivelser er det der kan løfte kvaliteten på vores sygehuse. Det handler om, at vi alle sammen skal være stolte af at arbejde på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Den kultur skaber vi sammen ved at tale hinanden op - uanset rolle, faglighed eller arbejdssted - da det er igennem vores fælles, gode samarbejde, at vi kan gøre en forskel for vores patienter og for vores egen trivsel på sygehusene. Hvad ønsker vi fra dig? Vi forventer, at du er jordemoder af baggrund med en vis portion ledererfaring - gerne på afdelingsledelsesniveau - som du har suppleret med ledelsesmæssig videreuddannelse.
 • Det er afgørende, at du har en ledelsesmæssig virkelyst og en faglig vision for specialet.
 • Du besidder en synlig og udadvendt ledelsesstil og udviser gennemslagskraft i ledelsesmæssige forhold.
 • Du skal have et ønske om at styrke og udvikle afdelingens velfungerende arbejdsmiljø, da arbejdsmiljø og klinisk kvalitet hænger tæt sammen for os.
Sammen med vores Cheflæge, Mette Fabricius, skal du kunne sætte retning for den videre faglige og forskningsmæssige udvikling i afdelingen. Ansættelsesvilkår Stillingen ønskes besat 1. august 2022. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter aftale med forhandlingsberettiget organisation. Yderligere oplysninger Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør, Charlotte Bøll Larsen, via mail chbl@regionsjaelland.dk og tlf.nr. 30 11 79 57, eller ledende overlæge, Mette Hvilshøj Fabricius, via mail mhf@regionsjaelland.dk og tlf.nr 23 40 82 55. Du bedes uploade din motiverede ansøgning og cv. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansøgningsfrist: 31.05.2022 Ansættelsessamtaler Rekrutteringsprocessen vil bestå af to samtaler. Første samtale afholdes fredag den 3. juni 2022 og anden samtale er planlagt til den 15. juni 2022. Forud for 2. samtaler skal udvalgte kandidater gennemføre en test, ligesom der vil blive indhentet referencer fra ledere, kolleger og medarbejdere efter nærmere aftale med den enkelte kandidat. Kontaktperson(er): Navn: Mette Hvilshøj Fabricius Stilling: Ledende overlæge Email: mhf@regionsjaelland.dk Mobile: 23 40 82 55 Navn: Charlotte Bøll Larsen Stilling: Vicedirektør Email: chbl@regionsjaelland.dk Mobile: 30117957
  Søg dette job
  Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner.

  Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner.

  Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi.
  Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen