Leder til efter- og videreuddannelse på sund­hedsområdet­
Brænder du for kompetenceudvikling på sundhedsområdet? Vil du være med til at udvikle innovativ læring for medarbejdere i sundhedssektoren, så de kan bliver videreuddannet til at løse opgaverne i et sundhedsvæsen under forandring? Og er du en forretningsorienteret leder med solid viden, erfaring og netværk? Så er du måske vores nye leder.

Professionshøjskolen Absalon søger en visionær og udviklingsorienteret leder til at opbygge et nyt EVU-SUND, da vi som et nyt tiltag sammenlægger efter- og videre uddannelsesindsatsen på sundhedsområdet. Vi ønsker at stå stærkere, både i de monofaglige og tværprofessionelle udbud, samt i udvikling af kompetenceudviklingstilbud, der matcher de behov og ønsker sundhedssektoren har. Ambitionen er at Absalons EVU-aktiviteter på sundhedsområdet professionaliseres med én kundeindgang, et konkurrencedygtigt samarbejde både internt og eksternt, og en fælles struktur, hvor viden, kommunikation og markedsføringsinitiativer forankres. 'Faglig udvikling hele arbejdslivet' er en af Absalons prioriterede strategiske indsatser - fordi vi vil være en stærk bidragsyder til, at fagprofessionelle kan styrke deres professionalisering og udvikle deres kompetencer gennem hele arbejdslivet. Vi søger en leder med ansvar for de sundhedsfaglige EVU-aktiviteter i Region Sjælland, primært for sygehusene og regionens 17 kommuner. Det kalder bl.a. på en opsøgende og netværksopbyggende personprofil med sundhedsfaglig indsigt og viden. Organisatorisk er sundhedsområdet i Absalon opdelt i to centre; Center for Sygepleje (CSY) som består af 85 medarbejdere og Center for Ernæring, Rehabilitering og Jorde-moderkundskab (CER) med ca. 65 medarbejdere. Medarbejderne i centrene arbejder indenfor både grunduddannelse, efter- og videreuddannelse og forskning & udvikling, så vi af den vej sikrer et tæt videns kredsløb mellem de tre områder. Din profil Du har stærke relationelle kompetencer og har erfaring med efter- og videreuddannelse inden for det didaktiske fagområde og det sundhedsfaglige felt. Du er nysgerrig og optaget af, hvordan kompetenceudvikling igennem hele arbejdslivet kan gøre en forskel for sundhedsvæsnet i Region Sjælland og du er stærk i nytænkning og udvikling af sundhedsområdet. Derudover er det væsentligt, at du kan du se dig selv i følgende: Du stortrives med udadvendt kontakt og motiveres af at skulle skabe forretningsmæssig vækst. Som EVU SUND-leder vil du have en tæt kontakt og dialog med regionens sygehuse og kommuner i samarbejde med EVU-konsulenterne i dit team. Det falder dig naturligt at være opsøgende og invitere dig selv til møder, og du er i det hele taget god til at netværke, skabe nye kontakter samt facilitere dialoger og kommunikere den fælles retning. Måske har du allerede et godt eksisterende netværk på sundhedsområdet i Region Sjælland. Du vil dertil samarbejde tæt med centerledelserne i CER og CSY, samt direktøren for området, også omkring netværksaktiviteterne i regionen. Strategisk ledelse. Som EVU SUND leder vil du sammen med direktøren fra området, centercheferne fra både CER og CSY, centerledelserne fra CER og CSY og EVU-konsulenterne være med til at definere den strategiske udvikling af EVU SUND området. Du er optaget af og interesseret i organisatorisk ledelse. Du bliver en del af to stærke og samarbejdsorienterede centre og en ambitiøs Professionshøjskole. Du skal være optaget af at udvikle synergi fx ved at omsætte resultater fra forskning og udvikling til efter- og videreuddannelse, herunder opsøge synergien mellem Forskning og Udvikling, grunduddannelse og efter- og videreuddannelse. Du vil derfor få et tæt samarbejde med uddannelsesledere og ledere af FoU-områderne. Faglig ledelse. Du har et godt kendskab til efter- og videreuddannelse inden for det sundhedsfaglige område og du kan udvikle uddannelseskoncepter, der er målrettet hverdagens sundhedspraksis, flipped learning mv. Du har en undersøgende og nysgerrig interesse i dialogen med kommuner og rekvirenter om relevant efter- og videreuddannelse, og du byder aktivt ind i dialogen og inspirerer samtalen. Du er i stand til at gribe muligheder og sætte dem ind i en større strategisk sammenhæng. Du kan fagligt lede de medarbejdere, der er involveret i efter- og videreuddannelsesopgaver. Du har personlig gennemslagskraft samtidig med, at du er en holdspiller. Du er optaget af at træffe tydelige beslutninger med kvalitet og du er en stærk kommunikator, der kan skabe følgeskab ift. dine visioner. Du er i stand til at håndtere og prioritere i modsatrettede krav og forventninger, som er en uundgåelig del af hverdagen. Du er en holdspiller og indgår engageret i samspil med dine lederkolleger. Du har selvironi og trives med en uformel og uhøjtidelig jargon, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og hvor vi sammen drøfter de forskellige paradokser, vi jævnligt møder. Sidst men ikke mindst er du analytisk stærk og kan planlægge og prioritere på både kort og lang sigt i en kompleks hverdag. Derudover forestiller vi os, at du:
 • Har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau
 • Er god til at kommunikere i tale og på skrift
Dine arbejdsopgaver Udfordringerne i Region Sjælland er mangfoldige på sundheds- og socialområdet, ligesom der er udfordringer med at rekruttere og fastholde sundhedsprofessionelle. Absalon er optaget af at skabe vækst og velfærd i hele regionen og det skal den nye EVU-SUND enhed bidrage til. Som leder for efter- og videreuddannelse på sundhedsområdet er dine opgaver følgende: Du er ansvarlig for at gennemføre en række uddannelsesaktiviteter og implementere efteruddannelse på sundhedsområdet. Det gælder i dag diplomuddannelser på sundhedsområdet, specialuddannelser til sygeplejersker og Akademiuddannelser. Udvikling, konsulentopgaver, projektlederopgaver i forbindelse med EVU. Du udvikler skræddersyede videreuddannelsesforløb til sundhedsområdet, du løfter diverse konsulentopgaver indenfor efter- og videreuddannelse og du er frontløber ift. ansøgningsarbejde og projektleder opgaver til EVU-projekter - typisk i samarbejde med partnere fra kommune eller region. Derudover udvikler du nye former og platforme for EVU-aktiviteter, herunder nye digitale læringsformer. Du har personaleansvar for videns medarbejdere. Du formår at lede videns medarbejdere og du har blik for strategi og synergi. Som direkte personaleleder for fem EVU konsulenter arbejder du tæt med dit team. Du har også et tæt samarbejde med centerledelserne i CER og CSY ift. tværgående medarbejdere og du er i tæt dialog med dine medarbejdere om opgaveløsning, resultater, motivation og trivsel. Du har ansvar for økonomiske og kvalitetsmæssige driftsopgaver, der knytter sig til EVU SUND. I samarbejde med centerchefen får du ansvar for EVU SUNDs budget og økonomisty-ring. Du skal kunne arbejde struktureret med forkalkulation og efterkalkulation og udarbej-delsen af tilbud til rekvirenter i samarbejde med centerets konsulenter. Driftsledelsen består også af systematisk løbende opfølgning og kvalitetssikringen af vores tilbud, systematisk tilgang til udbudsprocesser og følge op på aktiviteter, økonomien og afrapportering. Dine kolleger Du bliver en del af den samlede centerledelse i CSY, der består af fire uddannelsesledere, en FoU-leder og centerchefen. Du vil også have et tæt samarbejde med CER. Centrene har en samarbejdskultur, hvor vi hjælper hinanden, højt humør, stort engagement og en undersøgende tilgang til de opgaver, der skal løses. Vi værdsætter forskellige perspektiver og gode faglige dialoger, der sikrer de bedst mulige beslutninger. Vi trives med et godt grin og en uhøjtidelig jargon og lægger vægt på involvering og et godt arbejdsmiljø. EVU-SUND enheden vil som en start bestå af et team på 5 ansatte, foruden de undervisere, der allokeres til de konkrete uddannelsesaktiviteter fra Center for Ernæring, Rehabilitering og Jordmoderkundskab (CER) og Center for Sygepleje (CSY). Pt. har EVU-SUND området en årlig indtjening på 13 millioner DKK, men vi forventer en øget vækst og omsætning over de kommende år som bl.a. skal investeres i at udvikle EVU-SUND enheden. Vores nye EVU-leder placeres under CSY med reference til centerchefen der, og der vil være et tæt samarbejde og en struktur, som sikrer løbende dialog og samarbejde med medarbejdere og ledere fra begge centre. Sådan ansøger du
 • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område.
 • Stillingen er på fuld tid med start 1. marts 2023
 • Dit primære ansættelsessted bliver Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark, 4000 Roskilde - der vil være møder på Absalons øvrige campusser samt kørsel i forbindelse med jobbet.
 • Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte centerchef fra CSY Mia Fatum på mobil 7248 2223 eller via mail på mifa@pha.dk
 • Ansøgning og relevante bilag sendes senest den 8. januar 2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.
 • Vi forventer at holde 1. ansættelsessamtale i uge 2 og 2.ansættelsessamtale i uge 4
Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.
  Om Professionshøjskolen Absalon
  Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Vi uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere.

  I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Vores uddannelser er tæt forbundet med en praktisk virkelighed, fordi de er tæt knyttet til de professioner, vi uddanner til - både gennem praktikordninger og i udviklingen af uddannelsernes indhold. Men også gennem praksisnær forskning, udvikling og videreuddannelse.

  På en professionshøjskole bliver man professionel. Med alt, hvad der ligger af kompetence, forberedelse og faglighed i det begreb. Men man bliver også en god kollega, fordi man lærer i - og af - et tæt fællesskab.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen