Leder til Sundhed og Frivilligmobilisering i Hjerteforeningen
Hjerteforeningen kæmper kampen for et bedre liv for mennesker med hjertesygdom - og for at færre skal rammes af hjertesygdom. VI finansierer forskning i verdensklasse, trækker politikerne i hjerternes retning og støtter patienter og pårørende.

Helt centralt står vores medlemmer, donorer og de mere end 500.000 danskere, der lever med en hjertesygdom. Hjerteforeningen har ca. 130 medarbejdere, flere tusinde engagerede frivillige og godt 125.000 medlemmer. Vi søger lige nu en leder for Sundhed og Frivilligmobilisering. Her kommer du til at spille en afgørende rolle i Hjerteforeningens arbejde med at skabe værdi, muligheder og glæde i hjertepatienters liv. I stillingen bliver du overordnet ansvarlig for et antal frivilligbårne kerneaktiviteter samt for vores løbende patientkommunikation og for samarbejdet med sundhedsprofessionelle i kommuner og regioner. Medarbejdergruppen er sammensat af et par veldrevne projekt-teams samt en gruppe af sundhedskonsulenter, der bl.a. varetager vores patientkommunikation og samarbejdet med sundhedsvæsenet. Den nye leder for Sundhed og Frivilligmobilisering står i spidsen for 12 engagerede medarbejdere. Lyder det som noget for dig og er du en erfaren leder, der drives af at hjælpe andre med at lykkes og blomstre i deres job? Så er du måske den rette til stillingen. Om stillingen I samarbejde med kompetente kollegaer står du for udvikling og udbredelsen af flere af vores frivilligbårne kerneaktiviteter, vores patientkommunikation samt dialogen med de samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet, der bidrager til at styrke målgruppernes kendskab til Hjerteforeningen og vores kerneaktiviteter. Det er din og dine kollegaers opgave at sikre, at Hjerteforeningen står stærkt i den forbindelse og at området udvikles, så vi møder målgruppernes behov i de kommende år. Yderligere ansvarsområder og opgaver
 • Understøtte arbejdet med værdiskabelse og fokusering i vores indsatser, så vi skaber mest mulig værdi for målgruppen
 • Ledelse - sikre høj trivsel blandt medarbejderne og et bæredygtigt arbejdsmiljø
 • Fokusere på at kompetenceudvikle medarbejdere, som kan forløse strategien
 • Understøtte og facilitere ressourceallokering, de gode rammer for samarbejdet og teamudvikling på tværs af organisationen i samspil med de andre personaleledere.
 • Være kulturguide for den tillidsbaserede, tværorganisatoriske, formålsdrevne og moderne NGO
 • Stakeholder management - pleje og fremme de gode relationer på tværs af organisationen - og uden for organisationen
 • Bidrage til Hjerteforeningens politiske arbejde med din indsigt og viden om den løbende udvikling af sundhedsvæsenet og dets aktører
Organisering Arbejdet med kerneaktiviteter, frivilligmobilisering, rådgivning og sundhed er delt i to teams. "Sundhed og Frivilligmobilisering" og "Rådgivning og Frivilligmobilisering". Der er et stærkt og veletableret samarbejde mellem medarbejderne i de to teams og lederne af de to teams arbejder i det daglige tæt sammen. I Sundhed og Frivilligmobilisering ligger ansvaret for kerneaktiviteterne Hjertemotion, Gå Med og Giv Liv. Derudover er teamet ansvarlig for samarbejdet med aktører i sundhedsvæsenet og formidling til denne målgruppe bl.a. via en sundhedskonference, webinarer og onlinenetværket Fagnet. Naboteamet "Rådgivning og Frivilligorganisering" varetager Hjertelinjen, hjertebarnsområdet, vores strategiske arbejde med mobilisering og organisering af frivillige samt kerneaktiviteten Patientstøtter på hospital. Som leder af Sundhed og Frivilligmobilisering refererer du til chefen for området. Ledelse i Hjerteforeningen Som leder i Hjerteforeningen indgår du i ledelsesteamet på tværs af organisationen. Sammen udvikler I organisationen og Hjerteforeningens medarbejdere. I har et stærkt rollefællesskab, hvor der aktivt arbejdes med udvikling af ledelsesrollen og styrkelse af ledelse som disciplin. Sammen nørder I ledelsesdilemmaer, teaming, agil ledelse, psykologisk tryghed og bæredygtigt arbejdsliv - som understøtter, at Hjerteforeningens medarbejdere kan forløse strategien og skabe værdi for hjertepatienter og deres pårørende. Din profil Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende, solid ledelseserfaring og en dertil hørende værktøjskasse. Du har tidligere været del af en politisk organisation, NGO, region eller kommune med mange interessenter og fagligheder, hvor stakeholder management er afgørende. Derudover ser du dig selv i følgende:
 • Du har stærk forståelse for sundhedsvæsenet og dets aktører, gerne gennem erfaring fra tidligere ansættelse i region eller kommune
 • Du har kendskab til det gode patientforløb, herunder gerne forløbsprogrammer, rehabilitering og nationale kliniske retningslinjer
 • Du kan se dig selv være leder i en organisation, hvor frivillige ildsjæle på alle niveauer er med til at sætte retning og drive mange af indsatserne
 • Du kan være en nærværende leder i hybridt arbejdsliv og for et team, der er geografisk spredt over hele landet
 • Du er god til at uddelegere og anerkendt for at bedrive tillidsbaseret ledelse
 • Du formår at skabe en psykologisk tryg ramme ved at facilitere en inviterende tilgang
 • Du kan træffe svære beslutninger, som også er nødvendige, når vi skal sætte retning
 • Du formår at udvikle medarbejdere ud fra deres styrker
 • Du er reflekteret om dit lederskab og er interesseret i at udvikle dig som leder.
Praktisk info og vilkår Vi har medarbejdere, der arbejder i hele landet. Hjemmefra, fra kontorerne i Odense, Aarhus og København. Som del af stillingen forventes du at have faste ugentlige dage på kontorerne samt løbende mødeaktivitet rundt i landet. Vi tilbyder løn efter kvalifikationer og en lang række personalegoder, herunder feriefridage, betalt frokostpause, frugtordning m.m. Det er selvfølgelig en røgfri arbejdsplads, hvilket betyder, at man ikke må ryge i arbejdstiden - hverken indendørs, udendørs eller uden for matriklen. Dette gælder både internt og eksternt ved repræsentation af Hjerteforeningen. Vi tilbyder I Hjerteforeningen går vi meget op i trivsel. Vi er overbeviste om, at mennesker, der trives, leverer de bedste resultater. Vi eksperimenterer løbende med nye arbejdsformer, som kan sikre, at vi både får de bedste resultater og høj trivsel. Vi måler løbende på medarbejdernes motivation og arbejdsglæde - og den er heldigvis rigtig høj. Vi har tillid til, at man løfter sine opgaver, og det betyder også, at man selv tilrettelægger sin arbejdstid, så der sikres en god balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Som medarbejder i Hjerteforeningen kan du se frem til at blive del af et åbent og imødekommende miljø, hvor tillid er et helt afgørende nøgleord. Hos Hjerteforeningen gider man ganske enkelt hinanden og vægter samarbejde og fællesskab højt. Om din ansøgning Som del af din ansøgning beder vi dig beskrive dit syn på ledelse og supplere med konkrete eksempler. Ansøgningsfrist og proces Ansøgningsfrist er tirsdag d. 9. august kl. 9.00. Henvendelser vedr. stillingen er muligt i uge 31. Første samtale afholdes i Odense den 16. august. Anden samtale afholdes i København den 22. august Forventet opstart 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt derefter. For spørgsmål kontakt Leder af Rådgivning og Frivilligmobilisering, Pernille Ibsen Hauge pihauge@hjerteforeningen.dk / 61420258 eller Chef for området, Morten Ørsted-Rasmussen: mortenoer@hjerteforeningen.dk / 31104110
  Vi kæmper for dig
  I Hjerteforeningen kæmper vi for det hjerte, der slår i os alle – for ingen skal stå alene, når lynet slår ned.

  Siden 1962 har vi med viden, investeringer og vigtige resultater medvirket til at Danmark er på internationalt topniveau inden for forskning i hjertesygdomme.

  Hver dag tager vi kampen op for hjertet og for de omkring 524.000 danskere, der lever med en hjertesygdom. I de senere år har vi også intensiveret indsatsen i at uddanne danskerne i livreddende førstehjælp, udbrede antallet af hjertestartere i det frie rum og give ethvert menneske med hjertesygdomme inde på livet mulighed for at søge hjælp, støtte og rådgivning hos os.

  Vi tager den politiske dialog
  Vi vil have politikerne til at brænde for, at hjertesagen er livsvigtig. Det gør vi ved at tydeliggøre, hvor meget hjertesygdom påvirker patienterne og deres pårørende. For udfordringen er stor, når 12.000 danskere hvert år dør af hjertesygdom, som dermed er en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. Vi kæmper for at løse udfordringen.

  I Hjerteforeningen kæmper vi for at:
  Hjerteområdet prioriteres højere med En helhjertet indsats (egen hjemmeside)
  Skabe opmærksomhed omkring vores politiske holdninger over hele landet
  Forskning i hjerte-kar-sygdomme og livreddende behandlingsmetoder

  Hjerteforeningens mission og vision
  Læs mere om vores mission, vision og strategiske målsætninger.


  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen