Projektchef med fokus på folkesundhed og forebyggelse – TrygFonden
Projektchef med fokus på folkesundhed og forebyggelse i TrygFonden

Har du solid faglighed inden for folkesundhed og forebyggelse? Kender du aktørerne og vidensmiljøerne på området? Vil du være med til at bringe os videre og finde nye veje til at løse både nutidens og fremtidens store folkesundhedsudfordringer? Og kan du ubesværet bevæge dig i hele feltet fra påvirkning af samfundsstrukturer til konkret praksis? Så er du måske den, vi søger til en nyoprettet stilling som projektchef med fokus på folkesundhed. I TrygFondens strategi 'Sammen skaber vi tryghed' har vi skruet endnu mere op for vores ambitioner inden for folkesundhed. Vi har allerede en bred indsats inden for feltet - med fokus på både børn, unge, voksne og ældre og på alt fra rygning og nikotin, alkohol og fysisk aktivitet til søvn, stress og trivsel. Vi arbejder med konkrete indsatser i store partnerskaber med de vigtigste aktører, både lokalt og nationalt. Vi støtter andre og samarbejder med dem om forskning og vidensopbygning, udviklingsprojekter og kapacitetsopbygning. Vi er med til at dagsordensætte både problemer og løsninger. Vi arbejder vidensbaseret, innovativt, langsigtet og systematisk, bl.a. ved at understøtte samspil mellem forskning, praksis og offentlig debat. Vi har fem programmer, der er bemandet på tværs af hele fonden. TrygFondens strategi og virkemidler kan ses her. Du vil som vores nye projektchef komme til at indgå i arbejdet med at udvikle TrygFondens folkesundhedsindsats på tværs af alle fem programmer, men især inden for ældre- og voksenområdet er der brug for udvikling af de næste store og vigtige folkesundhedsindsatser. Vi har brug for en kollega, der har:
 • dyb og bred indsigt i folkesundhedens vidensgrundlag, udfordringer, indsatser og policy
 • indgående kendskab til aktørerne på området på tværs af sektorer og på tværs af det offentlige og civilsamfundet
 • omfattende forståelse for, hvad der skal til for at fremme sundhed og trivsel og forebygge sygdomme - især hos ældre og voksne
 • et solidt netværk inden for feltet.
Vi forventer desuden, at du:
 • har erfaring med at arbejde i hele spektret mellem strategi, projektledelse og projektdeltagelse
 • er struktureret og leverer - også i travle perioder
 • er analytisk og stringent tænkende
 • har solidt kendskab til implementering og fokus på, at viden skal kunne bruges i praksis
 • kan tænke i udvikling og potentialer og samtidig har blik for helheden
 • er supergod til at samarbejde, både internt og eksternt.
Vi forestiller os, at du:
 • har relevant akademisk uddannelse, f.eks. inden for folkesundhedsvidenskab
 • har mindst syv-ti års erhvervserfaring fra interesseorganisation, kommune, vidensorganisation, myndighed, NGO eller lignende og gerne har bevæget dig på tværs af forskellige sektorer.
Som projektchef har du ikke personaleansvar, men koordineringsopgaver. Du skal være i stand til at føre dialog med ansøgere og samarbejdspartnere. Du skal kunne repræsentere TrygFonden i samarbejde med andre organisationer, f.eks. i styregrupper. TrygFonden består af 20 medarbejdere og ledes af to underdirektører med reference til TryghedsGruppens administrerende direktør. Projektchefens personalereference bliver underdirektør i TrygFonden Jette Jul Bruun. Vi samarbejder tæt med andre kolleger i TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden, som varetager det almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er et medlemsbaseret selskab med 1,4 mio. medlemmer og er den største aktionær i forsikringsselskabet Tryg. TrygFondens almennyttige aktiviteter finansieres af en del af overskuddet fra ejerskabet af Tryg. Vi prioriterer at være en attraktiv og fleksibel arbejdsplads, hvor du bl.a. har mulighed for hjemmearbejdsdage. Vi er en social arbejdsplads, der prioriterer fælles arrangementer og et godt arbejdsmiljø. Vi bor lige ved Sorgenfri Station. Der er tale om en fuldtidsstilling med løn efter kvalifikationer og erfaring. Nærmere oplysninger: underdirektør Jette Jul Bruun, tlf. 5355 0577. Ansøgningsfristen er den 23. april 2023. Vi holder samtaler den 2. maj og den 10. maj. Tiltrædelse: hurtigst muligt derefter.
Tryghed er kernen i et godt liv. Derfor investerer vi i TryghedsGruppen vores tid, engagement og økonomi i at sikre trygheden for alle i Danmark ud fra visionen "fælles om et trygt Danmark". Gennem TrygFonden støtter vi hvert år hundredvis af tryghedsskabende projekter.

Læs mere om os her

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00