To sundhedsfaglige akademikere til vurdering af signaler inden for lægemiddelsikkerhed
Har du lyst til at gøre en forskel for lægemiddelsikkerheden og for patienterne? Og vil du være med til at bringe Lægemiddelstyrelsen i europæisk topklasse? Så er du måske vores nye kollega i Lægemiddelstyrelsens Enhed for Lægemiddelsikkerhed og Medicinsk Udstyr.

Om os Enheden for Lægemiddelsikkerhed og Medicinsk Udstyr overvåger sikkerheden ved lægemidler og medicinsk udstyr. Vi varetager opgaver relateret til registrering, analyse og evaluering af bivirkningssignaler, evaluering af virksomheders sikkerhedsrapporter, formidling af sikkerhedsinformation og sikkerhed ved medicinsk udstyr. Der er fire sektioner i enheden; Medicinsk Udstyr, Lægemiddelbivirkninger, Lægemiddelovervågning og Signaler og risikominimering, hvor du kommer til at arbejde i den sidste. Du bliver en del af en dynamisk sektion med 10 dygtige og engagerede kolleger, som arbejder tæt sammen med andre fagområder i Lægemiddelstyrelsen, det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og EU-myndigheder. Vores arbejdsklima er uformelt og fyldt af engagement, humor og gensidig respekt. Se vores denne video om Lægemiddelstyrelsen som arbejdsplads: Dine arbejdsområder Vi søger to nye kollegaer, der med fagligt engagement vil være med til at opdage og vurdere sikkerhedssignaler ved markedsførte lægemidler og dermed styrke lægemiddelsikkerheden generelt. Overvågningen af lægemiddelsikkerhed er baseret på samarbejde med vores kollegaer fra de andre europæiske lægemiddelmyndigheder, med det Europæiske Lægemiddelagentur i centrum. Vi samarbejder også med klinikere fra relevante fagområder i Danmark og har et tæt samarbejde med læger og andre faggrupper på tværs i Lægemiddelstyrelsen. Dit arbejde vil primært bestå i at:
 • vurdere sikkerheden af markedsførte lægemidler ud fra detektion og analyse af bivirkninger (signaler)
 • foretage medicinsk/videnskabelig vurdering af bivirkninger, som forelægges EU's bivirkningskomité (PRAC) i EMA, i tæt samarbejde med dine kollegaer
 • vurdere problemstillinger i samarbejde med forskere og andre lægemiddelmyndigheder i EU
 • deltage i sektionens øvrige aktiviteter som litteratursøgninger, dataanalyse og videnskabeligt input til EMA generelt
 • deltage i arbejdet omkring Lægemiddelstyrelsens interaktionsdatabase og på sigt arbejde med leverancer til ministeriet.
Ofte vil vurderingen af signaler ske i samarbejde på tværs i Lægemiddelstyrelsen, og din rolle vil da også være at koordinere de forskellige input. Din uddannelse og erfaring Du har en sundhedsfaglig akademisk uddannelse med et betydeligt medicinsk indhold, som f.eks. humanbiolog, biomedicin, dyrlæge eller læge, eventuelt suppleret med en ph.d. og erfaring fra lægemiddelindustri og/eller farmakoepidemiologi. Derudover forventer vi, at du:
 • er motiveret for at arbejde tværfagligt og kan håndtere store mængder information
 • trives med driftsopgaver på et højt fagligt niveau
 • behersker såvel dansk som engelsk på et højt niveau.
Dine personlige kvalifikationer Du er i besiddelse af gode samarbejdsevner, har situationsfornemmelse og lyst til at indgå i det internationale samarbejde. Du er kvalitetsbevidst og kan balancere fordybelse i faglige problematikker med overholdelse af tidsfrister. Om ansættelsen Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation eller gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger. Der er tale om en varig stilling og en tidsbegrænset stilling (1 år). Kontakt os gerne Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at henvende dig til specialkonsulent Mai Frederiksen Raun på tlf. 44889558 eller sektionsleder Kåre Kemp på tlf. 93596427. Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.lmst.dk Er du interesseret? Så send os din ansøgning med CV og eksamensbevis på knappen "SØG JOB" senest d.. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2-3. Lægemiddelstyrelsen har pr. 1. januar 2018 røgfri arbejdstid. Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen - uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.
  Hovedopgaver
  Vi er cirka 400 medarbejdere, og de fire største faggrupper i vores organisation er farmaceuter, kontorassistenter, læger og jurister/samfundsfaglige kandidater.

  Lægemiddelstyrelsen
  • godkender og kontrollerer lægemiddelvirksomheder og lægemidler på det danske marked
  • overvåger bivirkninger ved lægemidler og godkender kliniske forsøg
  • beslutter, hvilke lægemidler der skal have tilskud
  • fører tilsyn med medicinsk udstyr, som er tilgængeligt i Danmark, og overvåger alvorlige hændelser med medicinsk udstyr
  • udpeger apotekere, tilrettelægger apoteksstrukturen og fører tilsyn med apoteker og detailforhandlere.
  • De fleste af vores opgaver løser vi i tæt samarbejde med kolleger i lægemiddelmyndigheder og organisationer i de øvrige EU-lande.

  Lægemiddelstyrelsens organisation

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen