Uddannelsesleder med ledererfaring og visioner for uddannelse af fremtidens sygeplejersker
Vil du gøre en forskel for de studerende på Danmarks største sygeplejerskeuddannelse? Trives du med at få en medarbejdergruppe til at lykkes, og har du erfaring med at gennemføre forandrings- og implementeringsprocesser? Så har du mulighed for at blive vores nye uddannelsesleder.

På Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser (ISE) er vi optaget af at uddanne vores studerende til myndige professionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Vi er i fuld gang med at realisere Københavns Professionshøjskoles (KP) strategiske retning 'Fælles om fremragende undervisning' og er i kontinuerlig dialog med vores studerende, aftagere og myndigheder om, hvordan vi sammen kan løse samfundsmæssigt vigtige opgaver på uddannelses- og velfærdsområderne. Som uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen kommer du til at indgå i et fagligt stærkt uddannelsesmiljø. I tæt samarbejde med dine fire uddannelseslederkollegaer bliver du ansvarlig for den daglige drift af uddannelsen og for dens fortsatte udvikling. Om jobbet Du får personaleansvar for omkring 30 engagerede undervisere, som arbejder med undervisning, efter- og videreuddannelse samt forskning og udvikling inden for temaer, som er relevante for uddannelsen og professionen. Din opgave bliver at sætte forskellige kompetencer i spil, lede dine medarbejdere gennem rammesætning og facilitering og herigennem sikre, at uddannelsesindsatserne samt forsknings- og udviklingsmiljøet har den rigtige retning i forhold til professionen. Derudover får du det daglige budgetansvar for dit eget ledelsesområde, hvilket inkluderer ansvar for lønforhandlinger, ansættelser mv. Vores ledige stilling er knyttet til udbud af uddannelsen i Hillerød på Campus Nord. Det betyder, at du ligeledes skal orientere dig mod de øvrige uddannelser på campus for i fællesskab at udvikle et stærkt og sammenhængende studiemiljø for alle vores studerende og et godt samarbejde med lokalområdet. Som lederteam på sygeplejerskeuddannelsen er det jeres opgave at gå forrest i udviklingen af uddannelsen gennem involvering og dialog med vores medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere i kommunerne og regionen. Jeres opgave bliver at sikre, at vores studerende oplever sammenhæng, faglig progression og tilknytning til studiet gennem hele uddannelsen. Det er afgørende, at I hver især og sammen formår at skabe inspiration og følgeskab til forandringerne. Blandt de aktuelt vigtigste udviklingsopgaver er at styrke rekruttering af studerende, der har uddannelsen som førsteprioritet gennem brobygningsindsatser, at videreudvikle koblingen mellem teori og praktik i samarbejde med klinikken samt at styrke vores peer to peer feedback som en daglig praksis på uddannelsen. Som uddannelsesleder refererer du til institutchefen, og udover at være en del af sygeplejerskeuddannelsens lederteam kommer du til at indgå i instituttets samlede ledergruppe sammen med uddannelseslederne fra ernæring- og sundhedsuddannelserne, lederen af forsknings- og udviklingsenheden og sekretariatslederen. Din profil Din uddannelsesbaggrund og erfaring er følgende:
 • Vi lægger vægt på, at du har en uddannelse som sygeplejerske suppleret med en master- eller kandidatuddannelse
 • Du har erfaring med personaleledelse af vidensmedarbejdere gerne suppleret med en lederuddannelse
 • Du har erfaring fra uddannelsessektoren fx gennem tidligere opgaver som underviser, og du kan gøre brug af din indsigt i uddannelsespolitik, -planlægning og -tilrettelæggelse i din ledelse af underviserne og i dine øvrige samarbejdsrelationer
 • Du er erfaren med det tværprofessionelle samarbejde og formår at sætte dette i spil til gavn for studerende og vores øvrige uddannelser
 • Du har erfaring fra en offentlig politisk styret organisation.
Som personaleleder er du optaget af at møde dine medarbejdere med tillid samt at skabe engagement og god holdånd, hvor der er tydelige mål for opgaverne og samarbejdet. Du har en anerkendende ledelsesstil og trives med at uddelegere ansvar, at se dine medarbejderes kompetencer blive sat i spil og med at se dem udvikle sig og få succes. Samtidig står du fast på ledelsesmæssige prioriteringer og beslutninger, når det skønnes nødvendigt. Du er dygtig til at arbejde med kvalitetssikring af uddannelsen samt med det strategiske mindset, og du er nysgerrig på de forandringer, der sker omkring dig. Du er engageret i at videreformidle visionerne og gå forrest i udviklingen, skabe følgeskab og inspirere samt fremme meningsdannelse blandt dine medarbejdere. Du er god til selvledelse og til at forstå kerneopgaven og de ting, der ligger omkring den. Du har flair for økonomi og blik for, hvordan optimering kan udmøntes med henblik på at skaffe mulighed for udvikling af den samlede uddannelse og på tværs af uddannelsens ledelsesområder. Du sætter gerne behovene på dit eget ledelsesområde til side, hvis det er til fordel for et højere formål på instituttet eller uddannelsen. Om os Du bliver en del af en organisation, hvor vi brænder for at arbejde med vores studerende, skabe praksisrelateret uddannelse og udføre samfundsvigtige opgaver på uddannelses- og velfærdsområderne. Udover det nære kollegaskab til uddannelseslederne på uddannelsen og instituttet kommer du til at få et arbejdsfællesskab med Fakultetets og Københavns Professionshøjskoles øvrige chefer og ledere. Instituttet rummer landets største sygeplejerskeuddannelse med cirka 3.600 studerende samt ernæring- og sundhedsuddannelserne med cirka 750 studerende. Vores uddannelser er fordelt på campusområder på Nørrebro og i Hillerød. Vi er godt 200 ansatte på instituttet. På Københavns Professionshøjskole er ambitionen at ledelse udøves professionelt med udgangspunkt i det fælles ledelsesgrundlag, så alle medarbejdere på KP oplever ledelse, der udvikler og understøtter deres arbejde. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i vores 6 ledelsesprincipper, der ligger os meget på sinde, og har interesse for at udfolde din ledelsesopgave i denne ramme. Løn- og ansættelsesvilkår Du bliver ansat som uddannelsesleder med start den 1. marts 2023. Ansættelse og aflønning sker som udgangspunkt efter aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Stillingen er en fast stilling uden højeste arbejdstid. Arbejdspladsen er primært beliggende på Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød. Der vil også være opgaver og mødeaktiviteter på Campus Tagensvej 86, 2200 København N, hvor du vil få en kontorplads stillet til rådighed, samt på øvrige campus på KP. Vil du vide mere? Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning. Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning 'Fælles om fremragende undervisning' på www.kp.dk. For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte institutchef Susanne Olsson Samuelsen på tlf.: +45 4236 5518​​. Interesseret? Send din ansøgning og CV senest den 04-01-2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at afholde samtaler i uge 3 og 4. 1. samtale 16. januar og 2. samtale 23. januar. I forbindelse med rekrutteringen vil der indgå personlighedstest mellem 1. og 2. samtale for kandidater, som går videre til 2. samtale, ligesom du kan blive bedt om at løse en caseopgave i forbindelse med 2. samtale. Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.
  Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

  På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere.

  Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen