Uddannelsesleder VIA sygeplejerskeuddannelsen campus Holstebro - GENOPSLAG
Er du visionær? Trives du med komplekse ledelsesopgaver? Og er du god til at få ting til at ske?

Nu har du muligheden for sammen med et ambitiøst ledelsesteam i VIA sygeplejerskeuddannelsen, at sætte retning og skabe rammerne for fremtidens sygeplejerskeuddannelse på vores i alt 7 udbudssteder i Region Midtjylland Sygeplejerskeuddannelsen er central i løsningen af fremtidens sundhedsopgaver. Den er genstand for stor politisk opmærksomhed, og derfor har vi også en forventning om, at uddannelsen forandres i de kommende år. Du skal være med til at drive udviklingen af uddannelsen og sikre en fortsat høj faglig kvalitet. Udviklingen sker i tæt samarbejde med klinisk praksis. Sygeplejerskeuddannelsen skal udvikles i tråd med sektorens behov, men den skal også kunne være med til, at udvikle sundhedssektoren til at kunne håndtere en stadig mere kompleks opgaveportefølje. Sygeplejerskeuddannelsen har udbud i Randers, Horsens, Silkeborg, Aarhus, Viborg og Holstebro og en uddannelsesstation i Herning. Du bliver ansvarlig for driften af vores uddannelsesudbud i Holstebro og uddannelsesstation i Herning, men du vil også skulle løse tværgående strategiske udviklingsledelsesopgaver, der går på tværs af alle udbud. Om jobbet Du vil som uddannelsesleder træde ind i en spændende og meningsfuld ledelsesportefølje, som omfatter uddannelsesledelse med opgaver som er mangfoldige, udfordrende og udviklende. Samarbejdsfladen er bred med både kommunale, regionale og nationale aktører. Med reference til uddannelsesdekanen og i tæt samarbejde med ledelsesteamet, bliver du som ny uddannelsesleder i VIA sygeplejerskeuddannelsen ansvarlig for faglig, pædagogisk og økonomisk drift og udvikling af uddannelsesudbuddet i Holstebro og uddannelsesstationen i Herning. Du bliver personaleleder for ca. 20 dygtige og selvstændige videnmedarbejdere forankret på campus i Holstebro. Du bliver en del af en ambitiøs ledelsesgruppe, bestående af 6 uddannelsesledere og en uddannelsesdekan. Ledelsesgruppen sætter sammen retning og skaber rammerne for sygeplejerskeuddannelsen I Region Midtjylland og understøtter den tværgående udvikling af uddannelsen. Dine væsentligste opgaver vil være følgende:
  • Personaleledelse af ca. 20 dygtige og selvstændige undervisere der skal ledes og motiveres, både i den daglige drift og i udviklingen af uddannelserne. Det fordrer, at du kan kommunikere en tydelig retning og ramme, som kan samle de forskellige fagligheder, at du kan skabe tillid, og at du formår at bringe medarbejdernes kompetencer relevant i spil.
  • Som uddannelsesleder er du med til at lede den strategiske og faglige udvikling af uddannelsen med samtidigt fokus på kvalitet og sikker drift. Du får ansvar for at implementere VIAs strategi i synergi med de daglige driftsmuligheder, samt for at sikre overensstemmelse mellem uddannelsernes lovformelle grundlag og de uddannelsesmæssige aktiviteter.
  • At arbejde proaktivt med, at understøtte for en fornuftig balance mellem drift, udvikling og forandringer på kort og lang sigt. Det betyder bl.a., at der sker en kontinuerlig udvikling af uddannelser og aktiviteter i forhold til de studerendes og sundhedsvæsenets behov og forventninger, herunder at forskningsbaseret viden og moderne undervisningsteknologi integreres i uddannelserne. Vi har en særlig opmærksomhed på pædagogiske og didaktiske indsatser, som styrker og udvikler undervisningen, uddannelsen og forbedrer de studerendes læring.
  • At sikre en god sammenhæng mellem at understøtte skabelsen af de bedst mulige uddannelsesrammer og en sund økonomi, bl.a. gennem en effektiv ressourcedisponering, så ressourcerne anvendes, hvor det giver bedst mening for de studerende, undervisere og uddannelsen som helhed.
  • VIA sygeplejerskeuddannelsen har et godt samarbejde med vores kliniske samarbejdspartnere i kommunerne og regionen om at skabe rammerne for en samlet uddannelse, hvor de studerende oplever sammenhæng mellem teori og praktik. Det skal uddannelseslederen være med til at styrke og videreudvikle lokalt, så uddannelsens kvalitet og udvikling sikres.
  • Samarbejdet på tværs af udbudsstederne vægtes højt. Din opgave bliver sammen med uddannelsesledergruppen, at sikre den rette balance mellem at skabe sammenhæng på tværs og samtidig give plads til, at man kan udnytte de styrker og forskelligheder, der er i de enkelte udbud. Samspillet i ledelsesgruppen er afgørende for at lykkes med ambitionerne i VIA sygeplejerskeuddannelsen. Det er forventningen, at du vil prioritere og bidrage proaktivt til samarbejdet i ledelsesteamet og investere ressourcer og tid i den fælles opgave.
Vi søger en uddannelsesleder, som; Har lyst til en ledelsesopgave, hvor der er mange aktører og høj kompleksitet. Du er optaget af ledelse som en disciplin. Du har en dialogorienteret og delegerende ledelsesstil, og det er naturligt for dig at byde ind og investere i ledelsesgruppen. I alle sammenhænge arbejder med en åben, imødekommende og inddragende tilgang, hvor kollegaer og medarbejdere ses som vigtige samarbejdspartnere i bestræbelserne på, at skabe den bedst mulige kvalitet i uddannelsen inden for rammerne. Samtidigt har du et naturligt stærkt fokus på, at det er en nødvendighed at kunne planlægge, prioritere, uddelegere og fremvise resultater. Kan udøve faglig og pædagogisk ledelse og inspirere og motivere dygtige og selvstændige videnmedarbejdere ved at være en lyttende, tilgængelig og nærværende personaleleder. Du sætter en tydelig retning gennem en tydelig ledelsesstil, med vægt på ledelsesmæssig feedback, som kompetent flytter dine medarbejdere og uddannelsen. Som en god rollemodel tør du tage ledelse og gå forrest, både når det gælder at sætte et bæredygtigt aftryk og når det gælder en dygtig digital retning for fremtidens uddannelse. Kan udøve grænsekrydsende ledelse ved som leder, at tage ansvar for aktiviteter og ledelsesopgaver på tværs af sygeplejerskeuddannelsens udbud og Campus Holstebros øvrige uddannelser. Er grundlæggende optaget af, at sætte et aftryk på Sygeplejerskeuddannelsen i VIA, men også er optaget af, at sætte sygeplejerskeuddannelsen på den politiske dagsorden, både lokalt, regionalt og internationalt og i at spille en proaktiv rolle i udviklingen af uddannelsen. Faglig og personlig profil; Du har en ledelsesuddannelse på diplom eller master-niveau og har ledelseserfaring måske fra uddannelsesverdenen eller fra praksis. Du har en sygeplejerskeuddannelse gerne suppleret med en relevant kandidat- eller mastergrad måske af pædagogisk karakter, og har måske erfaring med pædagogisk ledelse og pædagogisk udviklingsarbejde. Du har erfaring med det tværprofessionelle arbejde, og du formår at sætte det i spil til gavn for de studerende og vores øvrige uddannelser. Du har god forretningsforståelse i forhold til drift af et uddannelsesmiljø. Du er skarp til at skabe overblik og kreative løsninger i en kompleks verden, hvor du gennem involvering og dialog opnår følgeskab, fordi du samtidig støtter og anerkender medarbejderne. Du evner samtidigt at sikre operationalisering, implementering og opfølgning på de fastsatte mål. Du delegerer opgaver til medarbejderne. Du er handlekraftig, har gennemslagskraft, kan træffe beslutninger og afslutte opgaver. Du kan skabe gode og konstruktive relationer, har en god procesforståelse og blik for den sammenhæng og helhed, du indgår i. Du er dygtig til at skabe netværk og er en respekteret samarbejdspartner. Ansættelsesvilkår: Uddannelseslederne ansættes efter gældende overenskomst uden højeste arbejdstid. Hovedarbejdssted er VIA campus Holstebro, men der må forventes tilstedeværelse på campus Herning og en del aktiviteter i hele Region Midtjylland, så både kørekort og bil er en forudsætning. Ved at blive en del af VIA, træder du ind i en spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads med dygtige og samarbejdsorienterede kollegaer og medarbejdere. Der er højt til loftet og mange muligheder, herunder også gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af en organisation i bevægelse, hvormed du får gode muligheder for at påvirke den videre udvikling. Ambitionen er, at VIA skal sætte aftryk på omverdenen og at være til endnu større gavn for studerende, aftagere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter - det håber vi, at du har lyst til at bidrage til. VIAs vision for 2030 er gennemarbejdet og besluttet med udgangen af 2020, hvilken der kan søges nærmere information om her VIAs vision 2030 | VIA. For yderligere information om stillingen: Læs mere om uddannelsen på www.via.dk , uddannelser, sygeplejerskeuddannelsen. Ønsker du at vide mere om stillingen kan du kontakte uddannelsesdekan Maria Dyhrberg Rasmussen, tlf.8755 2066, mail: [email protected]. Forventet tidsplan: Ansøgningsfrist: 3. december 2023 kl. 00.00 Indledende samtaler: 6. december 2023 Samtaler, 2. runde: 14. december 2023 Test, personvurdering og reference: mellem 1. og 2. samtale - 7. - 13. december 2023 Tiltrædelse: 01.02.2024 Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Om VIA University College VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN's verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution. VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering her. VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Læs mere om VIA University College på www.via.dk. Kørekort: A10 (Villig til at bruge egen bil i jobbet), B (Almindelig bil),

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00